Geme și Camee

CATALOG

INTALII

Gliptică miceniană
1     Cilindru sigilar cu motive geometrice şi antropomorfice: două pătrate concentrice cu un punct central, un cerc împărţit în patru cu un punct central, două profile umane spre stânga şi un animal (?) schematizat în partea de sus. Granit; înălţime 38 mm, diam. ext. 14 mm. Inv. 390. Pl. I.
2     Cilindru sigilar cu motive antropomorfice: patru persoane grupate în jurul a două elemente: un arbore (?)şi o hastă cu o stea în vârf; jos, un animal ghemuit. Persoanele sunt drapate şi poartă tiare (?). Siderită; înăl. 28 mm, diam. ext. 10 mm. Inv. 396. Pl. I.
3     Vacă cu viţel (?), spre dreapta. Format lenticular. Steatită; 18 mm diam., 7 mm grosime; perforată diametral. Inv. 433. Pl. I.
4     Taur spre stânga, cu capul întors, totul într-un cerc punctat. Format lenticular. Steatită; diam. 20 mm, grosime 8 mm; perforată diametral. Inv. 434. Pl. I.
5     Perlă sigilară perforată cu şaton gravat: taur luptând cu un leu. Format oval. Serpentină; dimen. gen.: 23 x 28 mm; diam. şatonului: 22 mm. Inv. 475. Pl. I.
6     Perlă sigilară perforată cu şaton gravat: iepure alergând spre stânga. Cristal de stâncă; înăl. 11 mm; diam. şaton: 11 mm. Inv. 441. Pl. I.
7     Perlă sigilară perforată cu şatonul gravat reprezentând un crab. Serpentină; dimen. gen.: 12 x 14 mm; diam. şaton: 10 mm. Inv. 442. Pl. I.
8    Perlă sigilară perforată cu şaton oval, reprezentând un grifon înaripat aşezat spre stânga. Serpentină galbenă; dimen. gen.: 22 x 27 mm. Şaton oval de 15 x 19 mm. Inv. 435. Pl. I.
9    Pastilă circulară perforată diametral reprezentând Pegasul galopând spre dreapta. Gresie roşie; diam. 23 mm; 7 mm grosime. Piatra provine din colecţia Gr. Tocilescu. După informaţiile familiei piesa a fost descoperită la Poşaga (în fostul judeţ Turda), în 1843 împreună cu multe alte antichităţi achiziţionate de Muzeul din Viena. Pentru această descoperire cf. Marton Roska, Thesaurus antiquitatum transilvanicarum, Cluj, 1942, p. 89, nr. 59. Inv. 5/1. Pl. I.

Gliptica perioadei geometrice
10     Cilindru sigilar cu decor central în ramură de brad. Cele trei zone ale decorului sunt delimitate prin linii incizate. Os; înălţime 16 mm; 8 mm diametru. Inv. 100. Pl. I.
11     Pastilă octogonală. Desen în puncte şi linii. Subiect incert. Serpentină; dim. gen. 22 x 15 mm; 28 mm înălţime; perforată longitudinal. Inv. 436. Pl. I.
12     Pastilă sigilară ovală. Desen în linii şi puncte. Cristal de stâncă perforat longitudinal; 23 x 19 mm; 11 mm grosime. Inv. 437. Pl. I.
13     Perlă în formă de trunchi de con; şaton oval, uşor convex. Stea şi corn lunar. Serpentină; înălţime 19 mm; şaton de 15 x 14 mm. Inv. 438. Pl. I.
14     Perlă sigilară în formă de cap de pasăre cu şaton gravat; desen geometric. Serpentină; dim. gen.: 20 x 15 mm; 8 mm grosime. Inv. 470. Pl. I.

Gliptică persană
15     Perlă sigilară în formă de trunchi de con cu şaton circular, reprezentând lupta unui erou persan cu un grifon înaripat. Serpentină; înălţime 28 mm; diam. şatonului 23 mm. Inv. 439. Pl. I.
16     Perlă piramidală cu şaton octogonal, reprezentând un leu înaripat androcefal spre dreapta. Serpentină perforată longitudinal; înălţime 21 mm; şaton uşor convex de 10 x 15 mm. Inv. 440. Pl. I.
17     Pastilă sigilară ovală. Pe avers un sfinx spre stânga, pe revers o rozetă. Hematită; dim. gen. 19 x 15 mm; 9 mm grosime. Inv. 471. Pl. I.

Gliptică etruscă
18     Scarabeu cu revers gravat: Victorie înaripată în bigă spre dr., totul într-o bordură haşurată. Cornalină roşiatică translucidă; format oblong: 16 x 24 mm, 8 mm grosime. Marginile ciobite. Inv. 478. Pl. I.
19     Atena Alkis cu scut, cască şi lance ridicată în mâna dr., luptând către stânga. În scut sunt înfipte săgeţi. Bordură haşurată. Sardonie în două straturi tăiate transversal; format rectangular cu colţurile rotunjite: 18 x 8 mm. Montură modernă în ac de cravată. Inv. 38/O. Pl. I.
20     Herakles în mers spre dr., purtând pe umeri taurul din Creta, răsturnat, cu picioarele în sus. Agată brună; format oval: 17 x 13 mm; 5 mm grosime; aversul şi reversul uşor convexe, marginea tăiată. Inv. 472. Pl. I.
21     Războinic nud sau Marte cu coif crestat, lance şi scut spre st., având mâna st. ridicată, totul într-o bordură haşurată. Cornalină roşiatică translucidă; format rectangular cu colţurile rotunjite: 16 x 12 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652. Pl. I.
22     Scarabeu cu revers gravat: un bărbat (?) schematizat purtând sabie, dedesubt, globulă; totul într-o bordură liniară. Cornalină; format oval: 13 x 19 mm; 7 mm grosime. Inv. 466. Pl. II.
23     Cal păscând spre stânga. Sardonie în trei straturi: alb, translucid şi brun; format oblong: 8 x 11 mm; 5 mm grosime; aversul foarte convex, revers plat; marginea tăiată. Inv. 669. Pl. II.
24     Scarabeu cu revers gravat: taur spre dr. (schematizat) într-o bordură liniară. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 7 mm grosime. Inv. 467. Pl. II.
25     Taur în mers spre stânga. Agată în două straturi: alb şi roz; format oval: 12 x 15 mm; 6 mm grosime; avers foarte convex, revers plat; marginea tăiată. Inv. 598. Pl. II.
26     Scarabeu cu revers gravat: pasăre spre dr. într-o bordură liniară. Agată neagră; format rectangular cu colţurile rotunjite: 9 x 9 mm; 7 mm grosime. Inv. 468. Pl. II.

Gliptică greacă clasică
27     Hermes nud mergând spre dr., cu capul întors spre st.: poartă petasos-ul înaripat şi părul lung, în mâna dr. caducel, în st. punga. Gresie silicioasă verzuie; format oblong: 17 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată aproape vertical; marginea tăiată. Inv. 166. Pl. II.
28     Bacante cu tirsuri şi Satir încoronând un Pan itifalic în hermă; în st., sub un copac, un altar pe care se află un coif; totul într-o bordură haşurată. Agată gri; format oblong: 14 x 23 mm; montată într-un sigiliu modern de aur. Inv. 74/O. Pl. II.
29     Centaur în mers spre st., cântând din fluierul dublu. Cornalină; format oval: 13 x 15 mm; 2 mm grosime; bizotată vertical. Inv. 279. Pl. II.

Gliptică elenistică
30     Zeus pe tron spre dr., cu sceptrul în mâna dr. şi patera în stânga. Cornalină roşcată translucidă, format oval: 14 x 11 mm; avers şi revers uşor convexe; marginea tăiată. Inv. 588. Pl. II.
31     Zeus aetofor pe tron, spre stânga. Cornalină roşcată translucidă; format aproape circular: 11 x 9,5 mm; 1,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 122. Pl. II.
32     Zeus în cvadrigă spre dr., fulgerând un uriaş angviped căzut sub cai. Cornalină; format oval: 12,5 x 14,5 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. 1/O. Pl. II.
33     Zeus şi Dione, busturi acolate spre st.. Jasp roşu; format oval: 15 x 12 mm, 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 375. Pl. II.
34     Ammon, cap bărbos cu coarne spre st.. Calcedonie; format oval: 15 x 13 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 48. Pl. II.
35     Atena, bust cu egidă şi păr lung, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; partea superioară spartă: 12 x 16 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 274. Pl. II.

36     Atena, bust cu cască crestată. Cornalină roşcată translucidă spartă în partea de sus şi jos: 14 x 12 mm; 3 mm grosime; marginea tăiată. Inv. 298. Pl. II.
37     Atena cu coif, lance şi scut, mergând spre dr.. Agată în trei straturi: negru, alb şi brun; format oval: 10 x 8 mm. Montată într-un inel modern de argint. Inv. 459. Pl. II.
38     Atena în picioare spre dr. cu lance şi scut, ţinând în mâna st. o Victorie înaripată. Smaragd; format oval: 13 x 9 mm; 4,5 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 57. Pl. II.
39     Atena Alkis în picioare, din faţă, cu lancea ridicată în mâna st. şi coif cu triplă creastă, scut şi egidă. La picioare, o bufniţă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 17 x 13 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 571. Pl. II.
40     Atena Alkis în picioare spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 22 x 19 mm; 4 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 484. Pl. II.
41     Apolo, bust laureat şi drapat spre st.; în faţa figurii, lira. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 23 x 16 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 479. Pl. II.
42     Apolo şezând spre st., cântând din liră. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 17 x 14 mm; 2 mm grosime; montată transversal într-un inel modern de aur. Inv. 8/O. Pl. III.
43     Apolo cu lira în picioare, spre st.. Jasp roşu; format oval: 16 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 48. Pl. III.
44     Venus seminudă în picioare, spre dr. privind spre mărul ce-l ţine în mâna st.; cu dreapta îşi ridică părul. În câmp ΔwPON/KΛEITA/PIO. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 8 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 490. Pl. III.
45     Venus în picioare, din faţă, stând pe o scoică marină, încadrată de doi delfini plonjând; pe cozile lor, doi Amoraşi înaripaţi; deasupra, trei stele; în câmpul st. o scoică marină şi un crab. Ametist; format oval: 13 x 11 mm; 3 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 115. Pl. III.
46     Hermes în picioare, din faţă, cu capul întors spre dr., caduceu şi pungă. Agată albă şi brună, format oval: 13 x 11,5 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 60. Pl. III.
47     Hermes în picioare spre st., în faţa unei coloane; un cocoş îi ciuguleşte din palmă. Smaragd; format oval: 7,5 x 5,5 mm; 2 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 49. Pl. III.
48     Dionysos, bust drapat cu părul lung căzând pe umeri, spre st.. Jasp roşu, jumătatea superioară spartă; 15 x 14 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 333. Pl. III.
49     Cap de Silen chel şi bărbos încoronat cu iederă, din faţă. Ochi de pisică; format oval: 14 x 12 mm; 6 mm grosime; avers uşor convex, revers foarte convex; marginea tăiată. Inv. 488. Pl. III.
50     Cap de Satir chel spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 12 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; avers şi revers uşor convexe; marginea tăiată. Inv. 483. Pl. III.
51     Dionysos imberb şezând pe o stâncă spre st., în faţa unui copac şi cântând din fluierul dublu. Alături, tirs cu panglici înclinat. Agată bej; format oval: 12 x 14 mm. Montată într-un colier modern de aur. Inv. 88/CO. Pl. III.
52     Pan şezând pe o stâncă spre st., cântând din fluier. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 11,5 mm; 4,5 mm grosime; avers convex; marginea tăiată. Inv. 64. Pl. III.
53     Pan şezând spre st., cântând din liră; în faţă, un putto cu braţele ridicate spre liră. Cornalină roşcată translucidă; format oval neregulat: 12 x 10 mm; montată într-un colier modern în aur. Inv. 103/C.O. Pl. III.

54     Paniscos nud, mergând spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; partea superioară spartă: 5 x 5 mm; 1 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 173. Pl. III.
55     Asclepios în picioare spre st.; în mâna dr. ridicată ţine cupa, în st. bastonul încolăcit de şarpe. Turcoază; format oval: 14 x 11 mm; 4 mm grosime; montată într-un inel modern de aur. Inv. 2/O. Pl. III.
56     Asclepios drapat, în picioare spre dr. ţinând în mâini un cocoş (?). Smaragd; format oval: 8 x 6 mm; 3 mm grosime; avers convex; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 58. Pl. III.
57     Harpocrate pe o barcă pe Nil, spre dr., cu cornul abundenţei în mâna dr., iar cu st. în gestul ritual; pe cap un coş cu fructe. Prora bărcii e modelată în cap de cocoş, iar pupa în cap de leu deasupra căruia se află un crater plin de fructe. Pe puntea corăbiei, în faţa lui Harpocrate, un altar; în spate, un bust bărbos în hermă itifalică, totul într-o bordură liniară perlată. Jasp roşu; format oval: 22 x 16 mm; 2,5 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit. Inv. 120. Pl. III.
58     Capul lui Heracles spre st.. Cornalină roşcată translucidă spartă; format oval: 16 x 11 mm; 4 mm grosime; revers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 296. Pl. III.
59     Heracles nud în picioare spre dr., cu măciuca şi blana de leu. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 349. Pl. III.
60     Victorie înaripată în bigă în galop spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 15 mm; 4 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 359. Pl. III.
61     Paris, bust cu bonetă frigiană înstelată, spre st., în faţă, pedum. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 12 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 100/C.O. Pl. III.
62     Paris şi Elena, busturi drapate spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit ; marginea tăiată. Inv. 56. Pl. III.
63     Ahile nud mergând spre st. înarmat cu două suliţe înclinate. Tipul se apropie de cel cu Ahile jucând zaruri. Calcedonie; format oval: 13 x 10 mm; 4 mm grosime; montată într-un colier modern de aur. Inv. 136/C.O. Pl. III.
64     Centaur înaripat (?) cu coif, spre dr., ridicat pe picioarele din spate. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13,5 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 76. Pl. IV.
65     Sfinx şezând spre st. cu laba dr. aşezată pe un cap (?). Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 328. Pl. IV.
66     Hipogrif înaripat ţezând spre st. cu laba dreaptă aşezată pe o roată. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 16 mm; 3 mm grosime, avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 338. Pl. IV.
67     Cap de fată încoronat spre st., părul lung, bustul drapat. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 17 x 15 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 63. Pl. IV.
68     Cap de efeb spre st.. Jasp roşu spart; format oval: 13 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi aproape drept. Inv. 295. Pl. IV.
69     Efeb nud aşezat pe o cuirasă spre st.; în faţă, coif, sabie şi scut. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 13 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/7. Pl. IV.
70     Bust de efeb drapat spre st.. Cornalină roşcată translucidă, spartă; format oval: 10 x 11 mm; 3 mm grosime: avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 299. Pl. IV.
71     Menadă, bust drapat, cu părul lung, spre st.. Jasp roşu; format oval: 14 x 10 mm; 2 mm grosime; marginea rotunjită. Inv. 51. Pl. IV.
72     Discobol în faţa unei herme bărboase şi itifalice. Laps; format oval: 17 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 111. Pl. IV.

73     Auriga conducând spre st. o cvadrigă în trap, ţinând în mâna st. o ramură de palmier. Agată brună; format oval: 12 x 16 mm; 3 mm grosime; montată într-un inel modern de aur. Inv. 7/O. Pl. IV.
74     Luptător (Ahile?) cu coif crestat şi scut, îngenuncheat spre dr., încercând să scoată săgeata din călcâi. Agată neagră; format oval: 12 x 15 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 491. Pl. IV.
75     Bustul drapat, din faţă, al unui bătrân chel şi bărbos. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14, 5 x 11,5 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 61. Pl. IV.
76     Gryllos, două capete adosate, unul chel şi bărbos, altul imberb şi cu păr. Agată; format oval: 8 x 10 mm; montată într-o bordură modernă de filigran de argint. Inv. 492. Pl. IV.
77     Mască comică din faţă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 481. Pl. IV.
78     Doi actori, unul şezând cu o mască bărboasă în mâna dr., celălalt în picioare în faţa lui, cu braţul ridicat. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 21 x 17 mm; 5 mm grosime; avers convex; marginea tăiată. Inv. 44. Pl. IV.
79     Animal fantastic (corp de câine, cap de ţap şi coadă lungă) spre st.. Agată neagră şi albă; format oval: 13 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 121. Pl. IV.
80     Furnică văzută de sus; în câmp (circular), inscripţia: ΔIOΓ/Є/N-I/C. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 11 mm; 4 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 586. Pl. IV.
81 Insectă octopodă văzută de sus. Cristal de stâncă; format oval: 17 x 11 mm; avers convex, revers plat; montat într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/6. Pl. IV.

Gliptică romană

Intalii

Zeus
82     Zeus aetofor, şezând pe tron, cu sceptrul în mâna st.; bordură unilineară. Agată bej; format oval: 16 x 12 mm; 6 mm grosime; marginea tăiată. Inv. 144. Pl. IV.
83     Zeus aetofor pe tron, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 11 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 361. Pl. IV.
84     Zeus aetofor şezând pe tron, spre st.; în faţa lui, în picioare, o Victorie înaripată. Jasp brun; format oval: 15 x 13 mm; avers convex; montat într-un inel de aur modern. Inv. B.P.G.2. Pl. V.
85 Zeus şezând spre dr. pe tron fără spătar, cu sceptrul în mâna dr. şi globul în st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 8 mm; bizotată pe revers; montată într-un colier modern de aur. Inv. 147/C.O. Pl. V.
86     Zeus şezând spre dr. pe un tron fără spătar, cu sceptrul şi globul în mâini. Jasp roşu; format oval: 10 x 7 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 226/C.O. Pl. V.
87     Zeus spre st. pe un tron fără spătar, cu sceptrul şi trăsnetul în mâini. Agată în două straturi: alb şi negru; format oval: 11 x 8 mm; 4 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; montată într-un colier modern de aur. Inv. 148/C.O. Pl. V.
88     Zeus şezând spre dr. pe un tron fără spătar, cu sceptrul în mână. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12,2 mm; montată într-un inel sigilar de aur cu inscripţie circulară, care a aparţinut unui boier român din sec. XVI. Inv. A.Sig.6. Pl. V.
89     Zeus şezând pe tron, spre dr., cu sceptru şi pateră. Serpentină; format oval: 12 x 10 mm; 4 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 655. Pl. V.
90     Zeus (schematizat) şezând pe tron spre dr., cu patera şi sceptrul în mâini. Cornalină roşcată translucidă; tăiată în hexagon neregulat: 9 x 8 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 620. Pl. V.
91     Zeus şezând spre dr. pe un tron fără spătar, cu patera şi sceptrul în mâini; în faţă, un vultur retrocefal. Opal; format oval: 13 x 11 mm; 4 mm grosime; avers uşor convex, revers plat; montat transversal într-un inel modern de aur. Inv. 14/O. Pl. V.
92     Zeus ca la nr. 91. Opal; format oval: 13 x 11 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe. Inv. 46. Pl. V.
93     Zeus şezând pe tron spre dr., cu sceptrul şi globul în mâini, la picioare, vulturul retrocefal. Serpentină; format oval: 12 x 10 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 121/C.O. Pl. V.

94     Zeus şezând spre dr. pe un tron fără spătar, cu sceptrul şi fulgerul în mâini; la picioare, vulturul retrocefal cu o coroană în cioc. Opal; format oval: 13 x 11 mm; 6 mm grosime; avers şi revers convexe; montat într-un colier modern de aur. Inv. 138/C.O. Pl. V.
95     Zeus (schematizat), ţinând sceptrul, şezând spre dr. pe un tron fără spătar; în faţă, vulturul retrocefal. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 599. Pl. V.
96     Zeus şezând spre dr. pe un tron fără spătar, cu sceptrul în mâna dr.; în mâna st. ţine o Victorie înaripată care îl încoronează, la picioare, vulturul retrocefal. Opal; format oval: 18 x 3 mm; montat longitudinal într-un inel roman de aur (sec. IV) cu incrustaţii florale pe şaton şi bară. Inv. 13/O. Pl. V.
97     Zeus, ca la nr. 96. Serpentină; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 628. Pl. V.
98     Zeus şezând, ca la nr. 96; în faţă, vulturul retrocefal pe fulger; în câmpul din dr., litera I, iar în cel din st.:  – I O M (Ioui Optimo Maximo). Agată: brun pe alb; format oval: 23 x 20 mm (dimensiunile şatonului); 5 mm grosime; montată într-un inel modern de aur. Inv. 5/O. Pl. V.
99     Zeus şezând spre dr. pe un tron fără spătar, cu sceptrul şi patera în mâini; la picioare, vulturul retrocefal; în faţă, o Victorie înariaptă care-l încoronează; în spatele tronului, Fortuna cu cârma şi cornul abundenţei. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 20 mm; 3,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 75. Pl. V.
100     Zeus (?) nud şezând pe tron spre dr., încoronat de o Victorie apteră; jos, între Victorie şi Zeus, litera T, în spatele tronului Π (?).Cornalină roşcată translucidă, format circular: diam. 13 mm; 4 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 594. Pl. V.
101     Zeus spre st. şezând pe tron, cu Ganimede în braţe. Agată: negru pe alb; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; dublu bizotaj în unghi ascuţit; montată într-un colier modern de aur. Inv. 81/C.O. Pl. V.
102     Zeus seminud spre st., cu sceptrul în mâna dr. şi o coroană în st.. Cristal de stâncă; format oval: 15 x 10 mm; 2 mm grosime; avers uşor convex. Inv. 153. Pl. V.
103     Zeus seminud în picioare spre dr., cu sceptrul şi mantia atârnând în mâna dr. şi Victorie înaripată stefanoforă, în st.; la picioare, vulturul retrocefal. Calcedonie; format oval: 12 x 9 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; montată într-un colier modern de aur. Inv. 135/C.O. Pl. V.
104     Zeus (?) seminud, în picioare spre st., cu sceptrul în mâna dr. şi ramura de palmier în st. lăsată în jos. În câmpul st., stea. Cornalină; format rectangular cu colţurile tăiate: 19 x 12 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginile tăiate. Inv. 143/C.O. Pl. V.
105     Busturile drapate şi acolate ale lui Zeus şi Iunonei spre dr., sub o ramură de stejar. Pe reversul pietrei, o Victorie înaripată cu coroana în mâna dr. ridicată; în câmpul st., literele A D P. Jasp roşu; format oval: 16 x 13 mm; 4 mm grosime; montat într-un inel de aur modern. Inv. 24/O. Pl. VI. 105a.105b.
106     Capul lui Serapis laureat, cu calathos, spre st.. Jasp roşu; format oval: 15 x 12 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 230/C.O. Pl. VI.
107     Capul lui Serapis spre st., cu diademă şi calathos dendroform. Aquamarină; format oval: 8 x 7 mm; 2 mm grosime; revers uşor convex. Inv. 675. Pl. VI.
108     Serapis (?) în picioare spre dr., nud, cu sceptrul în mâna dr. şi două spice în st.; la picioare, vulturul retrocefal. Sardonie gri; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 653. Pl. VI.
109     Serapis (?) drapat, în picioare spre st., ţinând în mâini arcul, coroana şi sceptrul; la picioare, un scut. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 145. Pl. VI.
110     Capul lui Sol-Serapis spre st., cu diademă radiară şi calathos. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 8 mm; 2 mm grosime; revers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 147. Pl. VI.
111     Capul lui Sol-Serapis-Ammon spre st., cu simbolurile respective; în faţă trident cu panglică. Agată; format oval: 15 x 11 mm; montată într-un inel roman de aur (sec. III-IV). Inv. 11/O. Pl. VI.

