Miscelneea I

ŞEDINŢA DIN 7 DECEMBRIE 1966,

Prezidează acad. Al. GRAUR, preşedinte.

Şedinţa se deschide la ora 1810.

Membrii prezenţi: P. Alexandrescu, V. Andronescu-Eftimie, N. I. Barbu, L. Buzdugan, Gh. Cantacuzino, M. Coja, Em. Condurachi, D. Crăciun, S. Dimitriu, S. Dolinescu-Ferche, E. Doruţiu-Boilă, M. Duţescu, I. Fischer, Val. Georgescu, M. Gramatopol, Al. Graur, Gh. Guţu, M. Hetco, L. Lupaş, M. Marinescu-Himu, Margareta Nasta, M. Nasta, S. Nicolau, N. Onca, Z. Petre, M. V. Petrescu, D. M. Pippidi, Gh. Poenaru-Bordea, E. Poghire, L. Pop, Em. Popescu, C. Preda, C. Săndulescu, Gh. Sîrbu, Iorgu Stoian, Al. Suceveanu, A. Tuzu, R. Vulpe.

Invitaţi: L. Chiţescu, M. Chiţescu, A. Ştefan, S. Ştefan, A. Vulpe.

Informaţie. Prof. D. M Pippidi anunţă că din cauza inundaţiilor din Italia, vizita prof. Fr. Sartori, care trebuia să aibă loc în cursul lunii noiembrie, a fost amânată.

Alegeri de noi membri: Au fost aleşi membri ai Societăţii: MARIA MUNTEANU (recomandată de prof. A. BODOR şi VL. ILIESCU), C. NOICA (recomandat de prof. D. M. PIPPIDI şi M. NASTA) şi AL. VULPE (recomandat de prof. D. M. PIPPIDI şi EM. BOILĂ).

Prezentări de lucrări recente. M. DUŢESCU: F. Boyancé, Lucrèce et l’épicurisme, Paris, 1963; M. NASTA: M. Pohlenz, Kleine Schriften, Hildesheim, 1966; H. Lansberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, München, 1960; J. Taillardat, Les images d’Aristophane, Paris, 1965; Aristides Quintilianus, De musica, ed. R. Winnigton-Ingram, Leipzig, 1965; Plutarchus, Moralia, VI, 3, ed. K. Ziegler, M. Pohlenz, Leipzig, 1965. D. CRĂCIUN: Plutarh, Vieţi paralele, III (notiţe introductive, traducere şi note de N. I. Barbu), Bucureşti, 1966; Thucydides, Războiul peloponesiac (studiu introductiv, traducere, note, indice de N. I. Barbu), Bucureşti, 1966; Gh. Guţu, Dicţionar latin-român, Bucureşti, 1966. Prof. D. M. PIPPIDI, Journal of Hellenic Studies, LXXXVI, 1966; Phoenix, XX, 1966, 2; Proceedings of the Cambridge Philological Association, 192, 1966; Bull. de l'Association Guillaume Budé, 1966, S. Acad. AL. GRAUR, Studii clasice, VIII, 1966.

Comunicare. Prof. D. M. PIPPIDI, A doua întemeiere a Histriei în lumina unui document inedit. (Vezi articolul autorului, în Studii clasice, IX, 1967, pp. 153-166). [v. pp. 194-221]

Discuţii. Pun întrebări şi iau parte la discuţii: acad. EM. CONDURACHI, R. VULPE, C. PREDA, EM. POPESCU, AL. GRAUR, M. GRAMATOPOL.

Acad. EM. CONDURACHI: caracterul violent al cuceririi Histriei de către Burebista (având, poate, scopul da a preveni prezenţa romană la gurile Dunării) este prima oară clar atestat de un document epigrafic (pentru Olbia, o situaţie similară era deja cunoscută); săpăturile din campania arheologică a anului 1966 confirmă ştirile oferite de inscripţie: distrugerea unui templu din zona sacră a Histriei pare să provină din aceeaşi epocă.

Prof. R. VULPE consideră, bazat pe argumente paleografice, că inscripţia prezentată în comunicare e anterioară celei dedicate lui Aristagoras, fiul lui Apaturios; refacerea Histriei ar fi putut începe încă în vremea stăpânirii lui Burebista, deoarece inscripţia trece sub tăcere împrejurările distrugerii oraşului.

M. GRAMATOPOL încearcă să situeze inscripţia, pe baze paleografice şi onomastice, în secolul III e.n. [v.p. 186].Argumentele avansate de d-sa au fost respinse de autorul comunicării şi de acad. AL. GRAUR.

Diverse. Acad. AL. GRAUR anunţă că trei lucrări ale unor membri ai Societăţii au primit premii pentru prezentare grafică: Corpus Vasorum Antiquorum de S. DIMITRIU şi P. ALEXANDRESCU, ediţia germană a Monumentului de la Adamclisi de FLOREA BOBU FLORESCU şi Nopţile atice ale lui Aulus Gellius de D. POPESCU şi I. FISCHER.

 

 

Şedinţa se ridică la ora 20:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

misc1

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2