Geme și Camee

STADIUL PUBLICĂRII

Aşa cum arătam, autorul acestei lucrări a ţinut să facă publice rezultatele parţiale ale cercetărilor sale fie sub forma semnalării identificării unor piese recent achiziţionate, fie sub cea a unor studii iconografice mai largi. Dintre achiziţiile recente ale Cabinetului numismatic au fost semnalate în Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii Academiei R.S.R., nr. 4, 1962, piesele din catalog cu nr. 428, 900, 948; nr. 8, 1963, piesele nr. 21, 69, 81, 154, 253, 360, 377, 473, 501, 529, 558, 629; în nr. 10, 1964, piesele provenind din colecţia Bălăcescu, în nr. 13‑14, 1965, piesele nr. 189, 520; în nr. 19, 1967, piesa 746.

În Studii clasice, VI, 1964, pp. 179‑184, sub titlul Imperial Cameos from Second Century [v. Studia I, pp. 17-26], autorul acestei lucrări a publicat cameele romane nr. 654, 656, 657, 658, 659, 664. Portretul lui Caligula copil, nr. 653, a fost publicat în Revue roumaine d’histoire de l’art, vol. I, 1964, pp. 169‑174, sub titlul L’enfance de Caligula, à propos d’un portrait glyptique inédit [v. Studia I, pp. 5-16].

În Latomus, vol. XXIV, 4, 1965, pp. 870‑885, a fost publicată Marea Camee, catalog nr. 668, sub titlul L’Apothéose de Julien l’Apostat et de Flavia Helena sur le Grand Camée de Roumanie [v. Studia I, pp. 27-47]. O serie compusă din câteva inele romane de aur purtând în şaton o piatră gravată, ca şi întreaga colecţie de podoabe de aur a Cabinetului numismatic, au făcut obiectul unei publicaţii separate,în colaborare cu Răzvan Theodorescu: Vechi podoabe de aur în Colecţiile Cabinetului numismatic al Academiei R.S. România în Studii şi cercetări de istoria artei, seria artă plastică, vol. 13, 1, 1966,

pp. 63‑92; aceste piese poartă numerele de catalog 96, 111, 126, 672, 675, 678, 689 [v. Studia I, pp. 54-95].

Cameea gryllos nr. 671 în jurul căreia am dezvoltat o discuţie asupra căreia vom reveni în paginile următoare ale acestei teze, a fost publicată în Revista muzeelor, 1967, 4, pp. 369‑371, sub titlul O tendinţă a caricaturii elenistico‑romane în lumina unui gryllos inedit [v. Studia I, pp. 129-134].

În fine, în Latomus, vol. XXVI, 3, 1967, pp. 695‑707, sub titlul Nouveaux portraits glyptiques dans l’iconographie impériale, au fost publicate piesele nr. 402, 405, 406, 407, 652, 655, 665, 667 [v. Studia I, pp. 141-161].

cop-gemsicam

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2