Civilizația elenistică

CUVÂNT ÎNAINTE

A stat în intenţia noastră să înfăţişăm civilizaţia elenistică sub toate aspectele pe care cercetarea istorică şi arheologică modernă le-a adus la cunoştinţa contemporaneităţii, corelându-le, într-o sinteză care de multe ori până acum a ezitat să se închege în faţa stufosului material referitor la o epocă prin excelenţă a particularului şi a amănuntului, cu rezultatele exegezei mai vechi şi mai noi a operelor literare sau ştiinţifice păstrate şi cu propriile contribuţii de strictă specialitate ale semnatarului paginilor care urmează. În acest sens, bibliografia ce ne-a fost accesibilă nu depăşeşte anul 1972, când s-a făcut redactarea definitivă a textului.
Mulţumirile noastre se îndreaptă către prof. dr. doc. Radu Vulpe, care a avut bunăvoinţa să citească manuscrisul lucrării şi să propună unele amendări şi adăugiri. De asemenea suntem îndatoraţi colegului Petre Alexandrescu pentru mai multe precizări în legătură cu ceramica elenistică.
În ce priveşte textul, facem cititorului următoarele precizări:
- datele care nu sunt urmate de specificaţia e.n. (era noastră) sunt toate înaintea erei noastre;
- în indice, nume ca Alexandru, Grecia, Roma etc. nu au fost prinse decât selectiv, atunci când în text se insistă special asupra lor; numele proprii din fragmentele ilustrative nu au fost indexate, ca şi cele aflate în note;
- aproape totalitatea bibliografiei aflată în note sau la sfârşitul volumului se găseşte în bibliotecile de specialitate din ţară, la dispoziţia unei mai ample informări a cititorului;
- unele periodice sau lucrări au fost citate prin abrevierile uzuale:

A.J.A. = American Journal of Archaeology
B.C.H. = Bulletin de correspondance hellénique
C.A.H. = Cambridge Ancient History
J.H.S. = Journal of Hellenic Studies
S.C.I.A. = Studii şi cercetări de istoria artei
S.C.I.V. = Studii şi cercetări de istorie veche

- traducerile ilustrative după originale aflate în cuprinsul lucrării, cu excepţia celor datorate lui Mihai Gramatopol, au fost publicate de autorii menţionaţi mai jos şi reproduse după ultimele ediţii la data apariţiei acestui volum:


I. Acsan: 136, 172, 173
Şt. Bezdechi: 315
Viorica Golinescu: 321
M. Gramatopol: 25-26, 116, 117, 125, 142, 159, 161, 163-166, 173, 175, 177-181, 186, 196, 199, 200, 288
Ş. Mironescu: 133
G. Murnu: 123, 262
C. Nani: 132, 152
T. Naum: 145, 147, 149-151, 157, 158, 160, 162, 167-170, 172, 173, 176, 196, 199, 228, 283, 322
C. Noica: 133
V. Popescu: 104, 108, 189
N. Ştefănescu: 314

August, 1973

Mihai Gramatopol

civilizatia-elenistica

rasfoieste-250x500

cronici-250x500