112     Capetele acolate ale lui Serapis şi Ceres (Isis) spre st., cu simbolurile corespunzătoare. Jasp roşu; format oval: 10 x 8 mm; 2 mm grosime; spart în partea de jos; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 344. Pl. VI.
113     Busturile drapate şi acolate ale lui Sol-Serapis-Ammon şi Isis, cu atributele corespunzătoare. Jasp roşu; format oval: 19 x 14 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 107/C.O. Pl. VI.
114     Capul lui Ammon spre st., cu două (?) coarne verticale (?). Jasp roşu; format oval: 10 x 8 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi drept. Inv. 316. Pl. VI.

Juno
115     Iuno Lucina şezând spre st., nudă, ţinând în mâna dr. cornul abundenţei din care iese capul unui copil (puppa), cotul st. se sprijină de o coloană. Serpentină; format oval: 18 x 15 mm; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 559. Pl. VI.
116     Iuno drapată, în picioare spre dr., cu patera în mâna st. ridicată şi fusul în mâna dr.. Agată tăiată transversal pe straturi: brun translucid (sus şi jos) şi alb lăptos mat (mijloc); format oval: 23 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 151. Pl. VI.
117     Iuno drapată, în picioare spre dr., sprijinindu-se cu cotul st. de o coloană; în mâna dr. ţine un sceptru scurt. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 22 x 15 mm; 5 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; marginea tăiată. Inv. 560. Pl. VI.

Minerva
118     Minerva şezând spre dr. pe o armură, ţinând în mâna st. o Victorie stefanoforă înaripată aşezată pe un glob; în faţă, un altar cilindric, în spate, sprijinite de armură, un scut, o lance şi o sabie. Cornalină roşcată translucidă; format oval; spart: 15 x 15 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 71. Pl. VI.
119     Minerva în picioare spre dr., cu scut şi lance. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 287. Pl. VI.
120     Minerva în picioare spre st., cu scut şi lance; în mâna dr. ţine o ramură de palmier deasupra unui altar cilindric. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 10 mm; 4 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 587. Pl. VI.
121     Minerva în picioare spre dr., cu scut şi lance. Cornalină; format oval: 9 x 7 mm; 3 mm grosime; avers şi revers uşor convexe. Inv. 276. Pl. VI.
122     Minerva, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 9 mm; 3,5 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 310. Pl. VI.
123     Minerva în picioare spre dr., cu lancea în mâna dr. şi mâna st. sprijinită pe scutul aşezat în faţă. Cornalină; format oval: 12 x 9 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 198. Pl. VI.
124     Minerva în picioare spre st., cu lance şi scut aşezate în spate. Jasp galben; format oval: 13 x 11 mm; bizotat în unghi ascuţit; montat într-un inel modern de aur. Inv. 219. Pl. VI.
125     Minerva (?) în picioare, din faţă, cu capul spre st., sprijinindu-se cu mâna st. de o lance; în câmp două vârfuri de lance. Jasp roşu; format oval: 14 x 13 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 241/C.O. Pl. VII.
126     Minerva în picioare spre st., ţinând o lance pe umăr. Cornalină; format oval: 10 x 7 mm; montată într-un inel roman de aur (sec. III-IV). Inv. 21/O. Pl. VII.
127     Minerva în picioare, din faţă, cu capul întors spre dr., lancea în mâna dr., iar scutul aşezat jos, susţinut cu st.. Cornalină; format oblong: 19 x 11 mm; 6 mm grosime; avers foarte convex, revers plat; marginea tăiată. Inv. 567. Pl. VII.
128     Minerva, ca mai sus. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 9 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 201. Pl. VII.
129     Minerva în picioare, din faţă, cu capul întors spre dr., înarmată cu o lance şi un scut lăsat jos şi sprijinit cu mâna st.; în dr. ţine globul. (Roma?) Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 200. Pl. VII.
130     Minerva în picioare spre st., cu scutul sprijinit de lance. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 14 mm; 4 mm grosime; avers uşor convex; bizotată invers în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 579. Pl. VII.
131     Minerva în picioare spre dr., cu mâna dr. sprijinită pe scut, iar în st. ţinând o Victorie înaripată; jos, un altar cilindric aprins. Smaragd; format oval: 12 x 9 mm; 4 mm grosime; avers plat, revers convex; marginea tăiată. Inv. 585. Pl. VII.
132     Minerva în picioare spre dr., cu lance, scut şi Victorie stefanoforă înaripată în mâna st.. Calcedonie; format oval: 16 x 12 mm; 6 mm grosime; avers convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 140/C.O. Pl. VII.

133     Minerva ca la nr. precedent; în câmp inscripţia: ΔIONY/CI/OY/ΔICKA. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 11 mm; montată într-un ac de cravată de aur. Inv. 340/O. Pl. VII.
134     Minerva ca la nr. precedent, dar foarte schematizată. Agată; format oval: 11 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 199. Pl. VII.
135     Minerva în picioare spre dr., cu cască şi lance privind bufniţa pe care o ţine în mâna st.. Smaragd; format oval: 9 x 8 mm; avers şi revers convexe; montat într-un colier modern de aur. Inv. 120/C.O. Pl. VII.
136     Minerva ca la nr. precedent, dar mai schematizată. Jasp roşu; format oval: 8 x 7 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 149. Pl. VII.
137 Minerva ca la nr. precedent, cu coif, lance şi scut. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 11 mm; 3 mm grosime; avers convex; bizotată în sens invers în unghi ascuţit mediu. Inv. 196. Pl. VII.
138     Minerva în picioare, din faţă, cu capul întors spre st., cu palladium, sprijinită de o coloană, cu fulgerul în mâna dr.. Opal; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; avers plat; marginea tăiată. Inv. 358. Pl. VII.
139     Minerva în picioare spre dr., cu lance şi scut, sacrificând deasupra unui altar cilindric aprins. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 607. Pl. VII.
140     Minerva ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oblong: 16 x 11 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 197. Pl. VII.
141     Minerva în picioare spre st., cu lance, sacrificând deasupra unui altar cilindric. Jasp galben; format oval: 15 x 12 mm; 4 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; avers uşor convex; marginea tăiată. Inv. 574. Pl. VII.

Apolo
142     Apolo nud, în picioare spre st., cu ramura de palmier în mâna dr. şi lira în st.. Cornalină galbenă translucidă; format oval: 18 x 15 mm; 4 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; marginea tăiată. Inv. 564. Pl. VII.
143     Apolo mergând spre dr., cu panglicile profetice pe cap şi cântând din liră. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 104. Pl. VII.
144     Apolo în picioare din faţă, cu capul întors spre dr., tolba pe umăr, sprijinit de o coloană, cu o ramură (buxu) în mâna st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 304. Pl. VII.
145     Apolo nud, în picioare spre st., trăgând cu arcul; la picioare, un arbust. Cornalină translucidă; format oval: 12 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 113. Pl. VII.

Diana
146     Diana la vânătoare spre st., trăgând cu arcul, cu câinele alergând la picior. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 13 mm; 4 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; montată într-un colier modern de aur. Inv. 141/C.O. Pl. VII.
147     Diana în picioare spre st., cu tolbă, lance şi câine, sprijinită cu mâna st. pe un altar cilindric. Agată bej; format oval: 13 x 11 mm; 3 mm grosime; marginea rotunjită. Inv. 156. Pl. VIII.
148     Diana din Efes sau Hecate cu două căprioare la picioare; în câmp, o inscripţie puţin clară: ΠAZH/NAN (?). Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 13 mm; avers şi revers uşor convexe; montată într-un colier modern de aur. Inv. 115/C.O. Pl. VIII.

Venus
149     Venus nudă şezând pe o armură spre st., purtând coif cu creastă şi lance şi privind un coif pe care îl ţine în mâna dr.. Agată gri; format oval: 19 x 16 mm; avers uşor convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 233/C.O. Pl. VIII.
150     Venus nudă în picioare spre st., cu coif crestat şi hastă (?). Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 634. Pl. VIII.
151     Venus (?) drapată în picioare spre dr., cu sceptru. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 7 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 365. Pl. VIII.
152     Venus drapată în picioare spre dr., cu sceptrul în mâna dr. şi mărul în st.. Jasp roşu; format oval: 14 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 152. Pl. VIII.
153     Venus ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 8 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 362. Pl. VIII.
154     Venus nudă în picioare spre dr., ţinând o săgeată în mâna st.. Cornalină; format oval: 21 x 17 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/5. Pl. VIII.
155     Venus nudă în picioare spre dr., cu lance şi privind un coif (Venus cu armele lui Marte). Cornalină; format oval: 11 x 10 mm; montată într-un mâner de baston modern de aur. Inv. 193/B.O. Pl. VIII.
156     Venus în picioare spre st., cu armele lui Marte. Smaragd; format oval: 10 x 7 mm; 4 mm grosime; avers convex, revers foarte convex; marginea tăiată. Inv. 650. Pl. VIII.
157     Venus seminudă în picioare spre st., sprijinită pe o coloană, cu armele lui Marte şi privind un coif. Agată neagră; format oval: 13 x 11 mm; 2,5 mm grosime. Inv. 74. Pl. VIII.
158     Venus ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 8 mm; 4 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 317. Pl. VIII.
159 Venus ca la nr. precedent, cu scutul în faţă. Smaragd; format oval: 8 x 7,5 mm; 4,5 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 53. Pl. VIII.
160     Venus ca la nr. precedent. Smaragd; format oval: 10 x 7 mm; 2 mm grosime; avers uşor convex, revers plat; montat într-un ac de cravată în aur. Inv. 32. Pl. VIII.
161     Venus ca la nr. precedent, scutul este sprijinit de o coloană. Smaragd, format oval: 12 x 8 mm; avers şi revers convexe; montat într-un colier modern de aur. Inv. 134/C.O. Pl. VIII.
162     Venus seminudă în picioare spre dr., sprijinită de o coloană, ţinând lancea şi privind coiful. Smaragd; format oval: 17 x 13 mm; avers şi revers convexe; montat într-un inel modern de aur. Inv. B.P.G.1. Pl. VIII.
163     Venus drapată în picioare spre dr., aranjându-şi părul în faţa unei oglinzi pe care o ţine în mâna dr.; în faţă, un plynós, în spate, un delfin plonjând. Jasp roşu; format oval: 11 x 7 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 676. Pl. VIII.
164     Venus seminudă în picioare spre st., sprijinită de o coloană, cu scutul şi ramura de palm, privind către mărul pe care-l ţine în mâna st.. Jasp roşu; format oval: 14 x 12 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 94/C.O. Pl. VIII.
165     Venus seminudă în picioare spre st., sprijinită de o coloană, cu armele lui Marte. Agată în două straturi (fisurată): albastru şi negru; format oval: 14 x 11 mm; montată într-un inel roman de argint din sec. II. Inv. 37. Pl. VIII.
166     Venus seminudă şezând pe un tron spre st.; în faţa ei, un Amoraş înaripat. Cornalină; format oval: 13 x 11 mm; 3 mm grosime; revers plat cu un text arab (?) într-o bordură uniliniară; bizotată în unghi drept. Inv. 150. Pl. VIII. 166a, 166b.
167     Venus nudă şezând spre st. pe o gâscă; în faţă, un Amor înaripat îi aduce un mesaj scris pe o tăbliţă. Sardonie galbenă translucidă; format oval: 15 x 18 mm; 2 mm grosime; avers plat, revers uşor convex; marginea tăiată. Inv. 577. Pl. VIII.
168     Venus nudă (schematizată) într-un car tras de porumbei; în braţe ţine un Cupido înaripat (realizare rudimentară). Sardonie gri; format oval: 15 x 20 mm; 5 mm grosime. Inv. 562. Pl. VIII.
169     Venus bogat drapată mergând spre dr., precedată de un Amor înaripat care poartă două capsule de mac. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în dublu sens în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 630. Pl. IX.
170     Venus nudă şezând spre st. pe un tron cu spătar, cu părul coborând pe umeri; în faţă un Amor înaripat cu arc şi tolbă trage într-o inimă ţinută drept ţintă. Scenă foarte barocă şi de execuţie barbară. Cornalină; format oval: 18 x 14 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. V 4. Pl. IX.


Cupidon
171     Bustul lui Cupidon înaripat, din faţă. Cornalină; format oval. 12 x 10 mm; 3 mm grosime; marginea tăiată. Inv. 522. Pl. IX.
172     Cupidon în picioare spre st., navigând cu pânza pe un delfin; dedesubt, doi delfinaşi schematizaţi. Smaragd; format oval: 14 x 13 mm, montat într-un colier modern de aur. Inv. 90/C.O. Pl. IX.
173     Cupidon călărind un delfin spre st.. Cornalină roşcată translucidă, spartă; format oval: 11 x 8 mm; 3 mm grosime; bizotată invers în unghi aproape drept, marginea tăiată. Inv. 83.Pl. IX.
174     Cupidon înaripat spre st., culegând o floare. Sardonie; format circular: diam. 8 mm; 4 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 661. Pl. IX.
175     Cupidon înaripat în picioare spre st., ţinând un fluture deasupra unei torţe aprinse. Jasp roşu; format oval: 12 x 9 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 183. Pl. IX.
176     Cupidon ca la nr. precedent; în câmpul drept, literele: Λ N. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12,5 mm; 3 mm grosime; bizotată invers în unghi ascuţit mediu; margine tăiată. Inv. 101. Pl. IX.
177     Cupidon înaripat mergând spre st., cu mâinile ridicate şi cu o săgeată în st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; montată într-un mâner modern de baston din aur. Inv. 195/B.O. Pl. IX.
178     Cupidon înaripat, în picioare spre dr., trăgând cu arcul. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 8 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 366. Pl. IX.
179     Cupidon în picioare spre st., trăgând cu arcul. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 10 mm; 3 mm grosime; avers plat, revers convex. Inv. 627. Pl. IX.
180     Cupidon înaripat, ca la nr. precedent. Sardonie gri; format oval: 10 x 9 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 124/C.O. Pl. IX.
181     Cupidon înaripat, în picioare, din faţă, cu capul spre st., cu arcul în mâna dr. şi cu o săgeată în stânga, al cărei vârf îl înroşeşte în flăcările unui altar cilindric. Sardonie; format oval: 17 x 13 mm; 3 mm grosime; montată într-un inel de aur modern. Inv. 4/O. Pl. IX.
182     Cupidon în faţa unui pom, scuturând cu o prăjină fructele (sau excitând falusuri). Agată neagră; format oval: 12 x 10 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 194/B.O. Pl. IX.
183     Doi Amoraşi înaripaţi încadrând trei sugari. Jasp verde; format oval: 11 x 14 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Imaginea, ca şi piatra, sunt o amuletă pentru naştere uşoară. Inv. 245. Pl. IX.

Marte
184     Capul lui Marte (schematizat) spre st., cu coif cu creastă. Jasp verde; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 207. Pl. IX.
185     Bustul lui Marte spre st., cu coif cu creastă şi lance. Jasp brun; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 206. Pl. IX.
186     Marte în mers spre st., cu trofeul pe umăr. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 10 mm; avers uşor convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 234/C.O. Pl. IX.
187     Marte nud, în picioare spre dr., ţinând lancea. Cornalină roşcată translucidă spartă; format oval: 12 x 7 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 164. Pl. IX.

188     Marte nud, în mers spre dr., cu coif, trofeu şi gladium în mâna dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 208. Pl. IX.
189     Marte nud, cu coif, lance şi trofeu, mergând spre st.. Cornalină; format oval: 14 x 11 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 303. Pl. IX.
190     Marte nud, cu coif şi lance, în mers spre st.. Jasp brun; format oval: 15 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 606. Pl. IX.
191     Marte nud, în picioare spre st., încoronând un trofeu. Jasp roşu; format oval: 17 x 13 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 203. Pl. IX.
192     Marte în cuirasă, cu lancea în mâna st., sacrificând spre st. cu o pateră deasupra unui altar cilindric aprins; în spate, scut rotund; în câmpul st., stea. Agată; format oblong: 28 x 18 mm; 8 mm grosime; montată într-o broşă modernă de aur. Inv. 66/O. Pl. IX.
193     Marte în cuirasă, cu coif, în picioare, din faţă, cu capul spre st., sprijinindu-se de scut, cu lancea în mâna st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 17 x 14 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 205. Pl. X.
194     Marte în mers spre dr., cu lance, scut şi gladium. Cornalină; format oval: 14 x 10 mm; 3 mm grosime; montată într-un ac de cravată în aur. Inv. 216/O. Pl. X.
195     Marte în picioare, din faţă, cu capul spre dr., cu scut şi lance; în câmpul dr., inscripţia L.P.P. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată invers în unghi ascuţit mediu; montată într-un colier modern de aur. Inv. 131/C.O. Pl. X.
196     Marte în mers spre st., cu lance înclinată şi scut. Agată neagră; format oval: 10 x 8 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 667. Pl. X.
197     Marte în picioare, din faţă, cu capul spre dr., cu lance şi scut sprijinit de pământ. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 11 mm; 4 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 619. Pl. X.
198     Marte în picioare spre st., cu lancea şi scutul sprijinite de pământ. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 11 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; avers uşor convex; marginea tăiată. Inv. 610. Pl. X.
199     Marte cu barbă, în picioare, din faţă, ţinând în mâna st. o pateră şi în dr. o lance cu vârful în jos, scutul aşezat pe sol şi sprijinit de lance. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 11 mm; 3 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 590. Pl. X.
200     Marte nud, în picioare, din faţă, cu mantia pe umăr, ţinând un scut şi un pumnal în poziţie de luptă; în planul doi, un altar cilindric. Pastă de sticlă gri; format oval: 14 x 11 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi drept; revers spart. Inv. 52. Pl. X.
201     Marte (schematizat) mergând spre st., cu lance şi scut. Agată neagră; format circular: 10 mm diam.; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 180. Pl. X.

Ceres
202     Bustul diademat şi drapat al lui Ceres spre st.; în faţa figurii, o graminee. Cornalină; format oval: 11 x 8 mm; 3 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 659. Pl. X.
203     Ceres încoronată şi drapată, în picioare spre dr., cu un spic în mână. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 8 mm; 3 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 345. Pl. X.
204     Ceres în picioare spre dr. (schematizată), cu sceptrul în mâna st.. Jasp roşu; format oval: 12 x 9 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 624. Pl. X.
205     Ceres în picioare, din faţă, cu capul întors spre st.; în mâna dr. ridicată ţine o pateră cu fructe, iar în mâna st. două spice. Cornalină brună; format oval: 12 x 8 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 184/B.O. Pl. X.
206     Ceres, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 4 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 155. Pl. X.

207     Ceres, ca la nr. precedent. Turcoază; format oval: 12 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 116. Pl. X.
208     Ceres în picioare spre st., cu pateră şi spic. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 9 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 201/B.O. Pl. X.
209     Ceres în picioare spre dr., cu sceptru (cu umflătură mediană) şi pateră cu plante (?). Jasp verde; format oval: 9 x 7 mm; 4 mm grosime; montată într-un ac de cravată în aur. Inv. 36/O. Pl. X.
210     Ceres în picioare spre dr. (foarte schematizată), cu sceptru şi spic. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 8 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea rotunjită. Inv. 154. Pl. X.
211     Ceres în picioare, din faţă, cu capul spre dr., cu sceptru, spic şi floare de mac în mâna st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 8 mm; avers convex, revers foarte convex; montată într-un colier modern din aur. Inv. 91/C.O. Pl. X.
212     Ceres drapată, şezând spre dr. pe un tron fără spătar, cu două spice în mâna st.. Agată brună; format oval: 15 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 109. Pl. X.

Neptun
213     Neptun nud şi bărbos, în picioare, din faţă, cu tridentul în mâna dr. şi un delfin în st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 2,5 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 325. Pl. X.
214     Neptun cu tridentul întors în jos, călărind un hipocamp spre dr.. Agată neagră; format oval: 12 x 14 mm; 4 mm grosime; bizotată în dublu sens; montată într-un colier modern de aur. Inv. 80/C.O. Pl. X.

Dioscurii
215     Dioscurii în picioare, din faţă, cu capetele întoarse unul către celălalt, fiecare sprijinindu-se pe suliţă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi mediu; marginea tăiată. Inv. 625. Pl. XI.

Mercur
216     Capul lui Mercur spre st., cu petasul înaripat; în spatele gâtului, caduceul. Jasp roşu; format oval: 12 x 10 mm; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 285. Pl. XI.
217     Bustul lui Mercur drapat, spre st.; în faţă, caduceul. Jasp roşu; format oval: 14 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 318. Pl. XI.
218     Bustul lui Mercur drapat, spre st.; în spatele gâtului, caduceul. Jasp roşu spart sus şi jos; format oval: 13 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 283. Pl. XI.
219     Bustul lui Mercur nud (schematizat), ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 8 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 529. Pl. XI.
220     Bustul lui Mercur drapat (schematizat), ca la nr. precedent; în faţa figurii, literele IVDM (de sus în jos). Onix brun translucid; format oval: 13 x 11 mm; 1 mm grosime. Inv. 537. Pl. XI.
221     Mercur nud, aşezat şi sprijinit cu dr. de un trunchi, cu caduceul în mâna st.. Opal; format oval: 13 x 11 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; montat într-un colier modern de aur. Inv. 142/C.O. Pl. XI.
222     Mercur nud, în picioare spre dr., cu mantia pe braţul dr. şi caduceul în st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 8 mm; 3 mm grosime; revers convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 133/C.O. Pl. XI.
223     Mercur nud în mers spre st., cu mantia pe umăr, patera şi caduceul în mâini. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 7 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 168. Pl. XI.
224     Mercur nud spre dr., cu mantie, caduceu şi sceptru transversal; mâna dr. ridicată. Agată brună; format oval: 16 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 102. Pl. XI.
225     Mercur nud, în picioare spre dr., cu mantaua şi caduceul (?) în mâna st. şi punga în mâna dr.. Cornalină; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 674. Pl. XI.

