Artele miniaturale în antichitate

CUVÎNT ÎNAINTE

Fără a fi publicat, în răstimpul unui sfert de veac, mai multe mii de monumente antice inedite, din domeniile artelor miniaturale, piese aflate în patrimoniul muzeistic românesc, autorul cărţii de faţă nu s-ar fi încumetat, într-un spaţiu grafic limitat, la această primă încercare de sinteză a problematicii tuturor acestor arte. În al doilea rînd, atare întreprindere nu şi-ar fi atins nici pe departe scopul, dacă nu s-ar fi ivit posibilitatea de a cerceta îndeaproape marea majoritate a respectivelor artefacte ce se găsesc în colecţiile muzeelor din Europa. Faptul se datorează, pe lîngă unele călătorii de studii mai vechi, unei burse a fundaţiei DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), în 1986—1987, şi deopotrivă invitaţiilor Institutului Arheologic German, în 1987 şi 1989, la sediul central din Berlin West, precum şi la filialele sale de la Roma, Atena si Istanbul. În 1988 şi 1989, Serviciile culturale franceze şi British Council ne-au asigurat studiul în marile muzee din Franţa şi Anglia, iar Consiliul danez pentru cercetări umaniste ne-a înlesnit, în aceeaşi perioadă, cercetarea materialului în muzeele din Danemarca. Doresc totodată să exprim mulţumirile mele mai multor specialişti de ale căror cordialitate şi profesionalism am beneficiat fără excepţie: prof. dr. Edmund Buchner, Berlin West, prof. dr. Helmut Kyrieleis şi dr. H. Kienast, Berlin West Atena; prof. dr. Bernard Andreae şi dr. Horst Blanck, Roma; prof. dr. W. Muller-Wiener, Istanbul; prof. dr. A. M. Snodgrass şi dr. Timothy Taylor, Cambridge; dr. Michael Vickers, Ashmolean Museum, Oxford; prof. dr. Michael Crawford, Londra şi dr. Catherine Johns, British Museum; prof. dr. Niels Hannestad, Aarhus; prof. dr. François Chamoux, Sorbona şi dr. Evelyne Veljovic, Cabinetul de Medalii, Paris; dr. Ivan Venedikov, Sofia, dr. Oleg Neverov şi regretata dr. Anastasia Mantzevici, Leningrad, Ermitaj; dr. Oxana Ganina, Kiev, Muzeul tezaurelor istorice. În aceeaşi măsură sînt îndatorat acelor colegi din ţară care, vreme de cîteva decenii, au răspuns cu promptitudine şi competenţă solicitărilor pe care li le-am adresat.

Bucureşti, decembrie 1989

Dr. Mihai Gramatopol
Institutul de Istoria Artei al Academiei Române

ABREVIERI
folosite in text si in note

„A.A.” = „Archäaologischer Anzeiger”
A.G. = A.Furtwängler, Die antiken Gemmen, I-III, Berlin, 1900
„A.J.A.” = „American Journal of Archaeology”
„A.M.” = „Atenische Mitteilungen”
„B.A. Besch.” = „Bulletin antieke beschaving. Annual Papers on Classical Archaeology”

„B.C.H.” = „Bulletin de correspondance hellénique”
C.I.G. = Corpus Inscriptionum Graecarum
C.I.L. = Corpus Inscriptionum Latinarum
DEX = Dicţionarul Explicativ al limbii române, Bucureşti, 1975
E.A.A. = Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale

„J.D.A.I.” = „Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts”
„J.G.S.” = „Journal of Glass Studies”
„J.H.S.” = „Journal of Hellenic Studies”
„J.R.S.” = „The Journal of Roman Studies”
„M.D.A.I.A.A.” = „Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Atenische Abteilung”
„M.D.A.I.R.A.” = „Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Römische Abteilung”
„M.E.F.R.A.” = „Mélanges de l’Ecole française de Rome, Antiquits”
M.I.R. = Muzeul de Istorie al României
„R.A.” = „Revue archéologique”
R.E. = Paulys Realencyclopädie der classichen Altertumswissenschaft
„R.E.A.” = „Revue des études anciennes”
„R.R.H.A.” = „Revue roumaine d’histoire de l’art”
„S.C.I.A.” = „Studii şi cercetări de istoria artei”
„S.C.I.V.” = „Studii şi cercetări de istorie veche”

cop-artmin

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2