Miscelneea I

CIVILIZAŢIA GREACĂ ÎN EPOCILE ARHAICĂ ŞI CLASICĂ

François Chamoux

 

CUVÂNT ÎNAINTE

chamoux---civilizatia-greaca-v1-cop-prelchamoux---civilizatia-greaca-v2-cop-prelCartea lui François Chamoux, Civilizaţia greacă în epocile arhaică şi clasică, a apărut cu mai bine de două decenii în urmă. De atunci a fost de mai multe ori tipărită, iar Academia Franceză a distins-o cu unul din premiile sale. Ea s-a impus ca o lucrare clasică în vastul domeniu al antichităţilor greceşti, prin aceea că, într-o aleasă formă literară, face cu erudiţie şi inspiraţie, cu pondere şi cu avânt, cu luciditate şi căldură, portretul unei civilizaţii, al acelei civilizaţii căreia lumea de azi îi datorează deopotrivă categoriile gândirii şi o bună parte a configuraţiei spirituale.

Acum câţiva ani, în 1981, François Chamoux ne-a dat şi a doua parte a bogatei fresce a lumii elene: Civilizaţia elenistică, istoria şi realizările spiritului grec de la Alexandru cel Mare până la căderea Egiptului, ultimul regat elenistic, în stăpânirea Romei info.

Editura Meridiane este deci în măsură să prezinte publicului românesc cele două lucrări ale distinsului savant francez, oferindu-i astfel o imagine completă asupra Greciei şi elenizării lumii antice până când acest elenism va deveni, în totalitatea lui, parte integrantă şi integratoare a stăpînirii romane. Aşa cum Chamoux însuşi precizează la începutul fiecăreia din cele două cărţi ale sale, este imposibil ca un singur om să scrie sau să fie informat în amănunţime asupra tuturor cunoştinţelor privitoare la Grecia miceniană, arhaică, clasică şi elenistică. Pentru aceasta există enciclopedii, unele mai mult decât centenare, mereu aduse la zi, şi vaste biblioteci de specialitate. Cercetătorul cel mai bine intenţionat pierde însă deseori din vedere, în elanul specializării sale tot mai stricte, imaginea de ansamblu pentru precizarea căreia îşi rafinează necontenit eforturile. Este rostul unor astfel de cărţi să-i aducă aminte cărei cauze slujeşte, în ce chip şi cât de eficient. Publicului cultivat de oriunde, asemenea lucrări, niciodată destule, îi propun numeroase teme de meditaţie asupra comportamentului indivizilor şi grupurilor sociale.

Perioada elenistică este una dintre cele mai complexe şi hotărâtoare pentru destinul civilizaţiei umane din bazinul mediteranean şi zonele învecinate. Istoria ei fiind complicată, iar informaţia de care dispunem vastă, este firească şi pluralitatea punctelor de vedere, a viziunilor de ansamblu.

Lucrările traduse acum în româneşte încununează opera de o viaţă a lui François Chamoux, născut în 1915, profesor la Facultatea de litere din Nancy (1952-1960) şi apoi la cea din Paris, unde predă în prezent literatura greacă. În afara unor studii şi materiale publicate, ca urmare a săpăturilor arheologice efectuate în Grecia şi Libia, în mari periodice de specialitate cum sunt Bulletin de correspondance hellénique, Revue de études grecques şi Revue archéologique, François Chamoux este cunoscut prin două monografii, prezentate anterior ca teze de doctorat: Cyrène sous la monarchie des Battiades, Paris, 1952 şi L'Aurige de Delphes, Paris, 1955, precum şi printr-un album comentat, intitulat Art grec, Paris-Lausanne, 1966. Graţie valorii scrierilor sale, François Chamoux a devenit de curând membru al Institutului Franţei.

Pentru lectura instructivă, atrăgătoare şi edificatoare ce i se oferă, suntem convinşi că publicul românesc va considera fericită iniţiativa de a adăuga o amplă sinteză de referinţă la seria celor despre marile civilizaţii ale antichităţii.

Mihai Gramatopol

scrisoare-chamoux-prelscrisoare-modest-morariu-prel

misc1

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2