226     Mercur nud, în picioare spre dr., cu caduceu şi pungă, mantaua pliată pe braţul st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 8 mm; avers uşor convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 95/C.O. Pl. XI.
227     Mercur nud în mers spre st., ţinând caduceul (?) şi punga. Smaragd; format oval: 12 x 9 mm; 3 mm grosime; avers şi revers convexe; montată într-un colier modern de aur. Inv. 145/C.O. Pl. XI.
228     Mercur nud spre dr., cu mantaua pliată şi caduceul în mâna st. şi punga în dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13,5 x 11 mm; 3 mm grosime; avers uşor convex; marginea tăiată. Inv. 73. Pl. XI.
229     Mercur nud, ca la nr. precedent; la picioare, un altar cilindric. Cornalină calcinată; format oval: 14 x 10 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 165. Pl. XI.
230     Mercur nud, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 7 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 275. Pl. XI.
231     Mercur, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; marginea tăiată. Inv. 281. Pl. XI.
232     Mercur, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 9 mm; 4 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 308. Pl. XI.
233     Mercur, ca la nr. precedent. Jasp roşu; format oval: 11 x 7 mm; montat într-un inel roman de bronz (deteriorat). Inv. 465. Pl. XI.
234     Mercur, ca la nr. precedent. Agată gri; format oval: 13 x 10 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. 20/O. Pl. XI.
235     Mercur, ca la nr. precedent. Smaragd; format oval: 11 x 8 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; montat într-un ac de cravată în aur;  marginea tăiată. Inv. 31/O. Pl. XI.
236     Mercur, ca la nr. precedent. Cornalină; format oval: 16 x 12 mm; 4 mm grosime; montată într-o broşă modernă de aur. Inv. 68/O. Pl. XII.
237     Mercur, ca la nr. precedent. Jasp galben; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; montat într-un colier modern de aur. Inv. 144/C.O. Pl. XII.
238     Mercur, ca la nr. precedent. Smaragd; format oval: 8 x 7 mm; montat într-o bijuterie modernă. Inv. 220/O. Pl. XII.
239     Mercur, ca la nr. precedent. Jasp roşu, spart în partea de jos; format oval: 6 x 5 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 377. Pl. XII.
240     Mercur nud, în picioare spre st., cu petas, sandale înaripate, caduceu şi pungă, în faţa unui altar cilindric. Cornalină în două straturi; format oval: 16 x 12 mm; 5 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 146. Pl. XII.
241     Mercur nud, în picioare spre st., cu caduceu şi pungă. Cornalină; format oval: 14 x 11 mm; 3 mm grosime; avers plat, revers uşor convex; bizotată invers în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 643. Pl. XII.
242     Mercur nud, din faţă, cu manta pliată şi pungă (nefinisată). Cornalină; format oval: 15 x 13 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe. Inv. 163. Pl. XII.
243     Mercur nud, spre dr., cu caduceu şi pungă; la picioare, un cocoş. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 11 mm; 4 mm grosime; avers convex, revers bizotat în unghi ascuţit mediu; montată într-un colier modern de aur. Inv. 137/C.O. Pl. XII.
244     Mercur nud, în picioare, din faţă, cu mantaua pliată pe braţul st., caduceu şi pungă; la picioare, o pasăre (cocoş?); în câmpul st., ţestoasă şi scoică. Agată neagră; format oval: 13 x 11 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. 26/O. Pl. XII.
245     Mercur nud, în picioare, spre st., cu caduceu (?) şi sceptru, în faţa unui altar cilindric (?), sau mai degrabă Marte cu gladium şi suliţă în faţa unui trofeu schematizat. Cornalină; format oval: 10 x 8 mm; 4 mm grosime. Inv. 167. Pl. XII.
246     Mercur nud (schematizat) spre dreapta, cu caduceu şi pungă. Cornalină galbenă; format oval: 13 x 10 mm; 5 mm grosime, bizotată în unghi ascuţit mediu; avers şi revers uşor convexe; marginea tăiată. Inv. 204. Pl. XII.
247     Mercur nud în picioare, spre dr., cu încălţări înaripate, manta pliată pe braţul st. şi caduceu. Agată neagră; format oblong: 14 x 9 mm; 5 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; montată într-un ac de cravată în aur. Inv. 35/O. Pl. XII.
248     Mercur nud, în picioare, din faţă, cu capul spre st., caduceu şi manta pliată, încoronând Fortuna cu cârmă, cornucopie şi proră la picioare. Cristal de stâncă; format oval: 13 x 11 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 124. Pl. XII.
249     Mercur nud, încheindu-şi sandala; în faţă Zeus, nud, şezând pe o stâncă spre dr.. Opal; format circular: diam. 17 mm; 2,5 mm grosime; montat într-o podoabă modernă de aur. Inv. 76/O. Pl. XII.

Bahus
250     Bahus nud (?) cu tirs cu panglici, în mers spre dr., în mâna st. ţine o pateră cu graminee. Sardonie; format oval: 14 x 12 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. 19/O. Pl. XII.
251     Bahus nud în mers spre st., cu ciorchine în mâna dr. ridicată şi pedum în st.. Jasp roşu; format oval: 14 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 332. Pl. XII.
252     Bahus nud, în picioare spre dr., cu capul întors spre st.; în mâna dr. ţine un cantharos, iar în st. tirsul cu panglici. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 162. Pl. XII.

Paniscos
253     Doi Paniscoi luptând. Cornalină; format oval: 10 x 12 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/1. Pl. XII.
254     Pan în picioare spre dr., ţinând în mâna dr. un pedum, iar în st. un syrinx. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 7 mm; 3 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 319. Pl. XII.
255     Paniscos nud, alergând spre st., cu pedum şi pateră plină cu fructe; la picioare, un câine alergând în aceeaşi direcţie. Cornalină brună; format oval: 15 x 12 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 113/C.O. Pl. XII.
256     Paniscos nud spre st., cu pedum şi iepure lustral. Jasp roşu; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 174. Pl. XII.
257     Pan în picioare spre dr., fără atribute; în câmpul st., un simbol gnostic (?) lunular. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 7 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 293. Pl. XIII.
258     Paniscos cu pedum, spre st.. Jasp roşu fragmentar; format: 5 x 12 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit. Inv. 376. Pl. XIII.
259     Paniscos în picioare spre st., cu iepure lustral (?). Şist negru calcinat; format oval: 15 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotat în sens invers în unghi ascuţit. Inv. 175. Pl. XIII.

Esculap
260     Esculap în picioare spre st., cu bastonul de şarpe în mâna dr.. Agată; format rectangular cu colţurile rotunjite: 18 x 16 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 225/C.O. Pl. XIII.
261     Esculap în picioare spre st., seminud, ca la nr. precedent. Cornalină; format oval: 11 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 217. Pl. XIII.
262     Esculap în picioare, din faţă, cu capul întors spre dr.; în câmpul dr., sigla  . Jasp roşu; format oval: 11 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotat în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 647. Pl. XIII.
263     Esculap, ca la nr. precedent, dar fără siglă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 3,5 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 604. Pl. XIII.
264     Esculap nud, în picioare spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 7 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 182. Pl. XIII.
265     Esculap (spre st.) şi Salus (spre dr.) faţă în faţă, cu atributele respective. Cornalină roşcată translucidă; format oval spart: 16 x 13 mm; 3 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 342. Pl. XIII.
266     Esculap  şi Salus (schematizaţi), ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 568. Pl. XIII.
267     Esculap  şi Salus (schematizaţi), ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 572. Pl. XIII.

Salus
268     Salus în picioare spre dr., cu pateră şi şarpe. Jasp roşu; format oval: 8 x 6 mm; montat într-un inel roman fragmentar din sec. II. Inv. 567. Pl. XIII.
269     Salus în picioare spre st., ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 11 mm; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 591. Pl. XIII.

Hercule
270     Capul lui Hercule spre st.. Agată neagră; format oval: 17 x 14 mm; montată într-un inel roman de argint (sec. II). Inv. 36. Pl. XIII.
271     Capul lui Hercule spre st.. Cornalină; format oval: 11 x 10 mm; montată într-un inel de aur cu inscripţie care a aparţinut unui boier român din Evul Mediu. Inv. A.Sig.5. Pl. XIII.
272     Hercule copil, nud, în picioare spre st., cu capul la dr., sugrumând şerpii. Smaragd; format oval: 10 x 7 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 93/C.O. Pl. XIII.
273     Hercule mergând spre dr., cu măciuca şi pielea leului din Nemea (schematizat). Agată neagră cu strat superior alb; format oval: 16 x 13 mm; 4,5 mm grosime; bizotată în dublu sens în unghi ascuţit mediu. Inv. 321. Pl. XIII.
274     Hercule în picioare, din faţă, cu capul spre st., măciuca în mâna dr., iar suliţa în st.. Cornalină; format oval: 13 x 11 mm; 4,5 mm grosime; avers convex, revers plat; marginea tăiată. Inv. 178. Pl. XIII.
275     Hercule mergând spre st., ţinând în mâna dr. arcul, o cupă şi pielea de leu, iar în mâna st. ridicată, măciuca; la piciorul st. o tolbă, iar la cel dr. mistreţul din Erimante. Jasp galben; format oval: 12,5 x 11 mm; montat într-o broşă modernă de argint. Inv. 105/3. Pl. XIII.
276     Hercule în genunchi, ţintind cu arcul spre st.. Sardonie brună; format oval: 13 x 12 mm; 4 mm grosime; bizotată invers în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 176. Pl. XIII.
277     Hercule în genunchi pe o stâncă, ţintind cu arcul spre st.. Agată neagră cu strat superficial albastru; format oval: 13 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 179. Pl. XIII.
278     Hercule spre st., ucigând centaurul Pholos. Jasp roşu; format oval: 11 x 10 mm; montat într-un ac de cravată în aur. Inv. 33/O. Pl. XIII.

Sol
279     Sol nud şi radiat, în picioare, din faţă, cu capul spre dr. şi biciul în mâna dr., mâna st. ridicată. Jasp verde spart; format oval: 14 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 648. Pl. XIV.
280     Sol nud şi radiat, în picioare spre dr., cu biciul în mâna dr., iar stânga ridicată, în faţa unui altar cilindric aprins. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 9,5 mm; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 67. Pl. XIV.

Epona
281     Epona drapată în picioare spre st., în faţa unui cal, cu sceptrul în mână. Jasp verde; format oval: 15 x 12 mm; 3,5 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 603. Pl. XIV.

Genii
282     Geniu funerar nud şi înaripat, în picioare spre st., sprijinit pe o torţă aprinsă răsturnată. Agată neagră cu bandă albă; format oval: 21 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 108. Pl. XIV.
283     Genius, ca la nr. precedent, cu torţă aprinsă răsturnată în mâna dr. şi mâna st. ridicată. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 11 mm; 5 mm grosime; avers convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 143/C.O. Pl. XIV.
284     Genius angviped nud, în picioare spre dr., cu două perechi de aripi, ţinând în amândouă mâinile spre dr. un scorpion (?). Cornalină voalată; format oval: 19 x 15 mm; montată într-un inel modern. Sensul reprezentării este probabil gnostic. Inv. 34/. Pl. XIV.

285     Geniu nud înaripat, în mers spre dr., cu mantaua fluturând pe umeri şi cântând din liră. Cornalină; format oval: 15 x 12 mm; 4 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 148. Pl. XIV.
286     Geniu nud în genunchi pe spatele unui cerb galopând spre st.; poate o aluzie la telefos sau la lupta lui Hercule contra ciutei din Cerinia. Cornalină; format oval: 12 x 10 mm; 4 mm grosime, avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 177. Pl. XIV.

Fortuna
287     Fortuna şezând spre dr., cu cornul abundenţei în mâna dr., iar în st. cârmă, spic şi floare de mac. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 11 mm; 3 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 160. Pl. XIV.
288     Fortuna şezând spre dr., cu cornul abundenţei în mâna dr. şi cârma în st.. Pe revers, un dulău fugărind un iepure. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 11 mm; 6 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; montată într-un colier modern de aur. Inv. 139/C.O. Pl. XIV. 288a, 288b.
289     Fortuna, ca la nr. precedent. Pe revers Venus seminudă spre st., sprijinindu-se de o coloană şi ţinând un măr şi o hastă înclinată. Smaragd; format oval: 12 x 8 mm; 4 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; montat într-un colier modern de aur. Inv. 146/C.O. Pl. XIV. 289a, 289b.
290     Fortuna în picioare spre dr., cu cornul abundenţei în mâna dr. şi cârma în st.. Ametist; format oval: 11 x 8 mm; 4 mm grosime; avers convex, revers bizotat în unghi ascuţit mediu; montat într-un colier modern de aur. Inv. 132/C.O. Pl. XIV.
291     Fortuna, ca la nr. precedent. Smaragd; format oval: 10 x 7 mm; avers uşor convex; montat într-un colier modern de aur. Inv. 97/C.O. Pl. XIV.
292     Fortuna, ca la nr. precedent. Agată în două straturi: albastru închis pe fond negru; format oval: 13 x 11 mm; într-o montură modernă de aur. Inv. 28/O. Pl. XIV.
293     Fortuna, ca la nr. precedent (puţin clară). Smaragd; format oval: 6 x 5 mm; 2 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 660. Pl. XIV.
294     Fortuna, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 654. Pl. XIV.
295     Fortuna, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 633. Pl. XIV.
296     Fortuna, ca la nr. precedent. Smaragd; format oval: 13 x 10 mm, 4 mm grosime; avers convex; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 360. Pl. XIV.
297     Fortuna, ca la nr. precedent. Smaragd; format oval: 13 x 9,5 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 79. Pl. XIV.
298     Fortuna, ca la nr. precedent. Smaragd ciobit în dr.; format oval: 13,5 x9,5 mm; 3 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; marginea tăiată. Inv. 273. Pl. XV.
299     Fortuna în picioare spre dr., cu cornul abundenţei în mâna dr., cârma şi spicul în st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 7 mm; montată într-un inel antic de fier, fragmentar. Inv. 286. Pl. XV.
300     Fortuna, ca la nr. precedent, ţinând în mâna st. două spice. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10,5 mm; 3,5 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 84. Pl. XV.
301     Fortuna, ca la nr. precedent, ţinând un spic în mâna st.. Jasp galben; format oval: 13 x 11 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 161. Pl. XV.
302     Fortuna, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval spart: 12 x 9 mm, 3 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 329. Pl. XV.
303     Fortuna, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 6 mm; montată într-o broşă modernă de argint. Inv. 218/O. Pl. XV.
304     Fortuna, ca la nr. precedent, ţinând o ramură de palmier în mâna st.. Calcedonie; format oval: 11 x 9 mm; 2 mm grosime; bizotată în dublu sens în unghi ascuţit mediu. Inv. 649. Pl. XV.

305     Fortuna în picioare spre st. cu cornul abundenţei şi modius la picioare. Turcoază; format oval: 15 x 11 mm; 3 mm grosime; marginea rotunjită. Inv. 159. Pl. XV.
306     Fortuna seminudă, în picioare spre st., cu cornul abundenţei în mâna st. şi coroană în mâna dr.; la picioare, o pasăre. Cornalină deschisă; format oval: 17 x 14 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; montată într-un colier modern de aur. Inv. 83/C.O. Pl. XV.
307     Personaj feminin (Fortuna?) în picioare spre st., sacrificând cu patera; în mâna st. o coroană (?). Jasp verde; format oval: 13 x 10 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 240/C.O. Pl. XV.
308     Fortuna (sau alt personaj feminin) în picioare, spre st. (schematizată). Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 8 mm; montată într-un inel roman de fier (fragmentar). Inv. 355. Pl. XV.
309     Fortuna (?) în picioare spre dr., cu un spic (?) în mâna st. şi o hastă în dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 6 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 278. Pl. XV.
310     Fortuna marina în picioare spre st., ţinând în mâna dr. o ancoră, iar mâna st. ridicată. Jasp galben: format oval: 12 x 11 mm; montat într-un inel modern de aur. Inv. B.P.G.11. Pl. XV.
311     Fortuna în picioare spre dr., cu cornul abundenţei şi cârma, încoronată de Hermes cu caduceu şi hlamidă. Agată în două straturi: alb pe fond închis; format oval: 16 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi mediu; marginea tăiată. Inv. 158. Pl. XV.

Nemesis
312     Nemesis în picioare spre dr., cu sceptrul în mâna dr.; la picioare, Cerberul (?). Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 105/C.O. Pl. XV.

Justiţia
313     Justiţia în picioare spre dr., cu sceptrul în mâna dr. şi balanţa în st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 11 mm; avers convex; montată într-un mâner de baston modern de aur. Inv. 190/B.O. Pl. XV.
314     Justiţia în picioare spre dr., ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 300. Pl. XV.
315     Justiţia sau Fortuna seminudă, în picioare spre dr.. Almandină; format oval: 27 x 19 mm; 8 mm grosime; avers foarte convex; marginea tăiată. Inv. 381. Pl. XV.

Victorie
316     Victorie înaripată, în picioare spre st., cu coroană în mâna dr. ridicată. Opal; format oval: 13 x 10,5 mm; 2,5 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 125. Pl. XV.
317     Victorie în picioare spre st., cu genunchiul dr. îndoit. Cornalină roşcată translucidă; format oblong: 12 x 9 mm; 3,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 119. Pl. XV.
318     Victorie în picioare spre st., cu torţă (?) întoarsă în jos. Agată neagră; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi mediu; marginea tăiată. Inv. 364. Pl. XV.
319     Victorie în picioare spre dr., cu coroană în mâna dr. ridicată. Cornalină roşcată translucidă; format oval spart: 8 x 7 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 353. Pl. XV.
320     Victorie ca la nr. precedent, operă nefinisată. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 11 mm diam.; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 118. Pl. XV.
321     Victorie în picioare spre dr., ţinând o coroană în mâna st. ridicată; în câmpul drept, inscripţia MNU. Pastă de sticlă roşie; format oval: 14 x 12 mm; montată într-un inel roman de bronz. Inv. 557. Pl. XV.
322     Victorie cu coroană şi ramură de palm, în mers spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 4 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 309. Pl. XVI.
323     Victorie cu ramură de palmier şi coroană, în mers spre dr.; în spate, un scut. Agată neagră în două straturi: albastru pe fond negru; format oval: 12 x 10 mm; 3,5 mm grosime; bizotată în sens dublu; montată într-un colier modern de aur. Inv. 78/C.O. Pl. XVI.

324     Victorie în mers spre st., cu coroană şi ramură de palmier; la picioare, o altă ramură de palmier. Agată brună spartă în partea de sus; format oval: 15 x 12 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 280. Pl. XVI.
325     Victorie în picioare spre st., sprijinindu-se pe o ramură de palmier întoarsă în jos (?), motiv schematizat. Agată verde; format oval: 19 x 14 mm; 2,5 mm grosime; revers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 608. Pl. XVI.
326     Victorie în picioare spre st., cu ramură de palmier cu panglici. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 12 mm; 4 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 367. Pl. XVI.
327     Victorie înaripată şi cu coif, în picioare spre dr., cu cârmă, spic şi floare de mac; sincretism cu atributele Fortunei. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 17 x 12 mm; 4 mm grosime; montată într-un inel modern de aur. Inv. 9/O. Pl. XVI.
328     Victorie înaripată, în picioare spre dr., cu cornul abundenţei, cârmă, spic şi floare de mac. Calcedonie; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 668. Pl. XVI.
329     Victorie înaripată, în picioare spre st., încoronând un trofeu la picioarele căruia este plasat un scut. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 169. Pl. XVI.
330     Victorie, ca la nr. precedent; realizare schematică. Calcedonie; format oval: 16 x 11 mm; 3,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 635. Pl. XVI.
331     Victorie, ca la nr. precedent; realizare schematică. Jasp galben spart în partea de jos; format oval: 12 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 170. Pl. XVI.
332     Victorie în picioare spre dr., cu o coroană în mâna st. ridicată; realizare schematică. Cornalină; format oval: 10 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 302. Pl. XVI.
333     Victorie în bigă, galopând spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 11,5 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 62. Pl. XVI.
334     Victorie înaripată, cu coif, în picioare spre st., aşezând un personaj nud pe un altar. Agată brună; format rectangular cu colţurile rotunjite: 13 x 11 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 228/C.O. Pl. XVI.

Bonus eventus
335     Bonus Eventus în picioare, nud, spre st., sprijinit de o coloană, cu piciorul dr. îndoit şi o ramură în mână. Cornalină roşcată translucidă spartă în partea superioară; format oval: 10 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 371. Pl. XVI.
336     Bonus Eventus în picioare, nud, spre dr., sprijinit de o coloană, cu o ramură în mâna st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 10 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; montată într-un colier modern de aur. Inv. 77/O. Pl. XVI.
337     Bonus Eventus nud, în picioare spre st., cu genunchiul dr. pliat, sprijinit de o coloană şi cu o ramură în mâna dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 12 mm; avers şi revers convexe; montată într-un colier modern de aur. Inv. 111/C.O. Pl. XVI.
338     Bonus Eventus nud, din faţă, cu capul spre dr., sprijinit de o coloană, cu cornul abundenţei în mâna dr. şi o floare în mâna st. ridicată; în câmpul dr., literele  . Sardonie brună; format oval: 9 x 8 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 673. Pl. XVI.
339     Bonus Eventus, din faţă, cu cornul abundenţei şi patera; în spate un leu spre dr.; operă probabil modernă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 566. Pl. XVI.
340     Bonus Eventus nud, în picioare, din faţă, cu capul spre dr. şi o floare în mâna st.; mantaua înfăşurată pe braţul dr.; în spate o coloană deasupra căreia se află un grilaj. Cornalină; format oval: 10 x 9 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 181. Pl. XVI.
341     Bonus Eventus (?) sau mai degrabă Paniscos cu ciorchine şi pedum, nud, înaintând spre st.. Smaragd; format oval: 10 x 7 mm; montat într-un inel modern de aur. Inv. 18/O. Pl. XVI.
342     Bonus Eventus drapat, în picioare spre st., cu un iepure pe umăr şi două spice în mâna dr., cu piciorul dr. îndoit. Jasp roşu; format oval: 14 x 11 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 119/C.O. Pl. XVI.


Roma
343     Capul cu coif al Romei spre dr.. Cornalină; format oval: 24 x 17 mm; revers convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 227/C.O. Pl. XVII.
344     Capul Romei spre st., cu coif crestat. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 112/C.O. Pl. XVII.
345     Capul Romei spre st., cu coif crestat (care figurează o mască umană gen gryllos). Lapis; format oval: 12 x 10 mm; montată într-un inel medieval de argint. Inv. 552. Pl. XVII.
346     Bustul Romei spre dr., cu coif crestat; aceeaşi reprezentare pe ambele feţe ale piesei. Pastă de sticlă; format oval: 18 x 13 mm; 7 mm grosime. Inv. 195. Pl. XVII.
347     Bustul drapat al Romei spre st., cu coif crestat. Almandină; format oval: 15 x 12 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. B.P.G. 3.x. Pl. XVII.
348     Bustul Romei, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12 mm; 3 mm grosime; avers uşor convex, revers plat; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 536. Pl. XVII.
349     Bustul Romei, ca la nr. precedent. Jasp roşu; format oval: 10 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 531. Pl. XVII.
350     Bustul Romei, ca la nr. precedent; realizare schematică; pe revers, inscripţia ΛNNΛ. Ametist; format oblong: 20 x 13 mm; 5 mm grosime; montat într-un inel modern de aur. Inv. 20/O. Pl. XVII.
351     Bustul Romei, ca la nr. precedent; realizare schematică. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 9 mm; 2 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 209. Pl. XVII.
352     Roma şezând spre st. pe cuirasă, cu coif crestat, lance şi Victorie înaripată; în spate, un scut. Jasp verde; format oval: 12 x 11 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 681. Pl. XVII.
353     Roma şezând spre dr. pe cuirasă, cu o Victorie în mână; în spate, scut. Smaragd; format oval: 12 x 10 mm; avers convex; montat într-un colier modern de aur. Inv. 123/C.O. Pl. XVII.
354     Roma, ca la nr. precedent, pe revers literele C.C.M.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 582. Pl. XVII.
355     Roma drapată, cu coif, în picioare spre dr., cu sceptrul pe umăr. Serpentină; format oval: 15 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 486. Pl. XVII.

