Miscelneea I

REFERAT

Prezentul referat nu-şi propune să argumenteze şi  să proclame publicabilitatea manuscrisului lui Valentin Silvestru Arta îmbrobodirii (328 p.), pentru bunul motiv că evidenţa nu mai trebuie demonstrată. Volumul se situează pe linia scrierilor umoristice anterioare ale autorului, fără să însemneze, în raport cu acestea, o înnoire a modalităţilor sau un mai mare grad de pătrundere a tematicii abordate. În faţa operei umoristice a lui  V. Silvestru, unitară prin cuminţenia ei, este momentul să înţelegem cauza discrepanţei evidente dintre limbajul sintetic, precis, adecvat, plin de numeroase conotaţii ce vădesc vasta cultură a unui spirit pătrunzător, capabil să arhitectureze magistral o frază - şi flagranta benignitate, în ultimă instanţă iritantă, a satirei. În virtutea legăturii dialectice dintre limbaj şi gândire nu se poate admite că V. Silvestru scrie bine dar nu gândeşte pe măsura scriiturii sale. Benignitatea şi de multe ori superficialitatea implicării sunt atitudini programatice. Cauza pomenitei discrepanţe rezidă deci în dorinţa umoristului de  a nu leza pe nimeni pentru a nu fi el însuşi lezat. Precizăm că lezaţi de umor nu pot fi decât cei care nu-l au. Or, se ştie că lipsa sării spiritului face viaţa... nesărată. Cele de mai sus trebuiau, oricum, constatate.
Revenind la manuscrisul în cauză, semnalez autorului incompatibilitatea alăturării termenilor Pastel în tempera (p.73), atât din punct de vedere semantic cât şi tehnic. Uitarea (p.82) este o remarcabilă miniatură cu cadenţe minulesciene. Ca să fie comică în sens cehovian, i-ar trebui câteva cuvinte spre a o situa în atare orizont. Altfel pare stranie în sumar. Oricum, „fusese vândută” de la sfârşit trebuie eliminat pentru că încurcă şi mai mult lucrurile. Lala (p. 84) îmi închipui că vrea să satirizeze genul fantastic. Ar trebui şi aici precizată poziţia autorului. Luată ca atare, pare nepotrivită cu contextul volumului.

referat-semnatura


11 sept. 1981

misc1

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2