Arta și arheologie dacică și romană

ABREVIERI

Abrevierile lucrărilor citate în note (periodice, enciclopedii etc.)

A.A. — Archäologischer Anzeiger des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin.
A.C.M.I. — Anuarul Comisiunii monumentelor istorice, Bucureşti.
A.E.M. — Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn, Viena.
A.J.A. — American Journal of Archaeology, Princeton.
A.M.N. — Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
A.R.M.S.I. — Academia Română. Memoriile secţiunii istorice, Bucureşti.
B.C.H. — Bulletin de correspondance hellénique, Paris.
B.(C.)M.I. — Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, Bucureşti.
B.M.C. — British Museum Catalogue of Coins of the Roman Empire, Londra.
B.S.N.R. — Buletinul Societăţii numismatice române, Bucureşti.
C.I.L. — Corpus inscriptionum latinarum, Berlin.
C.N.A. — Cronica numismatică şi arheologică, Bucureşti
D.I.D., I, II — Din istoria Dobrogei, Bucureşti, 1965, 1968.
E.A.A. — Enciclopedia del'arte antica, classica e orientale, Roma.
E.S.A. — Eurasia septentrionalis antiqua, Helsinki.
I.G.B. — Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae, Sofia, 1956.
I.L.S. — Inscriptiones latinae selectae, ed. H. Dessau.
I.O.S.P.E. — V. Latîşev, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponţi Euxini, graecae et latinae, Petersburg, ed. II-a, 1916.
Izvestia-Institut — Izvestia, Buletin Arheologiceski Institut, Sofia
J.D.A.I. — Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin.
J.Ö.A.I. — Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts, Viena.
J.H.S. — Journal of Hellenic Studies, Londra.
J.N.G. — Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, München.
J.R.S. — Journal of Roman  Studies, Londra.
M.E.F.R. (A.) — Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Française de Rome (Antiquité), Paris.
N. Chr. — Numismatic Chronicle, Londra.
R.A. — Revue archéologique, Paris.
R.E. — Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der Klassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart.
R.I.C. — H. Mattingly, E. A. Sydenham, Roman Imperial Coinage, Londra.
R.N. — Revue numismatique, Paris.
R.R.H.A. — Revue roumaine d'histoire de l'art, Bucureşti.
S.C.I.A. — Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti.
S.C.I.V.(A.) — Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti.
S.C.N. — Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti.
S.I.R.A. — D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice, Bucureşti, 1969.
V.D.I. — Vestnik drevnei istorii, Moscova.
Venedikov — Gherasimov — Iv. Venedikov, Todor Gherasimov, Trakiiskoto izkustvo, Sofia, 1973.
II Abrevieri folosite la legendele ilustraţiilor

M.A.A. — Muzeul arheologic din Ankara.
M.A.I. — Muzeul arheologic din Istanbul.
M.A.P.  — Muzeul arheologic din Plovdiv.
M.A.S. — Muzeul arheologic din Sofia.
M.E.H.  — Muzeul etnologic din Hamburg.
M.I.L.  — Muzeul de istorie din Loveci.
M.I.M.B.  — Muzeul de istorie al municipiului Bucureşti.
M.I.N.A.C. — Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa.
M.I.N.N.Y. — Muzeul de istorie naturală din New York.
M.I.R.S.R. – Muzeul de istorie al R.S.R.
M.I.Ş. — Muzeul de istorie din Şumen.
M.N.A. — Muzeul naţional din Atena.
M.N.M.B. — Muzeul naţional maghiar din Budapesta.
M.P.P.B. — Muzeul de pre- şi protoistorie din Berlin.
M.T.I.K.  — Muzeul tezaurelor istorice din Kiev.

cop-art-arh

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2

manuscrise250x500