Varia mythologica
356     Capul Meduzei din faţă; în câmpul dr. şi st.: ΓA/IΣ (numele litoglifului, Caius?). Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 13 mm; 5 mm grosime; avers foarte convex; revers plat; marginea tăiată. Inv. 107. Pl. XVII.
357     Capul Meduzei din faţă. Sardonie în mai multe straturi gri şi alb; format oval: 12 x 10 mm; 5 mm grosime; avers foarte convex, revers plat; marginea tăiată. Inv. 638. Pl. XVII.
358     Capul Meduzei, ca la nr. precedent, uşor întors spre dr.. Agată în două straturi: galben pe fond negru; format circular: 14 mm diam.; montată într-un inel modern de aur. Inv. 29/O. Pl. XVII.
359     Capul Meduzei din faţă. Ametist; format circular: 8 mm diam.; montată într-un colier modern de aur. Inv. L30/C.O. Pl. XVII.
360     Leda cu Lebăda, culcată nudă pe un pat spre dr.. Jasp roşu; format oval: 13 x 16 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/4. Pl. XVII.
361     Leda cu Lebăda, culcată nudă spre st.; lucrare schematică. Agată gri; format oval: 14 x 17 mm; 5 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 379. Pl. XVII.
362     Leda cu Lebăda, în genunchi spre st., scenă erotică. Agată neagră; format rectangular cu colţurile rotunjite: 18 x 14 mm; montată într-un inel roman de fier. Inv. 556. Pl. XVII.

363     Leda şi Lebăda spre st., scenă erotică schematizată. Cornalină; format oval: 12 x 15 mm; 4 mm grosime; avers plat, revers convex; marginea tăiată. Inv. 580. Pl. XVII.
364     Leda şi Lebăda spre dr.. Agată neagră; format oval: 10 x 13 mm; 3 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 666. Pl. XVIII.
365     Leda şi Lebăda spre st.. Agată neagră cu strat superior alb; format oval: 13 x 16 mm; 4 mm grosime; montată într-o broşă modernă de aur. Inv. 65/O. Pl. XVIII.
366     Leda, ca la nr. precedent, schematizată. Pastă de sticlă în trei straturi: negru şi alb; format oval: 7 x 10 mm; 3 mm grosime; marginea tăiată. Inv. 641. Pl. XVIII.
367     Ganimede nud, în picioare spre st., cu piciorul dr. îndoit, ţinând în mâini sceptrul şi fulgerul. Jasp roşu; format oval: 14 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 581. Pl. XVIII.
368     Lupoaica spre st., alăptându-şi gemenii sub smochinul Ruminal. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 11 mm; 4 mm grosime; montată într-un inel modern de aur. Inv. 3/O. Pl. XVIII.
369     Enea mergând spre st., cu Anchise pe umăr şi Astyanax. Agată în două straturi: albastru pe fond negru; format oval: 13 x 10 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 59. Pl. XVIII.

Varia mystica et gnostica
370     Bustul lui Harpocrate spre dr., cu cornul lunar; în spate, vultur pe măciucă. Jasp roşu; format oval: 15 x 12 mm; montat într-un inel modern de aur. Inv. B.P.G. 6. Pl. XVIII.
371     Harpocrate şezând spre st. pe o floare de lotus, între doi vulturi, pe revers inscripţia  Pastă de sticlă verde; format oval: 23 x 19 mm; 2 mm grosime; montată într-un cadru antic de aur. Inv. 61/O. Pl. XVIII. 371a, 371b.
372     Personaj feminin seminud, în picioare spre st., sprijinindu-se cu mâna st. de o coloană pe care se încolăceşte un şarpe; în mâna dr. ţine o ramură şi un ibis? Pastă de sticlă opalină; format oval: 18 x 12 mm; 6,5 mm grosime; avers foarte convex, revers plat. Inv. 68. Pl. XVIII.
373     Anubis în picioare, din faţă, cu capul întors spre dr.; pe braţul dr. poartă un crater, iar pe st. un vultur; în cele două câmpuri, inscripţia: . Jasp roşu; format oval: 11 x 9 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 629. Pl. XVIII.
374     Anubis (foarte schematizat) şezând pe tron spre st., înconjurat de diverse semne. Agată neagră; format oblong: 18 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 646. Pl. XVIII.
375     Anubis (?) angviped, cu cap de cocoş, în picioare spre dr., cu hastă şi scut în mâini. Agată brună; format oval: 16 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 283. Pl. XVIII.
376     Divinitate feminină drapată, în picioare spre st., cu sceptru în mâna dr. şi măciucă în st.; în câmpul drept, simbol gnostic (corn lunar şi stea). Agată în trei straturi: brun şi alb; format oval: 11 x 9 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. 16/O. Pl. XVIII.
377     Personaj masculin drapat, în picioare spre st., în faţa unui altar deasupra căruia e figurată o stea cu opt raze. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 7 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/11. Pl. XVIII.
378     Personaj masculin din faţă, drapat, cu mâinile ridicate şi capul nimbat; în câmp, literele . Jasp brun; format circular: 12 mm diam.; 4 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit. Inv. 447. Pl. XVIII.
379     Marte în picioare, cu suliţa şi scutul în dr., corn lunar şi stea în faţă. Alături, bustul drapat şi laureat al lui Sol, dedesubt, vultur cu aripile desfăcute. Jasp roşu; format oval: 14 x 11 mm; 4 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 565. Pl. XVIII.
380     Personaj masculin (poate împărat), laureat şi încoronat, cu mâna st. ridicată, urcat pe un elefant ce înaintează spre st.; în spate, stea cu 6 raze. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 17 mm; 5 mm grosime; avers foarte convex, revers plat; marginea tăiată. Inv. 561. Pl. XVIII.

381     Himeră înaintând spre st.; în faţă un personaj feminin drapat, jos un animal culcat (?); pe revers: E . Jasp roşu; format oval: 10 x 15 mm; 4 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 637. Pl. XVIII.
382     Leu înaintând spre st., în faţă cap de taur, deasupra corn lunar; 4 stele în câmpul superior şi 3 în exergă. Jasp galben; format oval: 11 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 550. Pl. XVIII.
383     Leu înaintând spre st., în faţă cap de taur, deasupra corn lunar. Jasp roşu; format oval: 13 x 15 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 549. Pl. Pl. XVIII.
384     Leu spre st., cu laba pe capul unui taur. Jasp galben; format oval: 11 x 12 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 92/C.O. Pl. XIX.
385     Leu alergând spre st., deasupra corn lunar. Jasp brun spart; format oval: 12 x 14 mm; 2,5 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 324. Pl. XIX.
386     Leu înaintând spre st., deasupra stea. Agată brună; format oval: 9 x 11 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 254. Pl. XIX.
387     Leu culcat spre st. sub un arbore. Serpentină; format oval: 10 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 255. Pl. XIX.
388     Taur cornupet spre st., deasupra capul laureat al lui Jupiter spre st. şi stea; în cele două câmpuri, inscripţia: AC/KΛATOC. Agată brună; format oval: 15 x 12 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 102/C.O. Pl. XIX.
389     Scroafă spre st., alăptându-şi purceii, realizare rudimentară. Deasupra inscripţia (?) . Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 15 mm; 2 mm grosime; bizotată în sens dublu; marginea tăiată. Inv. 547. Pl. Pl. XIX.
390     Scroafă spre dr., alăptându-şi purceii; pe revers tălpile picioarelor. Agată roză; format oval: 14 x 19 mm; 6 mm grosime; bizotată în sens dublu în unghi ascuţit mediu. Inv. 546. Pl. XIX. 390a, 390b.
391     Scorpion (?) spre dr., deasupra stea cu 6 raze (răsturnat). Agată neagră cu strat superficial albastru; format oval: 8 x 10 mm; 3 mm grosime, bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 679. Pl. XIX.
392     Scorpion văzut de sus, două stele şi cleşte; pe revers, inscripţia: . Jasp galben; format oval: 11 x 15 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 551. Pl. XIX.
393     Lebădă pe o coloană, în faţă un leu spre st., cu capul întors; în spate, un şoarece şi un spic. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 16 mm; 3 mm grosime; avers convex, revers plat; marginea tăiată. Inv. 576. Pl. XIX.
394     Ibis în picioare spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 7 mm; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 258. Pl. XIX.
395     Struţ spre dr., şarpe cu cap de leu şi vultur devorând un iepure, înconjuraţi de semne gnostice (?) şi de litere (?) schiţate pe avers şi pe revers. Jasp brun; format oval: 20 x 24 mm; avers plat, revers uşor convex; marginea tăiată. Inv. 94. Pl. XIX.
396     Sfinx mamelat spre st., cu aripile desfăcute, în faţă inscripţia (?) XTEA.↓. Opal; format oval: 14 x 19 mm; 7 mm grosime; bizotat în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 713. Pl. XIX.
397     Vas, pe margine o pasăre cu corp de peşte. Jasp roşu; format oval: 11 x 10 mm; 3 mm grosime. Inv. 341. Pl. XIX.
398     Piatră cu inscripţia  pe o faţă, iar pe cealaltă, circular 

398

în jurul unui simbol incert: APAOTEMIΔW (AЄΤεμίδωρος ?). Magnetită; format oval: 8 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotată invers în unghi ascuţit mediu. Inv. 584. Pl. XIX. 398a, 398b.

399     Piatră cu inscripţii gnostice pe avers:

399-1

şi pe revers:

399-2

pe marginea bizotată, mai multe semne şi litere. Agată brună; format oval: 30 x 23 mm; 4 mm grosime; spartă în două; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 354. Pl. XIX. 399a, 399b.
400     Text gnostic :

400

Opal, format oval: 25 x 36 mm; 17 mm grosime; avers şi revers foarte convexe. Inv. 544. Pl. XIX.
401     Text gnostic pe 11 rânduri:

401-1

iar în jur o inscripţie circulară:

401-2


Opal; format oval: 18 x 22 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 545. Pl. XIX.


Iconografie imperială
402     Capul laureat al lui Domiţian spre st.. Cornalină; format oval: 15 x 14 mm; 3 mm grosime; revers convex; montură modernă de aur. Inv. 70/O. Pl. XX.
403     Bustul laureat şi drapat al lui Domiţian spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format rectangular cu colţurile rotunjite: 15 x 13 mm; avers uşor convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 110/C.O. Pl. XX.
404     Bustul lui Commodus drapat şi laureat spre dr.. Jasp verde; format oval: 10 x 8 mm; montat într-un pandantiv modern de aur. Inv. 75/O. Pl. XX.
405     Bustul drapat al lui Filip (tatăl) spre st.. Agată bej; format oval: 19 x 15 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 538. Pl. XX.
406     Bustul drapat, cuirasat şi diademat al lui Lollianus, spre dr.. Sardonie în mai multe straturi albe şi translucide; format oval: 18 x 16 mm; 5 mm grosime; bizotată invers în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 539. Pl. XX.
407     Bustul cuirasat şi radiat al lui Aurelian, spre st.. Cornalină; format oval: 14 x 12 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. 215/O. Pl. XX.
408     Capul lui Vaballathus (?) laureat, spre dr.. Sardonie în două straturi: alb lăptos şi translucid; format oval: 17 x 15 mm; 4 mm grosime; bizotată invers; marginea tăiată. Inv. 540. Pl. XX.
409     Bustul drapat şi diademat al lui Iulian Apostatul, spre dr.. Sardonie albă; format oval: 13 x 11 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 232/C.O. Pl. XX.
410     Bustul drapat şi diademat al unui împărat. Agată cu strat superficial albastru; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 54. Pl. XX.
411     Cap imperial (?) radiat spre st., în faţă o cruce. Jasp roşu; format oval: 11 x 9 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit. Inv. 55. Pl. XX.
412     Cap imperial laureat şi bărbos spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 13 mm diam.; 2 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 541. Pl. XX.
413     Bust imperial spre dr., drapat şi diademat, cu barbă scurtă. Opal în două straturi; format oval: 16 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotat invers în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 542. Pl. XX.
414     Bust drapat diademat şi bărbos, spre st.. Cornalină; format oval: 15 x 13 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. 6/O. Pl. XX.
415     Bust masculin diademat, spre dr.. Jasp verde; format oval: 13 x 11 mm; 2 mm grosime, revers convex; marginea tăiată. Inv. 224. Pl. XX.
416     Bust masculin drapat şi radiat, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 10 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 122/C.O. Pl. XX.
417     Bust imperial drapat şi radiat, spre st.; în faţă, o cruce. Pastă de sticlă violetă; format oval: 14 x 12 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 222. Pl. XX.
418     Cap imperial (?) diademat, spre st.; realizare barbară. Cornalină; format oval: 11 x 9 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 202/B.O. Pl. XX.
419     Cap diademat, spre dr.; realizare barbară.  Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 10 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 228. Pl. XX.
420     Cap masculin diademat, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 11 mm; montată într-un inel modern de argint. Inv. 460. Pl. XX.
421     Două capete masculine, acolate şi laureate, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în sens dublu. Inv. 85. Pl. XX.
422     Bust feminin drapat, spre st.; poate Faustina Maior (?). Jasp roşu; format oval: 16 x 12 mm; 4 mm grosime; avers uşor convex; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 223. Pl. XX.
423     Bust feminin imperial drapat şi diademat, spre st.; poate Sabina. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 11 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 66. Pl. XX.
424     Bust feminin imperial drapat, spre st.; poate Faustina Iunior sau Lucilla. Jasp roşu spart; format oval: 14 x 11 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 277. Pl. XX.
425     Bustul drapat al Crispinei (?), spre st.; pe revers personificarea Nopţii în picioare, drapată, spre dr., înconjurată de văl şi stele. Jasp verde închis; format oval: 16 x 12 mm; 3 mm grosime. Inv. 553. Pl. XXI. 425a, 425b.
426     Bustul unei împărătese (?) drapat şi diademat, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 12 mm; 3 mm grosime; montată într-un inel modern de aur. Inv. 23/O. Pl. XXI.


Figuri masculine, busturi masculine
427     Bust de efeb spre st.. Agată brună; format oval: 14 x 10 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 524. Pl. XXI.
428     Cap de tânăr spre st., cu diademă (?). Sardonie; format oval: 10 x 8 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 1528/3/128. Pl. XXI.
429     Bustul trei sferturi al unui efeb, spre st.. Agată în trei straturi: brun, alb şi brun; format oval: 18 x 13 mm; 6 mm grosime; avers convex. Inv. 530. Pl. XXI.
430     Cap cu coif, spre st.; realizare foarte schematică. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8,5 x 7 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 77. Pl. XXI.
431     Bust masculin cu coif crestat, spre st.; realizare barbară. Agată neagră; format oval: 15 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 532. Pl. XXI.
432     Bust masculin, ca la nr. precedent. Agată neagră; format oval: 15 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 533. Pl. XXI.
433     Bust masculin cu coif, spre dr.. Malachit; format oval: 11 x 8 mm; 1 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 534. Pl. XXI.
434     Cap masculin cu coif crestat, spre st.. Agată bej; format oval: 12 x 10 mm; avers uşor convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 84/C.O. Pl. XXI.
435     Cap cu coif (?), spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 10 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 109/C.O. Pl. XXI.
436     Cap cu coif crestat, spre st.. Agată în trei straturi: negru, alb, bej; format oval: 9 x 7 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 127/C.O. Pl. XXI.
437     Bustul cuirasat şi cu coif al unui legionar roman, spre dr.. Malachit; format rectangular cu colţurile rotunjite: 19 x 14 mm; 8 mm grosime; montat printr-un fir de aur într-un colier roman de sticlă. Inv. C.O. Pl. XXI.
438     Cap masculin cu pălărie plată (?), spre st.. Jasp verde; format rectangular cu colţurile tăiate: 9 x 8 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 229. Pl. XXI.
439     Cap masculin spre st.. Cornalină; format circular: 18 mm diam.; 8 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 221. Pl. XXI.
440     Cap masculin, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 10 mm diam.; 6 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 225. Pl. XXI.
441     Bust masculin spre st.; realizare barbară. Jasp brun; format oval: 13 x 11 mm; 3 mm grosime; avers convex; bizotat în unghi ascuţit. Inv. 226. Pl. XXI.
442     Cap bărbos spre st.. Cornalină; format circular: 9 mm diam.; avers uşor convex; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 205/B.O. Pl. XXI.
443     Cap masculin laureat, spre dr.. Sardonie; format oval: 15 x 11 mm; 5 mm grosime; avers convex; marginea tăiată. Inv. 343. Pl. XXI.
444     Bust masculin spre st.. Cornalină roşcată translucidă spartă în partea superioară; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 330. Pl. XXI.
445     Cap masculin spre st. (schematizat). Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 11 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 525. Pl. XXI.
446     Cap masculin cu cască (?), spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată invers în unghi aproape drept. Inv. 526. Pl. XXI.
447     Bust masculin spre st.. Agată roz; format oval: 16 x 15 mm, 4 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 220. Pl. XXII.
448     Bust masculin spre st. cu suliţă (?) pe umăr. Opal; format oval: 13 x 11 mm; 2 mm grosime; revers uşor convex; bizotat în dublu sens. Inv. 527. Pl. XXII.
449     Cap bărbos spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 10 mm diam.; avers convex; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 197/B.O. Pl. XXII.
450     Bust masculin diademat, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 10 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 528. Pl. XXII.
451     Cap socratic, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 7 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 85/C.O. Pl. XXII.
452     Cap, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 9 mm, montată într-un mâner de baston modern de aur. Inv. 204/B.O. Pl. XXII.
453     Cap masculin spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 7 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 198/B.O. Pl. XXII.


Figuri feminine, busturi feminine
454     Cap feminin spre dr., cu coif crestat. Jasp roşu spart; format oval: 11 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 632. Pl. XXII.
455     Cap feminin spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 10 mm diam.; 6 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 227. Pl. XXII.
456     Cap de femeie spre st.. Jasp roşu, spart în partea de sus; format oval: 11 x 9 mm; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 352. Pl. XXII.
457     Cap feminin spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 9 mm diam.; montată într-un mâner de baston modern de aur. Inv. 188/B.O. Pl. XXII.
458     Bust feminin drapat, spre st.. Jasp roşu; format oval: 14 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 326. Pl. XXII.
459     Cap de femeie spre st.. (barbarizată). Cornalină; format oval: 9 x 7 mm; montată într-un fragment de inel roman de bronz, totul montat într-un ac de cravată din aur. Inv. A.P.G.2. Pl. XXII.
460     Bust de femeie drapat, spre st.. Almandină, spartă în partea superioară; format oval: 15 x 13 mm; revers convex; marginea tăiată. Inv. 337. Pl. XXII.
461     Bust de femeie drapat, spre st. (schematizat). Cornalină spartă; format oval: 10 x 11 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 351. Pl. XXII.
462     Bust drapat de femeie, spre dr.; poate operă modernă. Jasp verde; format circular: 10 mm diam.; montat într-un colier modern de aur. Inv. 116/C.O. Pl. XXII.
463     Bust feminin drapat, spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 199/B.O. Pl. XXII.
464     Personaj feminin şezând spre st., cu o ramură (?) în mâna dr. ridicată. Jasp roşu; format oval: 14 x 11 mm; montat într-un inel modern de aur. Inv. 10/O. Pl. XXII.
465     Personaj feminin şezând pe sol spre st., ţinând în mâna dr. o pateră în care ard trei flăcări. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 14 mm; 4 mm grosime; avers şi revers convexe; montată într-un colier modern de aur. Inv. 82/C.O. Pl. XXII.
466     Personaj feminin drapat, în picioare, cu capul spre st., între două altare cilindrice, pe fiecare aflându-se câte o floare de mac (?). Jasp gri; format oval: 13 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 244. Pl. XXII.
467     Picioarele unui personaj feminin (?) drapat. Cornalină roşcată translucidă; jumătatea superioară spartă; format oval: 12 x 8 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 246. Pl. XXII.
468     Jumătatea superioară a unui personaj feminin în picioare, spre st.. Almandină; jumătatea inferioară spartă; format oval: 8 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 369. Pl. XXII.

Personaje diverse
469     Călăreţ cu suliţă înaintând spre st.. Jasp roşu; format oval: 13 x 11 mm; 2,5 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit. Inv. 45. Pl. XXII.
470     Călăreţ cu lance înaintând spre dr.. Cornalină; format oval: 18 x 15 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 184. Pl. XXIII.
471     Călăreţ spre st., cu căciulă frigiană, salutând cu mâna dr.; în mâna st. un bici sau o praştie (?). Serpentină, format oval: 12 x 15 mm; 5 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 614. Pl. XXIII.
472     Călăreţ galopând spre st., ţinând în mâna st. o ramură cu vârful în jos; calul paşte o ramură (?). Jasp verde; format oval: 17 x 14 mm; 3 mm grosime; avers plat, revers uşor convex. Inv. 626. Pl. XXIII.

473     Luptător rănit, şezând spre st. şi sprijinindu-se de scut. Serpentină; format oval: 10 x 14 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/8. Pl. XXIII.
474     Legionar luptând spre dr. pe puntea unei corăbii, cu suliţă şi scut; în câmp, inscripţia: CN./TY/C. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 712. Pl. XXIII.
475     Personaj masculin nud, în picioare spre st., cu capul întors şi piciorul dr. aşezat pe o cârmă răsturnată. Smaragd; format oval; 9 x 6 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 89/C.O. Pl. XXIII.
476     Personaj masculin nud în picioare, din faţă, cu capul spre st. şi braţele ridicate; câteva perforaţii globulare în câmpuri indică o lucrare neterminată. Cornalină roşcată translucidă;
format oblong: 19 x 12 mm; 4 mm grosime; avers convex; marginea tăiată. Inv. 241. Pl. XXIII.
477     Personaj masculin nud,  în picioare spre st., cu piciorul dr. aşezat pe spatele unui câine spre st. care-l priveşte întorcând capul. Agată neagră; format oval: 17 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 621. Pl. XXIII.
478     Personaj masculin nud în picioare, din faţă, cu capul spre st., o ramură de palmier în mâna st., iar cu dreapta sacrificând deasupra unui altar cilindric; în câmpul drept superior, o ramură (?) sau un spic (?). Cornalină roşcată translucidă; format oval: 19 x 15 mm; 7 mm grosime; revers uşor convex; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 142. Pl. XXIII.
479     Personaj masculin nud,  în picioare spre st., lângă un altar, cu o suliţă şi o floare (?) în mâini. Agată brună; format oval: 12 x 10 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 238/C.O. Pl. XXIII.
480     Personaj masculin înveşmântat, în picioare spre st., cu o hastă în mâna dr.; lucrare schematică. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 8 mm; montată într-un colier modern din aur. Inv. 236/C.O. Pl. XXIII.
481     Personaj masculin, schematizat, înaintând spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 7 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 186/B.O. Pl. XXIII.
482     Personaj spre st., puţin clar. Pastă de sticlă imitând o agată în două straturi: alb şi negru; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea rotunjită. Inv. 652. Pl. XXIII.
483     Două personaje seminude, din faţă, cu capetele întoarse unul spre altul şi ţinându-se de mână. Agată gri; format oval: 14 x 12 mm; 5 mm grosime; avers plat, revers convex; marginea tăiată. Inv. 613. Pl. XXIII.

