Miscelneea I

MULT STIMATE DOMNULE ZIGU ORNEA

De atâta vreme aştept prilejul unei aniversări care să justifice primitorului acestor rânduri conţinutul lor encomiastic şi să-l acrediteze totodată, având în vedere că cel ce le semnează este departe de a trece drept galanton împărţitor de roze.

Dubla repetare a cifrei cinci, al cărei număr în ani ţi-l doresc dublat întru sănătoasă şi lucidă vieţuire, constituie nimeritul prilej spre a alătura admiraţia şi simpatia mea celei a atâtor cititori şi iubitori ai operei şi omului.

Rareori o mai fericită îmbinare a savantului, a literatului savurat în toate scrierile sale, a plăcutei şi autenticei blândeţi a firii, din ce în ce mai firavă, aproape de negăsit printre contemporani.

Am avut norocul cronologic de a-mi trăi primii ani ai tinereţii frecventând pe mulţi dintre oamenii iluştri ai culturii româneşti interbelice şi nenorocul aceluiaşi timp necruţător, de a-i vedea reduşi la tăcere, cântând fals în public şi în cele din urmă pieriţi prea devreme. Domnia ta nu eşti un continuator al lor, ci unul dintre ei, în ipostaza lor interbelică, o întinerire şi o repotenţare a tot ce a dat mai bun acel tip cultural. Iată de ce socotesc o sărbătoare a mea personală existenţa şi creaţia temeinică şi monumentală a unui astfel de om care eşti domnia ta.

Uriaşa putere de muncă de care dai necontenită dovadă este semnul înaltei spiritualităţi, supremul omagiu adus creativităţii omeneşti a veacurilor. Iar această creativitate este unicul temei al dăinuirii speciei, cât va fi ea să fie.

Primeşte deci omagiul, urările de sănătate şi viaţă lungă ale celui căruia existenţa domniei tale o face pe a sa mai bogată, dându-i tărie şi îndemn în clipele, vai, tot mai intense, de derută, neputinţă şi deznădejde. Munca este, însă, unicul liman. Spor la muncă şi sănătate!

Bucureşti, 21 august 1985scrisoare-zigu-2-semnaturainfo

misc1

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2