Studia I

ARTĂ ŞI ISTORIE VECHE ÎN COLECŢIILE CABINETULUI NUMISMATIC

Un secol reprezintă nu numai o îndelungată perioadă de acumulare de valori artistice şi istorice, având ca rezultat formarea unei însemnate colecţii, ci şi un ciclu de revoluţie a concepţiilor asupra unei anumite epoci, în sensul în care Goethe postula necesitatea pentru fiecare generaţie de a rescrie istoria, în perspectiva cuceririlor sale ştiinţifice şi spirituale.
01Dacă din punct de vedere material colecţiile Cabinetului numismatic au sporit din 1871, graţie zelului celor ce le‑au avut în grijă sau datorită unor luminaţi evergeţi ce nu şi‑au precupeţit eforturile şi resursele pentru a contribui prin donaţiile lor la creşterea patrimoniului cultural naţional, sub raportul valorificării ştiinţifice eficiente, anii care au trecut constituie pe lângă o legitimă mândrie de tradiţionalism instituţional românesc, un imperios memento.
Astăzi, în climatul cercetării ştiinţifice exhaustive, caracterizat prin publicarea masivă a izvoarelor de orice natură, în vederea realizării unei sinteze care să cuprindă întreg domeniul la care se referă, tezaurul adunat la Cabinetul numismatic ne apare ca o vastă câmpie în care se pot tăia în voie largi ogoare cu recolte mănoase.
Nu este o treabă sterilă sau o preocupare scolastică strădania celui care încearcă să smulgă tot ce pot da ca informaţie documentele microdimensionale – monedele, de cele mai multe ori singurele care au înfruntat vitregia secolelor frământatei noastre istorii. Iniţiativa nu a lipsit şi nici primele realizări, rămase încă, din păcate, în manuscris. Datorită faptului că din antichitate teritoriul de astăzi al României a constituit o placă turnantă a economiei lumii vechi, numărul documentelor numismatice descoperite este foarte bogat în piese deosebite, în tezaure semnificative, ponduri sau sigilii comerciale. Astfel, valorificarea sub formă de sylloge a importantei colecţii de monede greceşti a Cabinetului numismatic ar constitui o firească replică românească a publicaţiilor engleze, germane, daneze de acest gen şi s‑ar bucura de aceeaşi deosebită apreciere a lumii ştiinţifice internaţionale ca şi primul volum românesc din lucrarea Corpus vasorum antiquorum premiat de Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Deşi a primat din pricina însemnătăţii artistice şi istorice a colecţiilor noastre exprimarea imperiosului deziderat de editare în cel mai apropiat viitor a unei lucrări cu caracter de sylloge pentru monedele greceşti, este locul să subliniem câteva din realizările ultimilor ani în domeniul publicării colecţiilor antice sau a valorificării ştiinţifice a unora dintre cele mai semnificative piese. Seria de ponduri greco‑romane provenite din cetăţile pontice din Dobrogea, publicate de Constantin Moisil, a constituit într‑un fel începutul unor editări orientate pe fonduri, cu caracter de catalog. În ultima vreme s‑a publicat colecţia de podoabe antice de aur, cuprinzând bijuterii din epoca bronzului până în vremea romano‑bizantină, colecţie care numără unele exemplare desăvârşite ca realizare artistică, unicate printre podoabele cunoscute. Se află într‑un stadiu avansat de pregătire colecţia de pietre gravate, una dintre cele mai însemnate din Europa, întrunind geme care ilustrează întreaga istorie a glipticii din mileniul III î.e.n. până în vremurile moderne. Dintre acestea se cade să amintim acele piese care, legate de importanta problemă a iconografiei romane imperiale, au contribuit în mod substanţial la lămurirea unor chestiuni controversate, prin ineditul şi calităţile lor artistice excepţionale; este vorba de Marea Camee a României, reprezentând apoteoza lui Iulian Apostatul şi a Flaviei Helena, de camee înfăţişând pe Agrippa, Caligula, Domitian, Hadrian, Lucius Verus, Faustina, Pertinax, Caracalla etc. Pe lângă acestea se află un lot apreciabil de pietre, gravate în atelierele din Dacia, la Romula şi Sucidava, active până în secolul V, aruncând astfel o lumină nouă asupra artei miniaturale în spaţiul carpato‑dunărean, în veacurile în care începe să scadă numărul documentelor directe.

Începuturile istoriei naţionale sunt reprezentate prin importante tezaure de monede geto-dacice, documente complexe ale economiei şi spiritualităţii străbunelor pământuri. Asupra acestora s‑a îndreptat atenţia cercetătorilor care au abordat, din puncte de vedere diferite, chestiunea până acum nerezolvată a monetăriei daco‑getice. Am ajuns la rezultate interesante care conturează mai clar peisajul economic al epocii, rezultate aduse la cunoştinţa specialiştilor prin publicaţii apărute în ţară sau străinătate. Graţie unei permanente preocupări, colecţiilor Cabinetului numismatic continuă să li se adauge noi descoperiri de monede dacice, confirmându‑se sau infirmându‑se prin ineditul acestora validitatea încheierilor anterioare.
Diademă din foaie de aur lucrată au repousé, sec. IV î.e.n.
– Caulonia, stater de argint incus, VI î.e.n.
– Sybaris, stater de argint incus, VI î.e.n.
– Camee reprezentând un principe din familia lui Constantin cel Mare
– Portretul lui Philetaerus pe o tetradrahmă din Pergam, emisă de Attalus I (241-197)
– Octodrahmă de aur cu portretul lui Arsinoe II Philadelphus (sec. III î.e.n.)
– Camee în sardonix, reprezentând portretul lui Caligula la vârsta de 7 ani
– Fibule de argint cu chipul zeiţei traco-getice Bendis, din tezaurul de la Coada Malului
– Monede dacice din câmpia munteană, sec. IV-III î.e.n.
Puţine colecţii de prestigiu din lume pot avea la dispoziţie pentru studiu o serie mai bogată de monede de aur de la Filip II, Alexandru cel Mare şi Lysimach. Majoritatea acestor piese provin din descoperiri de pe teritoriul ţării şi ilustrează etapele monetăriei macedonene, înlesnind studiile de periodizare a emisiunilor. Datorită unor exemplare de o desăvârşită realizare artistică se pot face apropieri între stilul capului lui Apollo de pe aversul staterilor lui Filip II şi cel al efebului de la Anticythera, atribuit lui Lysippos.
Cele amintite mai sus sunt doar câteva din aspectele activităţii de cercetare a artei şi istoriei antice pe care bogatele colecţii ale instituţiei centenare le prilejuieşte. Ele sunt atât de numeroase şi pline de însemnătate încât după o lungă acumulare, anii care vor veni vor trebui să fie aceia ai valorificării.

cop-studia-1

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2

cronici-250x500