Scene de gen
484     Păstor mulgând o capră, spre st.; în spate, un pedum. Cornalină; format oval: 12 x 16 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 214. Pl. XXIII.
485     Păstor sprijinit pe baston, spre st.; la picioare, un câine lătrând spre un iepure atârnat într-un copac. Sardonie spartă; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 340. Pl. XXIII.
486     Păstor spre st., în faţa unui burduf atârnat într-un copac; un câine se străduie să-l ajungă. Smaragd; format oval: 11 x 8 mm; 3 mm grosime; avers şi revers uşor convexe, marginea tăiată. Inv. 642. Pl. XXIII.
487     Păstor, ca la nr. 485. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 11 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 86/C.O. Pl. XXIII.
488     Păstor urmând o vacă, spre st.; în planul doi, un arbore. Serpentină; format oval: 9 x 12 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 101/C.O. Pl. XXIII.
489     Păstor spre st., în faţa unui altar; alături, un personaj seminud şezând spre dr., sub un coapc. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 14 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 129/C.O. Pl. XXIII.
490     Păstor înaintând spre st. cu un miel pe umeri (Bunul Păstor?). Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 9 mm; avers convex; montată într-un mâner de baston modern de aur. Inv. 191/B.O. Pl. XXIII.
491     Păstor în picioare spre dr., jupuind o capră atârnată într-un arbore pe care se află doi vulturi; o altă capră (?) jupuită atârnă de cealaltă parte a păstorului; doi câini sar spre acestea. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 7 mm. Inv. 596. Pl. XXIII.
492     Pescar mergând spre st. cu plasa pe umăr. Cornalină roşcată translucidă; format oblong: 18 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 575. Pl. XXIV.

493     Secerător spre st., cu un genunchi pe snopul de spice. Cornalină; format oval: 11 x 13 mm; 4 mm grosime; avers şi revers convexe; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 215. Pl. XXIV.
494     Bărbat ghemuit în faţa unui burduf. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 8 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 206/B.O. Pl. XXIV.
495     Personaj masculin cu diademă radiată, îngenuncheat în faţa unui altar aşezat sub un copac. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 253. Pl. XXIV.
496     Personaj masculin nud în bigă, spre dr., tras de doi ţapi (Dionysos?). Ametist; format oval: 10 x 18 mm; montat pe o cruce de argint modernă. Inv. 41/2. Pl. XXIV.
497     Femeie seminudă, în picioare spre st., spălându-şi părul într-un vas circular. Sardonie; format oval: 10 x 8 mm; 3 mm grosime; avers uşor convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 149/C.O. Pl. XXIV.
498     Personaj masculin şezând spre st., pe un scaun cu spătar, încadrat din ambele părţi de două figuri nude: cea înfăţişată din faţă îi prezintă o spadă (?). Sardonie albă; format oval: 13 x 18 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe. Inv. 664. Pl. XXIV.
499     Femeie şi bărbat faţă în faţă, în spatele fiecăruia un animal neidentificat. Jasp brun; format oval: 17 x 14 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 237/C.O. Pl. XXIV.
500     Femeie nudă, şezând spre st. şi bărbat, de asemenea nud, în faţa ei, în poziţie de rugă. Totul gravat pe reversul unui scarabeu figurând o broască. Pastă de sticlă imitând ametistul; format oblong tăiat în partea de sus: 23 x 17 mm; înălţimea piesei: 16 mm. Inv. 99. Pl. XXIV.
501     Patru personaje seminude spre st., în faţa unui al cincilea îngenuncheat spre dr.; în exergă, semnele:  . Realizare poate modernă. Onix; format oval: 15 x 20 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/9. Pl. XXIV.
502     Nouă legionari în şir spre st., cu coifuri crestate şi suliţe; primul este mai bine gravat. Cornalină; format oval: 15 x 17 mm; 3 mm grosime; revers convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 221/C.O. Pl. XXIV.
503     Cinci femei drapate, grupate în faţa unui altar aprins (?), în planul doi o boltă susţinută de coloane (fronton în arc de cerc?). Jasp verde; format oval: 20 x 17 mm; 5 mm grosime; montată într-un pandantiv sigilar modern. Inv. 73/O. Pl. XXIV.

Animale
504     Leu înaintând spre st.. Jasp roşu; format octogonal neregulat: 10 x 13 mm; 4 mm grosime. Inv. 583. Pl. XXIV.
505     Leu (schematizat) spre st. (răsturnat). Almandină; format oval: 7 x 8 mm; 4 mm grosime; avers şi revers foarte convexe; marginea tăiată. Inv. 677. Pl. XXIV.
506     Leu atacând un cerb alergând spre st.; în câmpul superior, o stea cu 6 raze. Cornalină; format oval: 12 x 15 mm; avers uşor convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 243/C.O. Pl. XXIV.
507     Leu atacând un cerb alergând spre st.; în câmpul superior, un arbore schematizat sau o ramură. Cornalină roşcată translucidă, partea st. spartă; format oval: 14 x 15 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 573. Pl. XXIV.
508     Cal galopând spre st.. Agată roză; format oval: 8 x 12 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 595. Pl. XXIV.
509     Cal spre st., lovind pământul cu copita, cu capul aplecat şi coama răvăşită. Jasp roşu spart; format oval: 13 x 16 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 334. Pl. XXIV.
510     Cal în trap spre st., în planul doi o ramură de palmier. Jasp roşu; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 477. Pl. XXIV.
511     Măgar îngenuncheat spre dr., cu capul întors înapoi. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 7 x 9 mm; 2,5 mm grosime; avers plat, revers convex; marginea tăiată. Inv. 663. Pl. XXIV.
512     Vacă spre st., alăptând viţelul. Cornalină roşcată translucidă; format oval neregulat: 9 x 12 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 114/C.O. Pl. XXIV.
513     Vacă în picioare spre st.. Opal; format oval: 11 x 13 mm; 6 mm grosime; marginea tăiată. Inv. 578. Pl. XXV.

514     Taur spre st.. Cornalină; format oval: 13 x 15 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 104/C.O. Pl. XXV.
515     Vacă (?) cu capul aplecat spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 7 x 9 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 207/B.O. Pl. XXV.
516     Cap de bou, din faţă (schematizat). Cornalină roşcată translucidă, spartă; format oval: 9 x 8 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 291. Pl. XXV.
517     Ţap alergând spre st.. În câmp, inscripţia: CN./N/V. Calcedonie; format oval: 13 x 15 mm; 3 mm grosime; bizotată în sens dublu. Inv. 123. Pl. XXV.
518     Ţap alergând spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 12 mm; 4 mm grosime; avers foarte convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 639. Pl. XXV.
519     Ţap şi şarpe spre st.. Opal; format oval: 8 x 12 mm; montat la extremitatea unei cruci de argint. Inv. 41/1. Pl. XXV.
520     Două capre pe un trunchi de arbore. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12 mm; 4 mm grosime; avers şi revers uşor convexe. Inv. 584. Pl. XXV.
521     Capră urcându-se pe un arbust, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 11 mm diam.; montată într-un inel de argint aurit datând din sec. XVI. Inv. 38. Pl. XXV.
522     Două capridee spre st., sub un arbore. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 15 mm; 6 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 570. Pl. XXV.
523     Căprioară alergând spre st.. Calcedonie spartă; format oval: 7 x 9 mm; 3,5 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 305. Pl. XXV.
524     Căprioară culcată sub un arbore, spre st., cu capul întors; realizare schematică. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 11 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 683. Pl. XXV.
525     Căprioară culcată sub un arbore, spre dr., cu capul întors. Realizare schematică. Cornalină roşcată translucidă spartă; format oval: 8 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 331. Pl. XXV.
526     Dulău în picioare spre st.; realizare schematică. Agată verde; format rectangular cu colţurile tăiate: 12 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 249. Pl. XXV.
527     Câine alergând spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 10 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 336. Pl. XXV.
528     Câine şezând spre st.. Agată bej, format oval: 11 x 13 mm; 4 mm grosime; bizotată în sens dublu; marginea tăiată. Inv. 617. Pl. XXV.
529     Câine în picioare spre st.. Agată neagră cu strat superficial albastru; format oval: 11 x 13 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/2. Pl. XXV.
530     Câine în picioare spre dr., lătrând spre un şarpe încolăcit în jurul unui trunchi de arbore. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 8 mm diam.; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit. Inv. 88. Pl. XXV.
531     Câine spre st., devorând un iepure. Agată neagră cu strat superficial albastru; format oval: 7 x 10 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 118/C.O. Pl. XXV.
532     Cocoş spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 8 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 183/B.O. Pl. XXV.
533     Cocoş ciugulind spre dr.. Jasp verde; format oval: 8 x 12 mm; montat la extremitatea unei cruci de argint. Inv. 41/3. Pl. XXV.
534     Păun spre dr., pe marginea unui panier răsturnat, ciugulind grăunţele unui spic. Agată neagră cu strat superficial albastru; format oval: 8 x 11 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. 27/O. Pl. XXV.
535     Cocoş ciugulind un spic, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 216. Pl. XXV.

536     Cocoş, ca la nr. precedent. Serpentină; format circular: 11 mm diam.; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 185/B.O. Pl. XXV.
537     Cocoş cu caduceu spre st.. Jasp roşu; format oval: 8,5 x 7 mm; 4 mm grosime; bizotat în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 323. Pl. XXVI.
538     Struţ spre st., cu capul aplecat. Calcedonie; format oval: 10 x 9 mm; montată într-un inel roman de aur. Inv. 177/O. Pl. XXVI.
539     Insectă văzută de sus. Sardonie în trei straturi: opal, alb lăptos şi brun; format oval: 19 x 13 mm; 4 mm grosime; bizotată invers în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 609. Pl. XXVI.
540     Insectă hexapodă văzută de sus. Ametist; format oval: 13 x 11 mm; avers convex; montat într-un mâner de baston modern de aur. Inv. 182/B.O. Pl. XXVI.
541     Insectă, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 8 mm diam.; avers uşor convex; montată într-un mâner de baston modern de aur. Inv. 197/B.O. Pl. XXVI.
542     Insectă văzută de sus (schematizată). Cornalină roşcată translucidă spartă; format oval: 7 x 7 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 259. Pl. XXVI.
543     Albină spre st., văzută din profil; în câmp, literele: L/V/Λ. Jasp roşu, format oval: 10 x 13 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea bizotată. Inv. 110. Pl. XXVI.
544     Delfin spre st., schematizat. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 6 x 9 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 315. Pl. XXVI.
545     Doi peşti, unul spre dr., celălalt spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 3,5 mm grosime; bizotată invers; marginea tăiată. Inv. 65. Pl. XXVI.
546     Rac spre st., schematizat. Calcedonie; format oval: 9 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 252. Pl. XXVI.
547     Crab marin văzut de sus. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 7 x 9 mm; montată într-un mâner de baston modern de aur. Inv. 189/B.O. Pl. XXVI.

Vulturi
548     Cap de vultur spre st., dedesubt şopârlă şi delfin spre dr.. Agată neagră cu strat superficial alb; format oval: 11 x 14 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 322. Pl. XXVI.
549     Vultur retrocefal spre dr., cu o coroană în cioc, aşezat între coarnele unui cap de taur. Serpentină; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 616. Pl. XXVI.
550     Vultur retrocefal spre dr., cu o coroană în cioc, aşezat pe un piedestal între două steaguri de legiune. Jasp brun; format oval: 18 x 14 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 600. Pl. XXVI.
551     Vultur retrocefal spre st., cu o coroană în cioc, între două steaguri de legiune. Cornalină roşcată translucidă spartă; format oval: 11 x 13 mm; 3 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 193. Pl. XXVI.
552     Vultur retrocefal în picioare spre dr., cu o coroană în cioc. Un steag de legiune în st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 4,5 mm grosime; avers şi revers uşor convexe. Inv. 86. Pl. XXVI.
553     Steag de legiune între un corn al abundenţei şi un glob, vultur retrocefal spre st.. Agată neagră cu strat superficial albastru; format circular: 9 mm diam.; montată într-un inel roman de argint aurit (sec. IV). Inv. 554. Pl. XXVI.
554     Vultur retrocefal spre dr., cu o coroană în cioc. Serpentină; format oval: 11 x 9 mm; 4 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 192. Pl. XXVI.
555     Vultur ca la nr. precedent, pe o bază, ţinând în gheare o ramură de palmier. Serpentină; format oval: 14 x 12 mm; 7 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 189. Pl. XXVI.
556     Vultur ca la nr. precedent. Jasp roşu; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 651. Pl. XXVI.

557     Vultur retrocefal pe un glob (?) spre st., cu coroană. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 6 mm; montată într-un colir modern de aur. Inv. 87/C.O. Pl. XXVI.
558     Vultur retrocefal spre dr., cu o coroană în cioc. Agată brună; format oval: 8 x 6 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/12. Pl. XXVI.
559     Vultur spre st., cu aripile desfăcute, în faţa unui iepure. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 15 mm; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 190. Pl. XXVI.
560     Vultur spre st., devorând un iepure; deasupra, coroană şi stea. Serpentină; format oval: 10 x 13 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 611. Pl. XXVI.
561     Vultur spre st., aşezat pe o bază şi devorând un iepure. Jasp roşu; format oval: 13 x 11 mm; 3,5 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 645. Pl. XXVI.
562     Vultur cu aripile desfăcute spre dr., devorând un iepure (?). Agată galbenă; format oval: 10 x 14 mm; bizotată în unghi ascuţit mediu; montată la extremitatea unei cruci de argint. Inv. 41/4. Pl. XXVII.
563     Vultur din faţă cu aripile desfăcute, aşezat pe fulger; în câmp, inscripţia: FL/A.ELA/ES. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 12 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 126/C.O. Pl. XXVII.
564     Vultur retrocefal într-un copac spre dr., un şarpe se încolăceşte pe trunchiul arborelui. Jasp roşu; format oblong: 14 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 191. Pl. XXVII.
565     Uliu spre st., pe o ramură. Cornalină; format oval: 11 x 14 mm; 4,5 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 623. Pl. XXVII.
566     Doi vulturi retrocefali pe două baze, ţinând în ciocuri extremităţile unei jerbe. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 18 mm; 7 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 569. Pl. XXVII.
567     Vultur pe un trepied spre st., ţinând în gheare un caduceu (?); în faţa trepiedului, două cornuri ale abundenţei încrucişate şi un spic de fiecare parte. Cristal de stâncă; format oval: 12 x 10 mm; avers convex; montat într-un mâner de baston modern de aur. Inv. 203/B.O. Pl. XXVII.
568     Vultur spre st., pe un vas aşezat pe o coloană; în faţă, un personaj masculin nud. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 4 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 238. Pl. XXVII.
569     Vultur spre dr., cu aripile desfăcute, pe spatele său o Victorie spre dr., cu coroană în mână. Cornalină; format oval: 19 x 16 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 223/C.O. Pl. XXVII.
570     Vultur din faţă, cu aripile desfăcute, realizare schematică. Jasp verde; format rectangular cu colţurile tăiate: 11 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 251. Pl. XXVII.

Animale fantastice
571     Capricorn spre st., cu cornul abundenţei. Jasp galben; format oval: 11 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 211. Pl. XXVII.
572     Capricorn spre st., cu o ramură de palmier înclinată; între picioare, cap de berbec, dedesubt, glob. Opal spart; format oval: 9 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 363. Pl. XXVII.
573     Capricorn spre st., deasupra unui peşte, în faţă un corn al abundenţei deasupra căruia se află o pasăre spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 12 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 680. Pl. XXVII.
574     Capricorn spre st., cu capul întors. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 6 x 8 mm; montată într-un inel antic de fier (fragmentar). Inv. 313. Pl. XXVII.
575     Capricorn spre st.. Sardonie gri; format oval: 14 x 15 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 212. Pl. XXVII.
576     Capricorn spre st. (schematizat). Jasp roşu; format oval: 7 x 11 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 213. Pl. XXVII.
577     Capricorn spre st., realizare barbară. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 7 x 8 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 288. Pl. XXVII.
578     Hipocamp spre st.. Jasp roşu; format oval: 11 x 15 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 47. Pl. XXVII.

579     Hipocamp spre st., cu trident. Smaragd; format oval: 7 x 9 mm; 3 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 210. Pl. XXVII.
580     Hipocamp spre st., cu ramură de palmier ieşind dintr-un melc de mare. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 13 mm; 3,5 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 605. Pl. XXVII.
581     Hipocamp spre dr., realizare foarte schematică. Cornalină roşcată translucidă spartă; format octogonal: 7 x 5 mm; 4 mm grosime. Inv. 297. Pl. XXVII.
582     Hipocamp (?) cu cornul abundenţei spre st., dedesubt delfin. Cornalină roşcată translucidă spartă; format oval: 9 x 6 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 187. Pl. XXVII.
583     Triton spre st., cu cârma pe umăr şi mâna dr. întinsă în care ţine un delfin spre st.. Cornalină roşcată translucidă spartă; format oval: 9 x 11 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 186. Pl. XXVII.
584     Grifon înaintând spre st.. Jasp roşu; format oval: 10 x 14 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 256. Pl. XXVII.
585     Grifon (?) foarte schematizat spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 682. Pl. XXVII.

Grylli
586     Animal fantastic spre st., în formă de cocoş compus din cap de cal, berbec şi filosof. Pe spate, cornul abundenţei; calul mestecă un spic. Cornalină roşcată translucidă; format oblong: 17 x 10 mm; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 615. Pl. XXVIII.
587     Animal fantastic, ca la nr. precedent; calul ţine un şoarece de coadă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 14 mm; 3 mm grosime; avers uşor convex; marginea tăiată. Inv. 602. Pl. XXVIII.
588     Animal fantastic, ca la nr. precedent; aripi de vultur desfăcute, cap de berbec cu spic. Agată neagră; format oval: 16 x 22 mm; 3,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 81. Pl. XXVIII.
589     Animal fantastic spre st., în formă de cocoş compus din două capete adosate, acoperite de gât şi cap de cal cu o ramură în bot. Cornalină; format oval: 16 x 14 mm; 4 mm grosime; revers convex; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 78. Pl. XXVIII.
590     Animal fantastic spre st., în formă de cocoş compus din trei capete: uman, de berbec şi de cal; berbecul are o ramură în gură. Jasp roşu; format oval: 13 x 11 mm; 2,5 mm grosime; bizotat în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 631. Pl. XXVIII.
591     Cocoş spre dr., cu un trofeu înclinat pe spate; corpul e format de două capete adosate: filosof şi berbec. Agată gri; format oval: 20 x 16 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 50. Pl. XXVIII.
592     Cocoş înaintând spre st., pieptul în formă de cap uman; pe spate, un geniu cu bici (?); realizare schematică. Cornalină roşcată translucidă; format rectangular cu colţurile tăiate: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în sens dublu; marginea tăiată. Inv. 636. Pl. XXVIII.
593     Cocoş, ca la nr. precedent. Agată verde-bej; format oval: 11 x 9 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 106/C.O. Pl. XXVIII.
594     Cocoş, ca la nr. precedent (fără geniu). Ametist; format oval: 14 x 11 mm; avers convex; montat într-un mâner de baston modern de aur. Inv. 200/B.O. Pl. XXVIII.
595     Cocoş, ca la nr. precedent, pe un corn lunar, dedesubt stea. Opal; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 90.P1. Pl. XXVIII.
596     Pasăre spre st.; în faţă şi în spate, insectă; realizare schematică. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 18 x 12 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 232. Pl. XXVIII.
597     Triplu gryll: cap de ţap, de cal şi de mistreţ. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 13 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 489. Pl. XXVIII.

598     Dublu gryll spre st.; cap de femeie acoperit de mască de filosof. Jasp roşu spart; format oval: 12 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 374. Pl. XXVIII.
599     Dublu gryll, ca la nr. precedent, dar spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 117/C.O. Pl. XXVIII.
600     Triplu gryll: cap imberb spre dr., acoperit de două capete bărboase adosate. Agată brună; format oval: 16 x 13 mm; 4 mm grosime; în montură modernă de aur. Inv. 63/O. Pl. XXVIII.
601     Dublu gryll: cap imberb spre st., acoperit de o mască de filosof. Opal gri; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 601. Pl. XXVIII.
602     Dublu gryll: cap masculin şi feminin, adosate între două cornuri ale abundenţei. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 14 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 96/C.O. Pl. XXVIII.
603     Dublu gryll: cap imberb spre st., acoperit de o mască de filosof, în câmp literele AΓ; realizare barbară. Agată gri; format oval: 10 x 8 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 99/C.O. Pl. XXVIII.
604     Cap bărbos spre dr., cu bonetă frigiană (?), în faţă un animal culcat. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 234. Pl. Pl. XXVIII.
605     Cap uman spre st., înconjurat de diverse păsări schematizate. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 12 mm; 3 mm grosime; avers convex; marginea tăiată. Inv. 231. Pl. XXVIII.
606     Cap uman bărbos, acoperit de o protomă de cal împinsă spre st. de un Amoraş ce înaintează pe un delfin şi un cap de berbec. Jasp roşu; format oval: 10 x 12 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 284. Pl. XXVIII.
607     Două capete adosate pe picioare de pasăre spre st.. Jasp roşu; format oval: 10 x 12 mm; montată într-un colier modern de aur. Inv. 125/C.O. Pl. XXVIII.
608     Dublu gryll: cap de Pan şi cap de Silen adosate. Jasp roşu; format oval: 14 x 11 mm; montat într-un colier modern de aur. Inv. 98/C.O. Pl. XXVIII.
609     Dublu gryll, ca la nr. precedent. Jasp roşu; format circular: 10 mm diam.; montat într-un colier modern de aur. Inv. 128/C.O. Pl. XXIX.
610     Cap chel şi bărbos, spre st.. Jasp roşu spart; format oval: 10 x 13 mm; 4 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 370. Pl. XXIX.
611     Cap de Satir spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 373. Pl. XXIX.
612     Cap bărbos şi chel, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 7 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 684. Pl. XXIX.
613     Dublu gryll: două capete bărboase adosate, acoperite de scalp de elefant. Jasp roşu; format oval: 12,5 x 10,5 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit. Inv. 80. Pl. XXIX.
614     Dublu gryll: cap bărbos acoperit de un alt cap (?). Jasp roşu spart; format oval: 11 x 9 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 233. Pl. XXIX.
615     Dublu gryll: două capete adosate, unul cu barbă, spre dr.. Agată neagră; format oval: 13 x 17 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. B.P.G.5. Pl. XXIX.

Reprezentări diverse
616     Galeră înaintând spre st.; la vâsle trei legionari protejaţi de scuturi. Agată neagră cu strat superficial albastru; format oval: 10 x 12 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 622. Pl. XXIX.
617     Galeră spre dr., cu echipaj: cinci vâslaşi protejaţi de scuturi şi un gubernator; deasupra, vultur. Almandină; format oblong: 10 x 13 mm; 7 mm grosime; montată într-un inel modern de aur. Inv. 17/O. Pl. XXIX.
618     Galeră spre dr., cu catargul întins pe punte. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 13 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 192/B.O. Pl. XXIX.
619     Navă cu catarg şi pânze; realizare schematică. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 10 mm diam.; 4,5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 301. Pl. XXIX.
620     Cornul abundenţei şi spic spre dr.. Serpentină; format oval: 9 x 12 mm; 2 mm grosime; bizotată în dublu sens în unghi ascuţit mediu. Inv. 257. Pl. XXIX.

