Miscelanea II

ÎN COLECŢIA „STUDII” MIHAI GRAMATOPOL

– „MOIRA, MYTHOS, DRAMA”

REEDITAREA OPEREI DE REFERINŢĂ A APRECIATULUI CLASICIST

 

mihai-gramatopol---moira-cop-prelMihai Gramatopol (1937-1998) va familiariza noi generaţii de cititori cu o lucrare de referinţă consacrată poeziei tragice ateniene analizată într-o dublă perspectivă - rezonanţa în contemporaneitatea elenă şi ecourile în conştiinţa umanităţii moderne.

Mihai Gramatopol analizează tragedia attică subliniindu-i nu doar funcţiile politice, ci şi cele legate de realităţile vieţii sociale şi religioase. Forţa şi permanenţa conceptului de armonie cu valoare estetică sau etică, multivalenţa tragediei, procesul de profesionalizare a poeţilor tragici, mijloacele poetice şi scenice ale tragicului sunt doar câteva aspecte profund detaliate de regretatul cercetător al clasicilor.

Perspectiva modernă este monografiată în capitolele „Tragedia greacă şi teatrul  modern” (cu referiri la teatrul lui O’Neill sau la proza lui Dreiser, la operele lui Cocteau, Gide şi Giraudoux, Sartre sau Eliot), „Tragedia antică pe scenele contemporane”, „Tragedia greacă şi teatrul modern” şi „Valenţe moderne ale tragediei greceşti”.

Opera lui Mihai Gramatopol, „Moira, Mythos, Drama” rămâne şi astăzi o excelentă introducere în analiza epocii în care se află izvoarele spiritualităţii contemporane.

cop-impart

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2