Portretul roman în România

CUVÂNT ÎNAINTE

Cartea de faţă prezintă 102 portrete romane sau de epocă romană, în ronde-bosse, descoperite fie pe teritoriul României, fie în afara hotarelor ei şi intrate în colecţiile publice româneşti ca dar al foştilor lor deţinători.
Portretul roman în România este prima lucrare de sinteză consacrată respectivei teme, în literatura de specialitate din ţara noastră. Din capul locului trebuie să scuzăm, explicitînd-o, sintagma rebarbativă „literatura de specialitate”, ce se revendică doar de la rigoarea filologică şi, pe cît cu putinţă, de la amplitudinea documentaţiei, recuzînd însă pedanteria, aţoşenia, ştaiful şi prezumţia scientistă, ca haine sacerdotale de praznic ale unor scrieri de acest gen.
Cititorul va afla în paginile ei nu numai argumentele identificării iconografice a 38 de personaje, ci şi amănunte semnificative ale biografiilor acestora, coroborate cu indiciile fizionomice ale portretelor interpretate, cu contextele istorice cărora au aparţinut figurile evocate. Dar înainte de a citi paginile care le sînt consacrate şi care alcătuiesc capitolul II al cărţii, intitulat de altminteri chiar Identificări portretistice, se va putea lua un scurt contact informativ cu Problematica portretului roman, care formează obiectul primului capitol al lucrării.
Restul de 64 portrete anonime sînt discutate în ultimul capitol dedicat Portretisticii provinciale. Ele sînt cercetate fie cronologic, în subcapitolele: Perioada traianică, Perioada hadrianică şi antonină timpurie, Perioada antonină medie, Perioada antonină tîrzie, Perioada Severilor, Mijlocul secolului al III-lea, fie tematic în Statui-portrete, Artizanalul inferior, ori reluîndu-se, în vederea investigării artei provinciale, unele portrete discutate din punct de vedere iconografic în capitolul II (subcapitolele Statui de bronz, Portretistica imperială provincială).
Catalogul de la sfîrşitul volumului este menit să facă legătura între ilustraţie, piesele identificate sau anonime, paginile unde ele sînt comentate, precum şi datele lor individuale (material, locul descoperirii, locul conservării, numărul de inventar). Graţie acestuia, planşele se pot dispensa de legende (dar nu şi de numărul de ordine din catalog, care corespunde celui al prezentării pieselor în carte), sortite a fi anodine în cazul anonimelor: cap feminin, cap masculin etc.
Datele tehnice ale sculpturilor au fost plasate în note, ca şi comentariile mai specioase ce ar fi dăunat cursivităţii lecturii. Pe lîngă accesibilitatea şi, nădăjduim, chiar atractivitatea sa, pe lîngă deschiderea către un public larg, interesat să afle cît de multe şi felurite sînt portretele romane din România, precum şi pe cine reprezintă ele, rolurile jucate de respectivele figuri istorice în lumea romană de pe aceste tărîmuri, ce ne spun atare portrete despre viaţa socială şi culturală a unei provincii de la marginea imperiului, importantă tocmai prin semnificaţia ei de bastion al romanităţii, deci pe lîngă toate cele mai sus enumerate ca tot atîtea deziderate exprese ale autorului, cartea de faţă ar putea fi considerată drept primul volum românesc din seria internaţională C.S.I.R., deşi nu se conformează tipicurilor de prezentare a materialului stipulate de amintita colecţie şi depăşeşte substanţial, ca informaţie, limitele unei specializări prea îngust înţelese.
Această carte s-a voit înainte de orice o carte vie, scrisă din dorinţa de a face să vorbească piatra, marmura, bronzul, teracota sau fildeşul chipurilor ce o alcătuiesc.

M. G.

portret

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2