621     Două spice spre dr.; realizare schematică. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 6 mm diam.; montată într-un fragment de inel roman de bronz; stare fragmentară. Inv. 671. Pl. XXIX.
622     Două spice şi o floare de mac într-un modius încadrat de două cornuri ale abundenţei. Agată neagră cu strat albastru superficial; format oval: 13 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 644. Pl. XXIX.
623     Crater, polonic (trulla), oinohoe şi cantaros aşezate pe o masă cu trei picioare. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 8 mm diam.; montată într-o broşă modernă de argint. Inv. 105/2. Pl. XXIX.
624     Caduceu. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 11 mm; 3,5 mm grosime; avers convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 339. Pl. XXIX.
625     Două trofee (?); reprezentare neclară. Pastă de sticlă roşie; format oval: 10 x 8 mm; 3 mm grosime; avers convex; marginea tăiată. Inv. 658. Pl. XXIX.
626     Bigă în galop spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 14 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 670. Pl. XXIX.
627     Ciorchine de strugure; în câmp, literele C/V. Jasp roşu; format oval: 11 x 15 mm; 3 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; bizotat în unghi ascuţit mediu. Inv. 307. Pl. XXIX.
628     Pateră cu fructe aşezată pe o coloană încadrată de două spice şi doi delfini; dedesubt, glob. Jasp galben; format oval: 13 x 11 mm; 2 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit. Inv. 112. Pl. XXIX.
629     Liră. Agată neagră cu strat superficial albastru; format oval: 7 x 5 mm; montată într-o brăţară modernă de aur. Inv. 1652/10. Pl. XXIX.
630     Două spice într-un crater încadrat de două cornuri ale abundenţei şi de alte două spice. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 12 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 239. Pl. XXIX.
631     Floare de mac şi spic într-un crater. Cornalină spartă; format oval: 12 x 12 mm; 4 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 372. Pl. XXIX.
632     Vultur spre st., pe un glob; dedesubt, două capre cu capetele întoarse; în al treilea registru, vas încadrat de doi delfini. Agată bej; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 665. Pl. XXIX.
633     Insectă (?) deasupra unui vas (?); reprezentare neclară. Jasp roşu; format oval: 12 x 10 mm; 3,5 mm grosime; bizotat în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 320. Pl. XXIX.
634     Mausoleu cu trei etaje ca pe monedele romane cu legenda CONSECRATIO. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 11 mm; 4 mm grosime; avers uşor convex; intaliu foarte adânc, bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 106. Pl. XXX.
635     Rug (?) sau monument funerar între două steaguri de legiune. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 17 x 15 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 240. Pl. XXX.
636     Mână spre dr., ţinând trei flori de mac şi două spice. Agată oranj cu strat superficial alb; format oval: 13 x 11 mm; 3 mm grosime; montată într-un colier modern de aur. Inv. 224/C.O. Pl. XXX.
637     Două mâini împreunate, ţinând două spice şi o floare de mac. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 10 mm; montată într-un mâner de baston modern din aur. Inv. 187/B.O. Pl. XXX.
638     Două mâini împreunate ţinând două spice, realizare rudimentară. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 6 x 5 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 250. Pl. XXX.
639     Două mâini, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 10 mm; 4,5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 312. Pl. XXX.

Inscripţii

640     EVT/YXI. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 9 x 10 mm; 6 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 348. Pl. XXX.
641     IOVΛ/IAC. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 378. Pl. XXX.
642     L E P. Jasp verde; format oval: 8 x 7 mm; montat într-o broşă modernă de argint. Inv. 105/1. Pl. XXX.
643     ΠΔ. Jasp roşu; format oval: 11 x 9 mm; 2 mm grosime; revers uşor convex; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 292. Pl. XXX.
644     ΠΙC/TIC. Cornalină; format oval: 8 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 350. Pl. XXX.
645     ΠΙC/TIC. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 7 x 9 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 290. Pl. XXX.

Reprezentări indefinibile
646     Pasăre (?) sau câine (?) pe o coloană spre dr.. Cornalină roşcată translucidă spartă; format oval: 10 x 8 mm; 3 mm grosime; avers uşor convex; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 327. Pl. XXX.
647     Reprezentare puţin clară, poate erotică. Pastă de sticlă în trei straturi: auriu, alb şi brun; format oval: 10 x 8 mm; 5 mm grosime. Inv. 656. Pl. XXX.
648     Reprezentare geometrică puţin clară. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 6 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 247. Pl. XXX.
649     Reprezentare geometrică puţin clară, similară cu nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 7 x 5 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 368. Pl. XXX.
650     Reprezentare ininteligibilă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 8 x 7 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 248. Pl. XXX.
651     Reprezentare puţin clară. Cornalină; format oval: 8 x 7 mm; 4 mm grosime; avers convex; marginea tăiată. Inv. 230. Pl. XXX.

Camee romane
652     Capul lui Agrippa spre st.. Agată în două straturi: relief alb pe fond gri; format oblong: 27 x 19 mm; 6 mm grosime; montată ca broşă într-un cadru modern de aur în formă de corolă multipetală. Inv. 55/O. Pl. XXX.
653     Capul lui Caligula copil, din faţă. Sardonie în două straturi: relief alb-roz pe fond brun; format oval: 23 x 19 mm; 9 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 129. Pl. XXX.
654     Capul lui Galba laureat, spre st.. Sardonie în două straturi: relief alb lăptos pe fond alb violet; format oval: 18 x 14 mm; 7 mm grosime; marginea rotunjită. Inv. 218. Pl. XXX.
655     Capul lui Titus laureat, spre st.. Sardonie brună monocromă; format oval: 15 x 12 mm; 5 mm grosime; montată pe un ac de cravată în aur. Inv. 41/O. Pl. XXXI.
656     Capul Matidiei diademat, spre dr.. Agată în două straturi: relief alb pe fond brun; format oval: 31 x 24 mm; 10 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 130. Pl. XXXI.
657     Bustul lui Hadrian din faţă, uşor întors spre st.. Calcedonie opalină în două straturi: relief alb pe fond roz translucid; format oval: 31 x 24 mm; 10 mm grosime; marginea rotunjită. Inv. 131. Pl. XXXI.
658     Bustul lui Lucius Verus drapat şi laureat, spre st.. Pe revers în intaliu este figurat triumful partic al împăratului: acesta călare înaintează spre st., salutând cu mâna dr.; în faţa sa, Victoria cu coroană şi ramură de palmier, iar în spate un legionar purtând insigna unei legiuni. În exergă: delfin, trofeu şi caduceu înaripat. Sardonie în două straturi: relief alb-roz pe fond brun; format oval: 30 x 22 mm; 6 mm grosime. Inv. 133. Pl. XXXI. 658a, 658b.

659     Bustul drapat al Faustinei Junior spre dr.. Agată în două straturi: relief alb pe fond brun; format oval: 22 x 16 mm; 9 mm grosime. Inv. 134. Pl. XXXI.
660     Bustul drapat al Faustinei Junior spre st.; gura spartă. Agată spartă, în două straturi: relief alb pe fond negru; format oval: 27 x 18 mm; 12 mm grosime; revers nelucrat. Inv. 272. Pl. XXXI.
661     Bustul drapat al Faustinei Junior spre dr.; faţa spartă. Agată în două straturi: relief alb pe fond negru; format oval: 16 x 10 mm; 7 mm grosime; revers nelucrat. Inv. 263. Pl. XXXI.
662     Bustul drapat al Faustinei Junior spre dr.. Agată în două straturi: relief alb pe fond negru; format oval: 19 x 13 mm; 5 mm grosime; montată într-un cadru modern de aur. Inv. 214/O. Pl. XXXI.
663     Bustul drapat al lui Commodus spre dr., cu blana de leu. Sardonie în două straturi: relief alb pe fond bej translucid; format oval: 34 x 23 mm; 7 mm grosime; montată într-o broşă modernă de aur cu bordură de diamante. Inv. 56/O. Pl. XXXI.
664     Bustul lui Pertinax laureat, spre dr.. Opal în două straturi: relief alb lăptos pe fond gri; format oval: 26 x 20 mm; 6 mm grosime. O placă de agată neagră este lipită pe revers pentru a evidenţia relieful alb. Inv. 132. Pl. XXXI.
665     Bustul drapat al lui Caracalla, spre dr.. Sardonie în două straturi: relief alb pe fond gri translucid; format oblong: 29 x 19 mm; montată într-o bordură modernă de aur. Inv. B.P.G.8. Pl. XXXI.
666     Bustul drapat al Tranquillinei (?) spre dr.; în câmp: C/ΛLIV. Pastă de sticlă brună; format oval neregulat: 17 x15 mm; 4 mm grosime; pastilă perforată pentru a fi utilizată într-un colier roman din sec. III. Inv. 267. Pl. XXXI.
667     Bustul unui tetrarh spre dr., cu coif crestat, scut şi centură de parazonium. Agată neagră; format neregulat: 25 x 19 mm; 8 mm grosime. Inv. 264. Pl. XXXI.
668     Cuplul imperial al lui Iulian Apostatul şi Flaviei Helena (busturi) separate de un palladium, totul pe spatele a doi vulturi cu aripile desfăcute. Sardonie policromă: maron, brun, violet, verde-brun, alb şi brun-roşu; format oval: 175 x 136 mm; 42 mm grosime; 905 gr greutate. Inv. C.O. Pl. XXXII.
669     Bust imperial diademat, spre dr., sec. IV (?). Sardonie bej; format oval: 17 x 13 mm; 5 mm grosime; revers ciobit. Inv. 496. Pl. XXXII.
670     Bustul drapat al unui tânăr spre dr.; nasul şi gura sunt sparte. Agată neagră: relief alb pe fond gri; format oval: 15 x 11 mm; 5 mm grosime; avers şi revers uşor ciobite. Inv. 261. Pl. XXXI.
671     Cap masculin caricatural, din profil spre st.. Agată în două straturi: relief alb pe fond negru; format oval neregulat: 26 x 24 mm; 12 mm grosime; revers nelucrat. Inv. 135. Pl. XXXI.
672     Femeie drapată, în picioare spre dr.. Agată în două straturi: relief alb pe fond negru; format oval: 13 x 7 mm; montată într-un inel roman de aur din sec. II. Inv. 43/O. Pl. XXXI.
673     Cap masculin, din faţă. Jasp verde; format oval: 10 x 7 mm; 4 mm grosime; montat într-un colier modern de aur. Inv. 166/C.O. Pl. XXXI.
674     Cap masculin, spre st.; realizare barbară. Opal; format oval: 16 x 12 mm; 7 mm grosime. Inv. 219. Pl. XXXII.
675     Cap de femeie diademat, din faţă. Sardonie în două straturi: relief alb pe fond brun; format oval: 13 x 10 mm; montată într-un inel roman de aur din sec. IV. Inv. 30/O. Pl. XXXII.
676     Cap de femeie, din faţă. Almandină; format oval: 29 x 21 mm; 11 mm grosime; montură de aur, probabil modernă. Inv. 51/O. Pl. XXXII.
677     Cap de femeie cu voal, spre dr., colier şi buclă de păr pe gât. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 11 mm; 4 mm grosime. Inv. 502. Pl. XXXII.

678     Bust de femeie drapat, spre dr.. Agată în două straturi: relief alb pe fond negru; format oval: 7 x 4 mm; montată într-un inel roman de aur. Inv. 44/O. Pl. XXXII.
679     Cap rotofei, din faţă. Pastă de sticlă brună; format circular spart: 12 x 10 mm; 4 mm grosime. Inv. 511. Pl. XXXII.
680     Cap, ca la nr. precedent. Pastă de sticlă galbenă, spartă; format oval: 11 x 10 mm; 3 mm grosime. Inv. 514. Pl. XXXII.
681     Cap masculin, din faţă. Pastă de sticlă albastră; format neregulat: 10 x 8 mm; 4 mm grosime. Inv. 506. Pl. XXXII.
682     Ca la nr. precedent. Inv. 505. Pl. XXXII.
683     Cap feminin (?), din faţă. Pastă de sticlă albastră; format neregulat: 9 x 8 mm; 4 mm grosime. Inv. 508. Pl. XXXII.
684     Cap masculin, din faţă. Pastă de sticlă verde; format neregulat: 12 x 10 mm; 6 mm grosime. Inv. 507. Pl. XXXII.
685     Cap masculin (?), din faţă. Pastă de sticlă brună; format neregulat: 9 x 8 mm; 5 mm grosime. Inv. 509. Pl. XXXII.
686     Victorie înaripată, în bigă spre dr.. Sardonie în trei straturi: relief cafeniu pe fond alb; stratul de bază, cafeniu; format oval: 12 x 17 mm; 4 mm grosime; revers uşor convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 79/C.O. Pl. XXXII.
687 Cap de Meduză, din faţă, montat într-un cadru antic de aur. Agată în două straturi: relief alb pe fond gri închis; format circular: 8 mm diam.; 6 mm grosime. Inv. 59/O. Pl. XXXII.
688     Cap de Meduză, din faţă, uşor întors spre dr., montat într-un medalion antic de aur. Agată în două straturi: relief alb pe fond gri închis; format neregulat: 15 x 14 mm; 10 mm grosime. Inv. 47/O. Pl. XXXII.
689     Cap de Meduză, din faţă. Agată în două straturi: relief alb pe fond negru; format neregulat: 12 x 10 mm; montată într-un inel roman de aur (sec. III). Inv. 45/O. Pl. XXXII.
690     Cap de Meduză spre dr. (poate realizare modernă). Agată albă spartă; format neregulat: 14 x 12 mm; 7 mm grosime; revers nefinisat. Inv. 270. Pl. XXXII.
691     Cap de Meduză, din faţă. Agată în două straturi: relief alb pe fond gri; format oval: 14 x 12 mm; 7 mm grosime; montată într-un colier modern de aur. Inv. 108/C.O. Pl. XXXII.
692     Cap de Meduză, din faţă, schematizat (părul împărţit în trei zone). Calcedonie; format oval: 10 x 9 mm; 5 mm grosime. Inv. 499. Pl. XXXIII.
693     Cap de Meduză, ca la nr. precedent. Jasp roşu; format oval: 10 x 7 mm; 4 mm grosime. Inv. 500. Pl. XXXIII.
694     Cap de Meduză, ca la nr. precedent. Agată gri; format oval: 13 x 11 mm; 7 mm grosime; montată într-un colier modern de aur. Inv. 165/C.O. Pl. XXXIII.
695     Cap de Meduză, ca la nr. precedent. Sardonie gri; format circular: 11 mm diam.; 7 mm grosime; montată într-un colier modern de aur. Inv. 151/C.O. Pl. XXXIII.
696     Cap de Meduză, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 9 mm; 4 mm grosime. Inv. 269. Pl. XXXIII.
697     Cap de Meduză cu părul în şerpi. Pastă de sticlă măslinie; format circular: 14 mm diam.; 3 mm grosime; marginea rotunjită. Inv. 188. Pl. XXXIII.
698     Cap de Meduză, din faţă. Pastă de sticlă brună; format oval: 14 x 13 mm; 5 mm grosime; perforată longitudinal pentru a fi folosită într-un colier. Inv. 266. Pl. XXXIII.
699     Cap de Meduză, din faţă. Pastă de sticlă neagră; format circular: 15 mm diam.; perforată longitudinal pentru a fi folosită într-un colier. Inv. 479. Pl. XXXIII.
700     Cap de Meduză, ca la nr. precedent. Pastă de sticlă neagră; format circular: 13 mm diam.; 4 mm grosime; perforată ca la nr. precedent. Inv. 498. Pl. XXXIII.
701     Scarabeu cu revers fără intaliu. Cornalină; format oval: 17 x 12 mm; 10 mm grosime. Inv. 265. Pl. XXXIII.

Obiecte diverse
702     Element decorativ cu volute. Jasp brun; format neregulat: 12 x 12 mm; 4 mm grosime; perforat longitudinal pentru a fi folosit în colier. 2 exemplare. Inv. 520-521. Pl. XXXIII.
703     Cap de Meduză, din faţă (?). Pastă de sticlă violetă; format oval: 12 x 8 mm; 4 mm grosime. Inv. 513. Pl. XXXIII.
704     Subiect neclar. Pastă de sticlă galbenă; format neregulat: 11 x 9 mm; 3 mm grosime. Inv. 515. Pl. XXXIII.
705     Relief neclar. Pastă de sticlă albastră; format neregulat: 10 x 9 mm; 4 mm grosime. Inv. 510. Pl. XXXIII.
706     Cap masculin laureat, spre dr.. Pozitiv de argilă spart, pentru pastele de sticlă; format neregulat: 18 x 14 mm; 5 mm grosime. Inv. 519. Pl. XXXIII.
707     Perlă în formă de vârf de săgeată, folosită într-un colier de sec. IV. Cornalină: 19 x 11 mm; 5 mm grosime. Inv. 685. Pl. XXXIII.

Gliptică sassanidă

Intalii
708     Bust cu barbă, spre st.; dedesubt, inscripţia: DPIXV. Cornalină roşcată translucidă; format oblong: 13 x 8 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 103. Pl. XXXIII.
709     Cap bărbos şi diademat, spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 9  mm diam.; avers uşor convex; montată într-un ac de cravată din aur. Inv. 37/O. Pl. XXXIII.
710     Bust cuirasat din faţă, capul bărbos cu tiară spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 17 x 13 mm; 4 mm grosime; avers uşor convex; montată într-un inel modern de aur. Inv. 12/O. Pl. XXXIII.
711     Cap bărbos spre st., în jur inscripţie în pehlevi. Sardonie în mai multe straturi: brun şi alb; format oval: 23 x 20 mm; avers uşor convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 229/C.O. Pl. XXXIII.
712     Bust din faţă, drapat, capul cu tiară, spre st.; în câmpul superior inscripţie în pehlevi. Pe revers, bust din faţă, drapat, cu capul bărbos şi cu tiară, spre dr.; în câmpul superior st., inscripţie în pehlevi. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 22 x 17 mm; 4 mm grosime; montată într-o broşă modernă de aur. Inv. 60/O. Pl. XXXIV. 712a, 712b.
713     Bust din faţă, drapat, cu capul bărbos întors spre st., totul susţinut de două acvile; în jur, inscripţie în pehlevi. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 13 mm. Perlă sigilară perforată: 23 mm înălţime. Inv. 456. Pl. XXXIV.
714     Bust drapat, din faţă, cu mâinile pe piept şi capul întors spre st.; în jur, inscripţie în pehlevi. Agată brună; format oval: 16 x 13 mm. Perlă sigilară perforată: 20 mm înălţime. Inv. 451. Pl. XXXIV.
715     Bust din faţă, purtat de două aripi; capul bărbos şi diademat, spre st.; în câmpul st., o zvastică. Sardonie opalină; format oval: 15 x 12 mm. Perlă sigilară perforată. Inv. 450. Pl. XXXIV.
716     Bust feminin (?) schematizat spre dr.; în jur, inscripţie în pehlevi. Cornalină; format circular: 15 mm diam.; bizotată în unghi ascuţit mediu; montată într-un inel modern de argint. Inv. 463. Pl. XXXIV.
717     Leu înaintând spre st.; deasupra, şapte puncte. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 13 mm. Perlă sigilară perforată şi lucrată în felii de pepene: 18 mm înălţime. Inv. 455. Pl. XXXIV.
718     Leu dormind spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format circular: 11 mm diam.; 4 mm grosime; avers convex, revers plat; marginea tăiată. Inv. 592. Pl. XXXIV.

719     Vultur cu aripile desfăcute, spre st.. Agată în două straturi: alb şi brun; format oval: 13 x 14 mm. Perlă sigilară perforată: 16 mm înălţime. Inv. 453. Pl. XXXIV.
720     Vultur, ca la nr. precedent. Serpentină; format oval: 16 x 13 mm. Perlă sigilară perforată: 14 mm înălţime. Inv. 448. Pl. XXXIV.
721     Cal spre st.; bordură haşurată. Agată neagră, format circular: 11 mm diam.. Perlă sigilară perforată: 13 mm înălţime. Inv. 458. Pl. XXXIV.
722     Cămilă înaintând spre st.; sub picioare, un animal (?) spre st.; în câmpul superior, inscripţie în pehlevi. Cornalină. Perlă sferică: 13 x 11,5 mm, perforată. Inv. 96. Pl. XXXIV.
723     Ţap ghemuit, spre st., cu capul întors spre dr.. În câmpul superior, inscripţie în pehlevi. Serpentină circulară: 10 mm diam.. Perlă sigilară perforată: 9 mm înălţime. Inv. 457. Pl. XXXIV.
724     Cal înaripat în trap spre st.; în câmp, corn lunar şi stea cu 6 raze. Onix; format circular: 14 mm diam.. Perlă sigilară hemisferică perforată: 11 mm înălţime. Inv. 454. Pl. XXXIV.
725     Cal înaripat în trap spre st.; în jur, cerc de puncte. Jasp verde; format oval: 13 x 14 mm. Perlă sigilară perforată: 12 mm înălţime. Inv. 95. Pl. XXXIV.
726     Grifon înaripat spre st.; realizare schematică. Agată brună; format oval: 11 x 13 mm. Perlă sigilară perforată: 16 mm înălţime. Inv. 452. Pl. XXXIV.
727     Grifon, ca la nr. precedent. Serpentină; format circular. Perlă sigilară perforată: 16 mm înălţime. Inv. 444. Pl. XXXIV.
728     Grifon, ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 11 mm; 5 mm grosime; avers foarte convex, revers plat; marginea tăiată. Inv. 597. Pl. XXXIV.
729     Anubis angviped stilizat (?); în jur, inscripţie în pehlevi. Onix opalin; format oval: 16 x 12 mm. Perlă sigilară perforată: 20 mm înălţime. Inv. 449. Pl. XXXIV.

Camee
730     Cap masculin, din faţă, cu diademă, barbă şi mustaţă. Agată în două straturi: relief brun pe fond gri; format oval: 20 x 16 mm; 7 mm grosime; montată într-un colier modern de aur. Inv. 222/C.O. Pl. XXXIV.
731     Cap masculin, ca la nr. precedent. Agată brună; format circular: 11 mm diam.; 5 mm grosime; montată într-un inel modern de aur. Inv. 212/O. Pl. XXXIV.
732     Cap masculin, din faţă, cu diademă. Agată în mai multe straturi: negru şi roz; format oval: 14 x 11 mm; 11 mm grosime; montată într-un colier modern de aur. Inv. 164/C.O. Pl. XXXIV.

Gliptică bizantină
Intalii
733     Arhanghel înaripat, în picioare spre dr., cu spadă şi suliţă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 10 x 7 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 172. Pl. XXXIV.
734     Arhanghel, ca la nr. precedent, în picioare spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 171. Pl. XXXIV.
735     Sfântul Gheorghe (?), călare spre st., ucigând dragonul. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 11 mm; 4 mm grosime; revers convex; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 589. Pl. XXXV.
736     Călăreţ  înaintând spre st., cu suliţa înclinată în jos. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 185. Pl. XXXV.

737     Sfânt războinic, în picioare, din faţă, cu lancea şi crucea în mâini; în câmpuri, literele:

737

’’Aγιος Mιχαήλ (?). Jasp roşu; format oval: 17 x 15 mm; marginea tăiată. Inv. 92. Pl. XXXV.

738     Sfânt (?) radiat şi drapat, din faţă, între doi arbori pe care cântă două păsări. Pe revers, tripla Hecate cu calathos şi torţele aprinse. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 22 x 18 mm; 9 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 72. Pl. XXXV. 738a, 738b.
739     Adam şi Eva în picioare, întorşi unul către celălalt, având între ei copacul pe care se încolăceşte şarpele. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 12 mm; 4 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 612. Pl. XXXV.
740     Doi împăraţi (?) nimbaţi, ţinând în mâini câte o cruce şi o hastă. Cornalină; format oval: 15 x 11 mm; montată într-un inel modern de argint. Inv. 33. Pl. XXXV.
741     Vultur cruciger, din faţă, cu aripile desfăcute, realizare schematică. Jasp galben; format oval: 12 x 9 mm;
3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 194. Pl. XXXV.
742     Doi miei sub un arbore, în faţa unui berbec; la mijloc, monograma

742

în câmpul superior, inscripţia: AMO TE DVLCIS. Pe bază, corn lunar şi stea în opt raze. Jasp brun; cilindru sigilar perforat: 13 mm diam.; 19 mm înălţime. Inv. 446. Pl. XXXV. 742a-c.
743     Miel culcat pe un altar spre st., cu crucea înclinată, încadrat de doi peşti; deasupra, porumbel spre st. (Sfântul Duh); în exergă, ramură de palmier. Pe revers monograma:

IX743YC.

Jasp verde; format oval: 24 x 18,5 mm ; 5 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; marginea tăiată. Inv. 93. Pl. XXXV. 743a, 743b.
744     Monograma .

744

Almandină; format oblong: 7 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 314. Pl. XXXV.

Camee
745     Cruce de Malta. Pastă de sticlă brună; format circular: 9 mm diam.; 2 mm grosime. Inv. 517. Pl. XXXV.
746     Într-o coroană, inscripţia:    

+
KYPIE
BOHΘΙ
TWΦOP
OYNTI
+

Cornalină: relief alb pe fond roşu; format oval: 10 x 12 mm; 4 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. V. 8/2. Pl. XXXV.

Gliptică medievală

Intalii
747     Cap laureat spre st., înconjurat de 6 capete orientate spre st.. Cristal de stâncă; format circular: 22 mm diam.; 10 mm grosime; avers hemisferic, revers plat. Inv. 523. Pl. XXXV.
748     Cap bărbos şi diademat, spre st.. Opal; format oval: 13 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 543. Pl. XXXV.
749     Coroană crucigeră încadrată de trei flori de crin. Pastă de sticlă roz; format oval: 15 x 13 mm; montată într-un mâner de bronz. Inv. 720. Pl. XXXV.

Camee
750     Cap masculin din faţă, cu coleretă şi părul pieptănat pe frunte. Jasp verde; format oval: 10 x 8 mm; 4 mm grosime. Inv. 501. Pl. XXXV.
751     Cap masculin spre dr., cu părul tăiat scurt. Cornalină; format oval: 18 x 14 mm; 6 mm grosime. Inv. 503. Pl. XXXVI.
752     Cap de femeie în ronde-bosse, cu părul aranjat în rulou în jurul capului; diademă (?) marcată prin două linii; piesa este perforată în regiunea urechilor pentru a fi atârnată într-un colier. Agată verde-brună: 20 x 10 x 6 mm. Inv. 504. Pl. XXXVI.


Gliptică renascentistă
Intalii
753     Bustul lui Zeus drapat şi diademat spre dr.. Agată; format oval: 19 x 15 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 724. Pl. XXXVI.
754     Bustul Demetrei cu văl şi coroană de spice, spre st.; în exergă, semnătura ACΠACIOY. Agată în două straturi: alb lăptos pe fond negru; format oval: 21 x 14 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 716. Pl. XXXVI.
755     Hercule nud, în picioare spre dr., în mâna st. ridicată ţine un măr; în câmpul st., semnătura AΔMWN. Opal, format oval: 21 x 15 mm; 5 mm grosime; avers uşor convex; marginea tăiată. Inv. 717. Pl. XXXVI.
756     Bustul drapat al unui diadoh elenistic, spre st.; în cele două câmpuri, semnătura CAVALIO/CAVLO.COSTANZI.F. Aquamarină; format oval: 27 x 20 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 718. Pl. XXXVI.
757     Bustul drapat al lui Postumus (?) spre st., cu coif crestat. Cornalină; format oval: 16 x 14 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. 180. Pl. XXXVI.

Camee
758     Capul Romei (?) spre dr., cu coif crestat. Serpentină; format oval: 11 x 9 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 702. Pl. XXXVI.
759     Bustul lui Perseu spre dr.. Sardonie în două straturi: relief alb pe fond bej; format oblong: 27 x 20 mm; 4 mm grosime. Inv. 690. Pl. XXXVI.
760     Bustul Psyhei, din spate, cu capul întors spre dr.. Teracotă cu patină brună; format oval spart: 31 x 26 mm; 13 mm grosime. Inv. V5/3. Pl. XXXVI.
761     Cap de diadoh spre dr., cu taenia. Sardonie în două straturi: relief alb opac pe fond alb translucid; format oval: 26 x 22 mm; montată într-un inel modern de argint. Inv. 686. Pl. XXXVI.
762     Bustul drapat al unui bătrân spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oblong: 15 x 9 mm; 5 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; marginea tăiată. Inv. 696. Pl. XXXVI.
763 Bustul unui bărbat drapat, spre st.. Cornalină; format oval: 14 x 13 mm; 5 mm grosime; revers uşor convex. Inv. 695. Pl. XXXVI.
764     Cap feminin (?) din faţă. Jasp verde; format oval: 10 x 9 mm; 5 mm grosime. Inv. 701. Pl. XXXVI.
765     Bust feminin drapat, spre st.. Sardonie; format oval: 13 x 10 mm; montată într-un inel modern de argint. Inv. 694. Pl. XXXVI.
766     Bust feminin drapat, spre dr.. Sardonie în două straturi: relief brun pe fond gri; format oval: 14 x 10 mm; montată într-un inel modern de argint. Inv. 697. Pl. XXXVI.

Gliptică modernă
Intalii
767     Capul lui Zeus diademat, spre dr.. Ametist alb; format circular: 20 mm diam.; montat într-un cadru modern de aur. Inv. B.P.G.7. Pl. XXXVI.
768     Capul lui Zeus spre st., cu coroană de stejar. Pastă de sticlă roşie; format oval: 27 x 22 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 32. Pl. XXXVI.
769     Zeus aetofor (?) şezând spre st., pe un tron cu spătar (realizare schematică). Cornalină roşcată translucidă; format circular: 10 mm diam.; 2 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 672. Pl. XXXVI.
770     Două capete afrontate: Zeus fidiac spre dr. şi Socrate lisipean spre st.. Agată brună cu puncte roşii; format oval: 17 x 20 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 89. Pl. XXXVI.
771     Junona drapată, în picioare spre dr.. Pastă de sticlă albă translucidă; format oval: 19 x 16 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 739. Pl. XXXVI.
772     Junona cu sceptru şi păun spre dr., alungând-o pe Diana a cărei jumătate inferioară este transformată în urs; în exergă, semnătura gravorului: ΓNAIOC. Pastă de sticlă albă translucidă; format oval: 30 x 37 mm; 11 mm grosime; montată într-o bordură de aur. Inv. 178/O. Pl. XXXVII.
773     Venus cu globul, şezând pe o stâncă spre st.; în exergă, semnătura: ΠΙΧΛЄP. Pastă de sticlă oranj închis; format oval: 25 x 20 mm; 7 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 8. Pl. XXXVII.

774     Venus nudă, în picioare spre st., în faţa unei femei care îi oferă un Amoraş scos din colivie (după o pictură antică descoperită în 1759 la Gragnana şi păstrată la Muzeul Naţional din Napoli). Pastă de sticlă măslinie; format oval: 17,5 x 21 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 19. Pl. XXXVII.
775     Venus seminudă, şezând spre dr., cu un Amoraş în dr.; în planul doi, Adonis încoronează un Pan itifalic în hermă, deasupra unui altar aprins. Pastă de sticlă măslinie; format rectangular cu colţurile rotunjite: 23,5 x 20 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 20. Pl. XXXVII.
776     Venus nudă spre st., cu un genunchi pe pământ, prinzând un fluture; în planul doi, un glob. Sardonie gri; format oval: 16 x 19 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 732. Pl. XXXVII.
777     Amor călărind spre dr. în galop, cu o ramură de palmier pe umăr. Pastă de sticlă brună; format oval: 21 x 17 mm; 4,5 mm grosime; bizotată invers în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 82. Pl. XXXVII.
778     Amor cu arc, şezând pe o stâncă spre dr.; în mâna dr. ţine un corn (?). Pastă de sticlă brună; format oval: 17 x 13 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 725. Pl. XXXVII.
779     Amor călărind un Centaur, spre st.; în exergă, semnătura: ΠΙΧΛЄP. Pastă de sticlă brună; format oval: 28 x 21 mm; 3,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 6. Pl. XXXVII.
780     Amor înaintând spre dr., ţinând două inimi în mână; împrejur, inscripţia VNIS A JAMAIS. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 2,5 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 117. Pl. XXXVII.
781     Bustul lui Ares cu cuirasă şi cască, spre st.; casca este decorată cu o Victorie în bigă. În spate, Venus nudă, cu mâna st. ridicată. Pastă de sticlă brun-verzuie; format oval: 22 x 17 mm; 5 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 714. Pl. XXXVII.
782     Bustul drapat al Demetrei spre st., cu diademă şi coroană de spice; în exergă, semnătura: ΠΙΧΛЄP. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 27 x 21 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 4. Pl. XXXVII.
783     Capul Demetrei spre st., cu colier, diademă şi cunună de spice. Pastă de sticlă brună; format oval: 18 x 23 mm; 5 mm grosime; avers şi revers convexe. Inv. 157. Pl. XXXVII.
784     Neptun, din faţă, încoronat şi şezând pe un tron cu spătar, cu tridentul în mână; la picioarele sale, protomele Scilei şi Haribdei (?) spre st.. Agată policromă; format oval: 42 x 32 mm; 7 mm grosime; avers convex; montată într-un cadru modern de aur. Inv. 64/O. Pl. XXXVII.
785     Hermes sau Bacant dansând spre st., cu o cupă în mâini; în faţă, un caduceu. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 18 x 14 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu. Inv. 738. Pl. XXXVII.
786     Bahus tânăr, nud, în picioare, din faţă, cu tirs, pateră şi manta, îmbrăţişând o nimfă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 18 x 13 mm; montată într-un inel modern de aur. Inv. A.P.G.3. Pl. XXXVII.
787     Bahus beat, călare pe măgar, spre dr., însoţit de satiri şi bacanţi cu lire, fluiere, timpane; în exergă, semnătura: ΠΙΧΛЄP. Cornalină; format oval: 27 x 37 mm; 4,5 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 12. Pl. XXXVII.
788     Bust drapat de bacantă spre dr., cu părul împodobit cu frunze şi ciorchini de viţă. Pastă de sticlă albă translucidă; format oval: 27 x 21 mm; 3 mm grosime; bizotată în sens dublu în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 715. Pl. XXXVII.
789     Bustul drapat al unei bacante spre st., cu coroană de iederă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 14 mm; 4 mm grosime; avers uşor convex; marginea rotunjită. Inv. 485. Pl. XXXVII.
790     Scenă erotică spre dr., între un Satir femelă şi un Pan în hermă itifalică. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 21 x 18 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 17. Pl. XXXVII.
791     Scenă bahică: satiri, nimfe şi fauni în jurul unei herme itifalice, turnându-şi băutură dintr-un burduf. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 23 x 24 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 22. Pl. XXXVII.

792     Silen beat, dormind pe o stâncă spre dr.; în exergă, semnătura: ΠΙΧΛЄP. Pastă de sticlă roşie; format oval: 24 x 18 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 7. Pl. XXXVII.
793     Triumf şi procesiune falică înaintând spre st.. În exergă, semnătura F.B.. Pastă de sticlă măslinie; format oblong: 22 x 34 mm; 3 mm grosime. Inv. 31. Pl. XXXVIII.
794     Triumf şi procesiune falică spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oblong: 26 x 38 mm; montată într-un sigiliu modern de aur. Inv. 62/O. Pl. XXXVIII.
795     Ţap luptând cu Pan; la picioare, un pedum. Pastă de sticlă brun-măslinie; format oval: 12 x 17 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 478. Pl. XXXVIII.
796     Capul lui Hercule, acoperit de blana de leu, spre st.. Almandină; format oval: 20 x 16 mm; într-o montură de aur. Inv. 71/O. Pl. XXXVIII.
797     Capul lui Hercule imberb spre dr., cu măciuca pe umăr. Cornalină; format rectangular cu colţurile rotunjite: 18 x 15 mm; 3 mm grosime; montată într-un inel de aur. Inv. 15/O. Pl. XXXVIII.
798     Hercule nud, în picioare spre st., sprijinit pe măciuca aşezată pe o stâncă (Hercule Farnese), semnătură ilizibilă. Pastă de sticlă brună; format oblong: 28 x 19 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 29. Pl. XXXVIII.
799     Hercule nud, din faţă, şezând pe o stâncă, cu măciuca şi pielea de leu, îmbrăţişând-o pe nimfa Jole; în câmpul dr., TEYKPOY. Cornalină; format oval: 26 x 19 mm; montată într-un ac de cravată în aur. Inv. 217/O. Pl. XXXVIII.
800     Hercule imberb spre dr., ucigând centaurul. Pastă de sticlă în două straturi: albastru pe brun aurit; format oval: 18,5 x 14 mm; 3 mm grosime; bizotată invers în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 70. Pl. XXXVIII.
801     Hercule spre st., luptând cu Cerberul; în planul doi, Atena în hermă, în câmpul st., măciuca şi blana de leu. Pastă de sticlă brună; format circular: 36 mm diam.; 7 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 15. Pl. XXXVIII.
802     Prietenia înşelată, şezând spre dr., cu un păun la picioare; în exergă, semnătura: ΠΙΧΛЄP. Pastă de sticlă brună; format oval: 24 x 20 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 10. Pl. XXXVIII.
803     Cele trei Graţii, în exergă semnătura: ΠΙΧΛЄP. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 23 x 18 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 9. Pl. XXXVIII.
804     Cele trei Graţii, în jur numele lor: ЄVΦPΩΣINЄ (sic) /AγΛAIAΣ (sic) / TAΛІΑΣ (sic). Pastă de sticlă brună; format oval: 42 x 31 mm; 5,5 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 1. Pl. XXXVIII.
805     Cele trei Graţii, la picioare un Amor cântând din liră. Pastă de sticlă brună; format oval: 26 x 21 mm; montată într-o broşă de aur. Inv. 69/O. Pl. XXXVIII.
806     Polimnia drapată, spre dr., sprijinindu-se cu cotul pe un pilastru clădit din pietre necioplite. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 21 x 16 mm; 4 mm grosime; revers uşor convex; bizotată în dublu sens în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 711. Pl. XXXVIII.
807     Vultur cu aripile desfăcute, răpindu-l pe Ganimede. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 21 x 16 mm; 5 mm grosime; avers convex; marginea rotunjită. Inv. 480. Pl. XXXVIII.
808     Omfale cu armele lui Hercule, înaintând spre dr.. Agată brună; format oval: 20 x 16 mm; 2 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 87. Pl. XXXVIII.
809     Atlas cu un genunchi la pământ, susţinând globul. Pastă de sticlă oranj; format oval: 17 x 14 mm; 4 mm grosime; revers uşor convex; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 728. Pl. XXXVIII.
810     Perseu eliberând-o pe Andromeda; în exergă, semnătura: BHPINI. Pastă de sticlă brună; format rectangular cu colţurile tăiate:31 x 19 mm; 2,5 mm grosime. Inv. 27. Pl. XXXVIII.
811     Cap de Meduză spre dr., cu părul în şerpi; în câmpul st., semnătura: ΣОΛΩΝΟΣ. Pastă de sticlă brună; format oval: 30 x 25 mm; 3,5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 28. Pl. XXXVIII.
812     Tezeu ucigând centaurul; în câmpul dr., semnătura: Λ.ΠΙΧΛЄΡ. Pastă de sticlă brună; format oval: 27 x 33 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 11. Pl. XXXIX.
813     Leda cu Lebăda, spre dr.; în exergă, semnătura: Λ.ΠΙΧΛЄΡ. Pastă de sticlă brună; format oval: 20 x 24 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 3. Pl. XXXIX.

814     Leda cu Lebăda, spre st.. Pastă de sticlă roşie; format oval: 20 x 17 mm; montată într-un inel de argint. Inv. 35. Pl. XXXIX.
815     Hector luându-şi rămas bun de la Andromaca; scena este orientată spre dr.; în exergă, semnătura: Λ.ΠΙΧΛЄΡ. Pastă de sticlă brună; format oblong: 36 x 58 mm; montată într-un cadru de aur. Inv. 72/O. Pl. XXXIX.
816     Dansatoare voalată, spre dr., cu capul întors. Pastă de sticlă albastră; format oval: 17 x 12 mm; 5 mm grosime; revers convex. Inv. 69. Pl. XXXIX.
817     Vestala Tuccia înaintând spre st., cu capul întors şi voalat; în câmpul st., semnătura: ΠΙΧΛЄΡ. Agată neagră; format oval: 27 x 19 mm; 5,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 2. Pl. XXXIX.
818     Nimfă nudă spre st., ducând o cupă la buze; în faţă, un vas în care se află o ramură de palmier. Hematită; format oval: 21 x 15 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 722. Pl. XXXIX.
819     Femeie drapată, aşezată pe o cliné spre dr.; în câmpul drept, semnătura: MARCHANT ROMAE. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 20 x 25 mm; 3 mm grosime. Inv. 24. Pl. XXXIX.
820      Femeie drapată, şezând spre dr. pe o cathedra. Pastă de sticlă brună; format oval: 18 x 19 mm; 13 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 18. Pl. XXXIX.
821     Împărat (?) călărind spre dr.. Pastă de sticlă brună; format rectangular cu colţurile tăiate: 17 x 15 mm; 2 mm grosime. Inv. 91. Pl. XXXIX.
822     Priam în cortul lui Ahile cerându-i corpul lui Hector; în exergă, semnătura: ΠΙΧΛЄΡ. Cornalină; format oval: 29 x 33 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi drept, marginea tăiată. Inv. 13. Pl. XXXIX.
823     Oedip îmbrăţişându-şi fiica, Antigona; în planul secund, un templu. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 25 x 29 mm; 5 mm grosime; avers convex. Inv. 21. Pl. XXXIX.
824     Capul lui Napoleon sub trăsăturile lui Agrippa, spre dr., cu coroană rostrală; în exergă semnătura: H.ECKER. Pastă de sticlă brună; format oval: 26 x 29 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 30. Pl. XXXIX.
825     Capetele acolate ale lui Napoleon şi Mariei-Louisa, spre st.; în exergă, semnătura: ANDRIEU F.. Pastă de sticlă măslinie; format circular: 28,5 mm; 4 mm grosime; marginea tăiată. Inv. 25. Pl. XXXIX.
826     Capul lui Napoleon spre dr., cu trăsături idealizate. Pastă de sticlă brună; format oblong: 30 x 21 mm; 3,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 14. Pl. XXXIX.
827     Napoleon în picioare spre dr., nud, cu Victoria pe glob în mâna st. şi sceptru şi mantie în dr.; în câmpul st., semnătura: ΠΙΧΛЄΡ. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 27 x 19 mm; 3,5 mm grosime; avers convex, pe revers este lipită o placă de opal pentru a face mai rezistentă piesa. Inv. 5. Pl. XXXIX.
828     Capul lui Stanislav, regele Poloniei, diademat spre st.; pe diademă inscripţia STANISLAVS AUV REX POL; în exergă, semnătura: TEVFFRO A VARSOVIE 1792. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 25 x 21 mm; 3,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 26. Pl. XXXIX
829     Bustul lui Dante încoronat, spre st.; în câmpul st., semnătura MARCHANT L.. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 30 x 23 mm; 3 mm grosime, bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 23. Pl. XXXIX.
830     Cap masculin bărbos şi diademat (?) spre dr.. Agată bej; format oval: 22 x 18 mm; revers convex; montată într-un colier modern de aur. Inv. 231/C.O. Pl. XXXIX.
831     Cap bărbos cu coif crestat, spre dr. (Ares?). Pastă de sticlă roz; format oval: 12 x 9 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 535. Pl. XXXIX.
832     Cap masculin chel cu barbă şi mustaţă, spre dr.. Opal; format oval: 22 x 18 mm; montat într-un inel de bronz. Inv. 43. Pl. XL.
833     Cap masculin spre st.. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 21 x 17 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 114. Pl. XL.
834     Cap masculin chel spre st.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 14 mm; montată într-un sigiliu de bronz. Inv. 710. Pl. XL.

835     Bust masculin drapat, spre dr.; pe revers, în caractere gotice, literele: W.F.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 14 x 10 mm; 2,5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 721. Pl. XL.
836     Cap bărbos, spre st.. Agată gri; format oval: 27 x 30 mm; 6 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; marginea tăiată. Inv. 726. Pl. XL.
837     Cap masculin spre st.. Agată neagră; format oval: 10 x 7 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 741. Pl. XL.
838     Cap masculin spre dr.; în câmpul dr., semnătura: CERBAKA. Pastă de sticlă brună; format oval: 25 x 15 mm; montată într-o broşă de aur. Inv. 67/O. Pl. XL.
839     Bust masculin bărbos şi drapat, spre dr.. Pastă de sticlă albastră; format oval: 18 x 16 mm; 6 mm grosime. Inv. A.P.C.4. Pl. XL.
840     Bust masculin drapat, cu perucă, spre dr.. Pastă de sticlă verde; format oval: 13 x 12 mm; montată într-un colier de aur. Inv. 244/C.O. Pl. XL.
841     Bust bărbătesc cuirasat, cu părul lung, spre st.. Agată brună; format oval: 15 x 13 mm; montată într-un colier de aur. Inv. 239/C.O. Pl. XL.
842     Bust de tânăr, drapat, spre dr.. Cornalină; format oval: 20 x 16 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 729. Pl. XL.
843     Bust masculin drapat, spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 15 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 723. Pl. XL.
844     Bust masculin spre dr., cu părul lung; în exergă, semnătura: ΠΙΧΛЄΡ. Pastă de sticlă brună; format oval: 27 x 22 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 709. Pl. XL.
845     Bust masculin spre st.; în jur, inscripţia ...IBIL EVTVXEI ΠOΛОΝΛ. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 18 x 13 mm; 7 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 289. Pl. XL.
846     Cap de copil, din faţă. Pastă de sticlă transparentă; format oval: 16 x 13 mm; 5 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 294. Pl. XL.
847     Cap de femeie cu părul lung, spre st.. Agată gri; format oblong: 28 x 18 mm; 5 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 727. Pl. XL.
848     Cap de femeie cu părul tăiat scurt, spre st.. Agată neagră cu strat superficial albastru; format oval: 8 x 7 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 678. Pl. XL.
849     Bust de femeie drapată, spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 17 x 14 mm; montată într-un colier de aur. Inv. 235/C.O. Pl. XL.
850     Bust de femeie drapat şi laureat, spre st.. Cornalină; format oval: 15 x 11 mm; montată într-un mâner de baston din aur. Inv. 281/B.O. Pl. XL.
851     Femeie nudă, spre st. (Venus?) cu voal. Agată neagră; format oval: 14 x 10 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 593. Pl. XL.
852     Personaj feminin în picioare, drapat, spre st., între două ramuri de palmier. Cornalină; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 618. Pl. XL.
853     Cap masculin figurat din falusuri, spre dr.. Pastă de sticlă măslinie; format oval: 45 x 40 mm; montată într-un medalion. Inv. 16. Pl. XL.
854     Două persoane (?) pe un velociped spre dr.. Jasp galben; format oval: 12 x 10 mm; 4 mm grosime; avers convex; bizotat în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. 242. Pl. XL.
855     Personaj masculin (?) în picioare spre dr., cu lance întoarsă oblic în jos. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 3 mm grosime; revers convex; marginea tăiată. Inv. 243. Pl. XL.
856     Personaj înaripat spre st. (Victorie încoronând un trofeu?). Cornalină roşcată translucidă; format rectangular: 14,5 x 13 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 640. Pl. XLI.
857     Războinic îngenuncheat spre st., primind o coroană de la un personaj în armură; în spate, un luptător cuirasat, cu suliţă. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 11 x 14 mm; 2 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 662. Pl. XLI.
858     Gryll cu triplă mască. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 13 x 10 mm; 4 mm grosime; bizotată în dublu sens în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 735. Pl. XLI.
859     Triplu cap al lui Mefisto. Agată verde; format oval: 15 x 11 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 731. Pl. XLI.

860     Cap bărbos din faţă. Agată neagră cu strat superficial alb; format oval: 17 x 13 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 733. Pl. XLI.
861     Piele roşie cu sabie şi scalp uman, în picioare spre st.; realizare schematică. Agată neagră cu strat superficial alb; format oval: 15 x 10 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 730. Pl. XLI.
862     Păstor în picioare spre st., sprijinit în toiag; realizare schematică. Agată brună; format oval: 15 x 12 mm; 3 mm grosime; marginea rotunjită. Inv. 347. Pl. XLI.
863     Pescar cu undiţa spre st.. Cristal de sticlă, format oval: 12 x 10 mm; montat într-un inel de aur. Inv. B.P.G.4. Pl. XLI.
864     Cap de câine spre dr.. Pastă de sticlă albă; format oval: 10 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 737. Pl. XLI.
865     Cerb în picioare spre st., între două ramuri de stejar (?). Pastă de sticlă albă translucidă; format oval: 11 x 14 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 740. Pl. XLI.
866     Vultur din faţă, cu aripile desfăcute, aşezat pe un fulger, cu capul ridicat spre soare. Jasp roşu; format oval: 16 x 13 mm; 3 mm grosime; avers şi revers uşor convexe; bizotat în unghi ascuţit mediu. Inv. 563. Pl. XLI.
867     Pasăre în zbor spre st.; pe revers monograma G D. Agată brună; format oval: 16 x 21 mm; montată într-un sigiliu de aur. Inv. A.Sig.4. Pl. XLI.
868     Personaj şezând spre st.; în câmpul superior, literele: B/K. Cornalină roşcată translucidă; format rectangular cu colţurile rotunjite: 14 x 12 mm; montată într-un colier de aur. Inv. 242/C.O. Pl. XLI.
869     Piatră sigilară: monograma I B C în ecusonul unui blazon fantezist. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 20 x 17 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 335. Pl. XLI.
870     Piatră sigilară: într-o bordură de flori şi fructe, inscripţia în caractere cirilice Roxandra Buhuş. Jasp brun; format oval: 15 x 18 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. 346. Pl. XLI.
871     Piatră sigilară: literele D I M în monogramă, în ecusonul unui blazon fantezist. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 21 x 18 mm; 5 mm grosime; marginea tăiată. Inv. 719. Pl. XLI.
872     Piatră sigilară: vultur cruciger pe o inimă, deasupra coroană ducală, de jur împrejur, literele ,

872

totul între două ramuri de palmier. Agată verde; format rectangular cu colţurile rotunjite: 15 x 14 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 736. Pl. XLI.
873     Piatră sigilară cu inscripţia cirilică Lefteri Anastasi, datată 1759. Cornalină roşcată translucidă; format rectangular cu colţurile rotunjite: 13 x 12 mm; 3 mm grosime; revers uşor convex; marginea tăiată. Inv. 737. Pl. XLI.
874     Păun pe un pilastru, în ecusonul unui blazon circular. Ametist; format circular: 9  mm diam; 4 mm grosime; montat într-un inel de aur. Inv. 179/O. Pl. XLI.
875     Ecuson cu crin şi stea, suprapus de un coif înaripat, totul între două ramuri de laur. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 30 x 25 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit mediu; marginea tăiată. Inv. V 5/4. Pl. XLI.
876     Literele GG într-un ecuson oval suprapus de o coroană ducală. Sardonie, format pătrat cu colţurile tăiate: 12 x 12 mm; 2 mm grosime. Inv. 311. Pl. XLI.

Camee
877     Capul lui Zeus laureat, spre st.. Sardonie în două straturi: relief alb lăptos pe fond alb translucid; format oval: 40 x 30 mm; 8 mm grosime; montată într-o broşă de aur. Inv. 52/O. Pl. XLI.
878     Bustul lui Zeus diademat şi drapat, spre st.. Agată în trei straturi: relief alb pe fond brun şi alb în stratul de jos; format oval: 23 x 17 mm; 7 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 173/C.O. Pl. XLII.
879     Bustul diademat şi drapat al lui Serapis spre dr., cu calathos. Sardonie bej; format oblong: 25 x 16 mm; 5 mm grosime; montată într-un inel de aur din sec. XVII. Inv. B.P.G.10. Pl. XLII.

880     Bustul diademat şi drapat al lui Zeus spre st.. Pastă de sticlă neagră; format oval: 17 x 14 mm; 5 mm grosime. Inv. 271. Pl. XLII.
881     Bustul drapat al Atenei spre dr., cu coif crestat. Agată în două straturi: relief alb pe fond roz; format oblong: 10 x 6 mm; 4 mm grosime. Inv. 494. Pl. XLII.
882     Capul lui Hercule imberb, spre dr.. Pastă de sticlă, relief alb pe fond violet translucid; format oval: 14 x 12 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 495. Pl. XLII.
883     Capul nimfei Aretuza spre dr., cu colier şi cercei. Agată în două straturi: relief alb pe fond negru; format oval: 45 x 37 mm; 12 mm grosime; montată într-o broşă de aur. Inv. 58/O. Pl. XLII.
884     Amor spre dr., cântând din timpane. Onix în două straturi: relief alb pe fond gri; format oblong: 15 x 9 mm; montată într-o broşă de aur cu bordură de turcoaze. Inv. 57/O. Pl. XLII.
885     Geniu (?) cu pateră, spre st.. Agată în două straturi: relief alb pe fond brun închis; format oval: 20 x 15 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 700. Pl. XLII.
886     Victorie ţinând în mână o coroană, înaintând spre dr. într-un car tras de două pantere şi escortat de doi amoraşi. Malahit; format rectangular: 22 x 29 mm; 4 mm grosime; spart în mai multe fragmente lipite. Inv. 137. Pl. XLII.
887     Cap ianiform (Hercule şi Dejanira); realizare schematică. Sardonie în două straturi: relief maron pe fond gri închis; format oblong: 22 x 16 mm; 7 mm grosime; montată într-un ac de cravată de aur. Inv. 40/O. Pl. XLII.
888     Capul lui Bahus din faţă, încoronat cu iederă. Sidef; format oval: 19 x 24 mm; 8 mm grosime; avers uşor convex, revers concav. Inv. 691. Pl. XLII.
889     Bustul drapat al lui Bahus din faţă, încoronat cu vrej şi ciorchine de viţă. Coral; format oval: 33 x 28 mm; 14 mm grosime; montat într-o broşă de aur. Inv. B.P.G.9. Pl. XLII.
890     Silen nud, şezând sub un arbore, spre dr.. Prasopal; format oval: 20 x 27 mm; 5 mm grosime; bizotat în unghi drept. Inv. 136. Pl. XLII.
891     Pan în picioare spre st., cântând din fluier. Agată brună; format oval: 26 x 18 mm; 6 mm grosime; montată într-un inel de aur. Inv. 25/O. Pl. Pl. XLII.
892     Hermafrodit culcat spre st.; în câmp, semnătura: ΠΑZAΛІΑΣ. Sardonie în două straturi: relief brun-oranj pe fond alb; format oblong: 20 x 34 mm; 7 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 693. Pl. XLII.
893     Capul lui Alexandru cel Mare cu taenia, spre dr.. Pastă de sticlă verde; format oval: 25 x 20 mm; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 707. Pl. XLII.
894     Cap masculin bărbos şi cu coif, spre dr.. Turcoază; format circular: 8 mm diam.; 4 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 704. Pl. XLII.
895     Cap masculin cu barbă, din faţă, uşor întors spre dr.. Agată în două straturi: relief alb pe fond brun; format oval: 27 x 24 mm; 10 mm grosime; montată într-o bordură de aur. Inv. 46/O. Pl. XLII.
896     Capul lui Socrate spre st.. Agată în două straturi: relief alb pe fond oranj; format oval: 23 x 18 mm; 6 mm grosime. Inv. 53/O. Pl. XLII.
897     Bustul lui Hadrian (?) drapat, spre dr.. Sardonie în două straturi: relief alb pe fond roz translucid; format oval: 13 x 10 mm; 5 mm grosime; revers uşor convex. Inv. 493. Pl. XLII.
898     Împărat (?) cuirasat spre dr., cu sceptru, lângă cal. Fildeş; format oval: 34 x 28 mm; montat într-un medalion de aur. Inv. 49/O. Pl. XLII.
899     Bust masculin laureat şi drapat cu pielea de leu, spre st.. Agată în trei straturi: cărămiziu, alb şi roz; format oval: 22 x 17 mm; 6 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 174/C.O. Pl. XLIII.
900     Cap bărbos şi laureat, spre dr.. Jasp roşu; format oval: 17 x 13 mm; 5 mm grosime; revers convex; bizotat în unghi aproape drept. Inv. 1528/1(126). Pl. XLIII.
901     Cap bărbos şi laureat, spre st.. Sardonie gri-albă, format oval: 22 x 18 mm; 5 mm grosime; marginea rotunjită. Inv. 268. Pl. XLIII.
902     Cap bărbos şi voalat (Crist) spre dr.. Agată în două straturi: relief alb pe fond gri; format oval: 21 x 18 mm; 6 mm grosime; montată într-un cadru de aur. Inv. 48/O. Pl. XLIII.
903     Cap bărbos spre dr.. Calcedonie; format oval: 21 x 17 mm; montată într-un colier de aur. Inv. 168/C.O. Pl. XLIII.

904     Bust masculin drapat, bărbos şi diademat, spre dr.. Agată în două straturi: relief alb pe fond gri; format oval: 19 x 15 mm; 6 mm grosime; montată într-un inel de aur. Inv. 208/O. Pl. XLIII.
905     Bust masculin drapat şi bărbos, spre dr.. Jasp roşu; format oval: 15 x 11 mm; 6 mm grosime; montat într-un colier de aur. Inv. 162/C.O. Pl. XLIII.
906     Cap bărbos spre dr.. Coral; format oval: 15 x 11 mm; 4 mm grosime; montat într-un colier modern de aur. Inv. 161/C.O. Pl. XLIII.
907     Cap chel şi bărbos, spre dr.. Agată brună; format oval: 17 x 12 mm; 4 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 155/C.O. Pl. XLIII.
908     Bust drapat şi bărbos, spre st.. Sardonie brună, albă şi maron lipită pe o placă de sticlă brună; format oval: 27 x 20 mm; 5 mm grosime. Inv. 689. Pl. XLIII.
909     Cap bărbos şi chel, spre st.. Sardonie în două straturi: relief roşu pe fond alb translucid; format oval: 20 x 16 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 687. Pl. XLIII.
910     Cap masculin spre st.. Sardonie albă; relieful trebuia lipit pe o placă. Dimensiuni: 17 x 13 mm; 3 mm grosime. Inv. 699. Pl. XLIII.
911     Cap de tânăr spre st.. Serpentină; format oval: 19 x 15 mm; 6 mm grosime; marginea tăiată. Inv. 141. Pl. XLIII.
912     Bust masculin spre st.. Sardonie brună; format oval: 13 x 10 mm; montată într-un ac de cravată. Inv. 39/O. Pl. XLIII.
913     Cap de băiat spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 20 x 16 mm; 6 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 157/C.O. Pl. XLIII.
914     Două capete masculine alăturate, unul din faţă, celălalt spre st.. Agată neagră; format oval: 20 x 28 mm; 7 mm grosime; avers uşor convex; marginea tăiată. Inv. 692. Pl. XLIII.
915     Cap masculin (?) cu părul lung, spre dr.. Jasp roşu; format oval: 23 x 17 mm; 5 mm grosime; montat într-un colier de aur. Inv. 158/C.O. Pl. XLIII.
916     Cap de tânăr spre dr.. Sardonie în două straturi: relief alb pe fond roşu translucid; format oval: 18 x 16 mm; 5 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 159/C.O. Pl. XLIII.
917     Cap masculin spre dr.. Agată gălbuie; format oval: 17 x 13 mm; 6 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 160/C.O. Pl. XLIII.
918     Cap masculin spre dr.. Agată în două straturi: relief alb pe fond roşu; format circular: 13 mm diam.; 3 mm grosime; montată într-un  colier de aur. Inv. 163/C.O. Pl. XLIII.
919     Bustul unui ofiţer în tunică, spre dr. (poate împăratul Alexandru I al Rusiei). Agată în două straturi: relief alb mat pe fond alb translucid; format oval: 22 x 15 mm; 6 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 175/C.O. Pl. XLIII.
920     Bust masculin spre dr., cu perucă. Sardonie albă; format oval: 13 x 12 mm; 5 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 152/C.O. Pl. XLIII.
921     Bust drapat şi bărbos, spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format rectangular cu colţurile tăiate: 24 x 18 mm; 6 mm grosime. Inv. 688. Pl. XLIV.
922     Bust masculin spre dr., cu calotă (prelat?). Pastă de sticlă roză; format oval: 14 x 11 mm; 4 mm grosime. Inv. 512. Pl. XLIV.
923     Cap de negru spre dr.. Agată neagră; format oval: 10 x 8 mm; montată într-un inel de bronz. Inv. 464. Pl. XLIV.
924     Cap de negru spre st.. Agată neagră; format circular: 10 mm diam.; montată într-un inel de aur. Inv. 211/O. Pl. XLIV.
925     Cap de negru spre st.. Agată în două straturi: relief brun pe fond roz; format oval: 9 x 8 mm; montată în aur şi argint. Inv. 213/O. Pl. XLIV.
926     Gryll: trei capete umane bărboase şi un cap de berbec. Agată în două straturi: relief brun pe fond alb; format oval: 14 x 11 mm; 5 mm grosime; montată într-un inel de aur. Inv. 210/O. Pl. XLIV.
927     Două capete ranversate (bărbat şi femeie). Agată albă; format oval: 16 x 12 mm; 5 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 154/C.O. Pl. XLIV.
928     Capul bărbos al lui Mefisto spre dr.. Sardonie în două straturi: relief brun pe fond translucid; format oval: 15 x 13 mm; 5 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 153/C.O. Pl. XLIV.
929     Cap masculin din faţă, cu fes (?). Pastă de sticlă mov; format oval: 10 x 9 mm; 3 mm grosime. Inv. 705. Pl. XLIV.

930     Cap asemănător cu nr. precedent. Pastă de sticlă roz; format oblong: 9 x 7 mm; 3 mm grosime. Inv. 516. Pl. XLIV.
931     Cap masculin (?) din faţă. Pastă de sticlă mov; format oval: 12 x 10 mm; 3 mm grosime. Inv. 262. Pl. XLIV.
932     Bust feminin spre st., cu diademă şi colier de perle. Agată în două straturi: relief alb pe fond roşu; format oval: 27 x 21 mm; 7 mm grosime; montată într-o broşă de aur. Inv. 54/O. Pl. XLIV.
933     Cap feminin diademat, spre st.. Pastă de sticlă translucidă; format rectangular cu colţurile tăiate: 26 x 21 mm; 12 mm grosime; montată într-o broşă de aur. Inv. 176/O. Pl. XLIV.
934     Bust feminin drapat spre st. şi încoronat cu trandafiri. Sardonie în trei straturi: relief alb pe fond brun şi brun translucid; format oblong: 26 x 18 mm; 9 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 170/C.O. Pl. XLIV.
935     Bust feminin drapat şi diademat, din faţă. Sardonie în două straturi: relief roşu pe fond alb translucid; format oval: 20 x 16 mm; 8 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 140. Pl. XLIV.
936     Cap de femeie diademat, spre dr.. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 23 x 16 mm; 9 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 169/C.O. Pl. XLIV.
937     Bust feminin drapat şi coafat cu pielea de leu, spre st. (Caterina de Medicis?). Sardonie în două straturi: relief alb pe fond alb translucid; format oblong: 19 x 11 mm; 5 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 156/C.O. Pl. XLIV.
938     Bust feminin drapat şi voalat, spre st.. Sardonie în două straturi: relief alb pe fond alb-roz translucid; format oval: 12 x 7 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 698. Pl. XLIV.
939     Bust feminin drapat şi încoronat cu laur, spre dr.. Porţelan alb; format circular: 20 mm diam.; 3 mm grosime; marginea rotunjită. Inv. 380. Pl. XLIV.
940     Bust feminin drapat şi diademat, spre dr.. Agată în două straturi: relief alb pe fond brun; format oval: 14 x 10 mm; 5 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 138. Pl. XLIV.
941     Bust feminin drapat spre st.. Agată în două straturi; relief alb pe fond roşu; format oval: 14 x 10 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi aproape drept. Inv. 139. Pl. XLIV.
942     Cap de femeie tânără diademată, spre dr., cu colier şi cercei. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 29 x 23 mm; 10 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 171/C.O. Pl. XLIV.
943     Bust feminin spre st., drapat şi încoronat cu roze. Agată în două straturi: relief alb pe fond gri; format oval: 25 x 20 mm; 9 mm grosime; montată într-un colier de aur. Inv. 172/C.O. Pl. XLIV.
944    Bust feminin drapat, spre dr., încununat de trandafiri. Agată în două straturi: relief alb pe fond roz-violet; format oval: 38 x 27 mm; 11 mm grosime. Inv. 209/O. Pl. XLIV.
945     Bust feminin drapat şi diademat, spre st., cu colier şi perle. Onix în două straturi: relief alb pe fond roz translucid; format oval: 26 x 20 mm; 8 mm grosime; bizotat în unghi aproape drept; montat într-un ac de cravată de aur. Inv. A.P.G.1. Pl. XLV.
946     Bust de fată, din faţă. Pastă de sticlă albastru închis; format rectangular: 13 x 7 mm; montată într-un inel de argint. Inv. 39. Pl. XLV.
947     Trei capete acolate, spre st.: bărbat, femeie, fată. Agată brună; format oblong: 23 x 17 mm; montată într-un colier de aur. Inv. 167/C.O. Pl. XLV.
948     Scenă bahică: bărbat îmbrăţişând o femeie care întinde unei servante o cupă spre a fi umplută. Prasopal în două straturi: relief alb pe fond roşu; format oval: 13 x 14 mm; 3,5 mm grosime. Inv. 1528/2(127). Pl. XLV.
949     Două mâini împreunate. Sardonie în două straturi: relief alb pe fond galben aurit; format oval: 8 x 11 mm; 3 mm grosime; avers uşor convex; marginea tăiată. Inv. 707. Pl. XLV.

950     Ca la nr. precedent. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 7 x 9 mm; 3 mm grosime; avers şi revers convexe; marginea tăiată. Inv. 706. Pl. XLV.
951     Pelican (?) sau grifon spre dr.. Realizare puţin clară. Pastă de sticlă galbenă; format oval neregulat: 10 x 8 mm; 3 mm grosime. Inv. 518. Pl. XLV.
952     Cap de bufniţă, din faţă. Sardonie în două straturi: relief galben pe fond alb; format oval: 11 x 15 mm; 4 mm grosime; avers convex; marginea tăiată. Inv. 708. Pl. XLV.
953     Pegas galopând spre st.. Sardonie în două straturi: relief alb pe fond gri; format oval: 5 x 7 mm; montată într-o bordură de aur. Inv. 42/O. Pl. Pl. XLV.

Gliptică musulmană
Intalii
954     Text. Cornalină roşcată translucidă; format rectangular cu colţurile tăiate: 18 x 16 mm; 3 mm grosime. Inv. 235. Pl. XLV.
955     Text. Jasp verde; format oval: 14 x 13 mm; 3 mm grosime; bizotat în unghi aproape drept; marginea tăiată. Inv. 236. Pl. XLV.
956     Text (?). Jasp roşu; format rectangular cu colţurile tăiate. 15 x 14 mm; 4 mm grosime. Inv. 237. Pl. XLV.
957     Text. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 17 x 21 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 742. Pl. XLV.
958     Text. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 16 x 23 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi drept; marginea tăiată. Inv. 743. Pl. XLV.
959     Text. Cornalină roşcată translucidă; format oval: 18 x 24 mm; 3 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 744. Pl. XLV.
960     Text. Serpentină; format oval: 24 x 29 mm; 4 mm grosime; bizotată în unghi drept. Inv. 745. Pl. XLV.
961     Doi lei susţinând un ecuson în care este înscris un semn arab (?); dedesubtul ecusonului, pasăre; în exergă, flori şi frunze. Cornalină; format oval: 23 x 26 mm; 6 mm grosime; bizotată în unghi ascuţit; marginea tăiată. Inv. V.5/2. Pl. XLV.

Diverse
962    Dublu scarabeu modern, pe avers şi pe revers. Pastă de sticlă roşie; format oval: 15 x 11 mm; 6 mm grosime. Inv. 469. Pl. XLV.
963     Scarabeu modern. Sardonie gri; format oval: 19 x 14 mm; 8 mm grosime. Inv. 98. Pl. XLV.
964     Scarabeu modern. Turcoază; format oval: 11,5 x 10 mm; 5,5 mm grosime; montată într-un cadru de argint. Inv. 97.Pl. XLV.
965     Perlă sigilară perforată longitudinal; pe şaton, linii în formă de scriitură cursivă. Agată verde; format oval: 12 x 17 mm; 14 mm grosime. Inv. 443. Pl. XLV.

Abrevieri în catalog :
A.A.    = Archaeologischer Anzeiger
A.J.A.    = American Journal of Archaeology
B.C.H    = Bulletin de correspondence hellénique
J.R.S.    = Journal of Roman Studies
R.E.A.    = Revue des études anciennes
R.I.R.    = Revista istorică română
R.R.H.A.    = Revue roumaine d’histoire de l’art
S.C.I.A.    = Studii şi cercetări de istoria artei
S.C.N.    = Studii şi cercetări de numismatică

 

cop-gemsicam

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2