Arta și arheologie dacică și romană

CUVÎNT ÎNAINTE

Studiile care formează capitolele cărţii de faţă, elaborată în 1978, în ciuda unei aparente disparităţi îşi însumează reciproc unitatea definită de două coordonate fundamentale, cea a metodologiei cercetării artei antice şi cea aplicativă, cu referire la unele probleme istorice sau piese arheologice puţin cunoscute sau susceptibile de noi interpretări care să le sporească valoarea documentară.
În ordinea metodei, nu am rămas la mecanismul iconologiei panofskyene, adaptîndu-l cercetării artei antice, ci credem a fi mers mai departe, către o generalizare valabilă tuturor ştiinţelor sociale, prin instituirea acelui triptic paradigmatic, aplicabil cu precădere istoriei artei, arheologiei şi disciplinelor auxiliare ale istoriei.
În mod implicit a trebuit lărgit orizontul cercetării şi, în chip demonstrativ, fiecare capitol se străduieşte să depăşească limitele tradiţionale domeniului căruia îi aparţine obiectul său de studiu. Procedînd astfel, credem a fi reuşit măcar să sugerăm cîteva posibilităţi de înnoire a opticii şi a modalităţilor concrete de abordare a problematicii într-un sector al ştiinţelor istorice în care semnele de întrebare devin cu timpul tot mai insistente, iar răspunsurile depind de capacitatea de cuprindere şi de asociere a istoricului, de putinţa lui de a se dezbăra de ideile care nu mai corespund documentelor inedite sau noutăţii pe care o impune strîngerea laolaltă, din domenii socotite lăturalnice sau aparţinînd altor discipline, a celor deja cunoscute.
Pe lîngă semnificaţia lor metodologică, capitolele acestui volum, a căror deschidere cronologică se înscrie între secolele IX î.e.n. — IV e.n., sînt, în primul rînd, contribuţii la arheologia şi istoria veche a ţării noastre.
Mulţumim profesorilor Radu Vulpe, Dumitru Tudor, Dumitru Protase, precum şi lui Alexandru Vulpe pentru osteneala pe care şi-au dat-o citind manuscrisul volumului şi făcîndu-ne unele sugestii.
Sîntem deopotrivă îndatoraţi directorului Editurii, dr. Gheorghe Constantinescu, lui Mihai Stratulat, redactorul cărţii, tehnoredactorului Petre Popescu, care s-au străduit ca lucrarea să apară în cele mai bune condiţii.
Avertizăm cititorul că indicele cuprinde, pe lîngă sumare explicaţii ale termenilor de specialitate, şi precizări geografice pentru toate localităţile menţionate în text.

M. G.

Bucureşti, august 1980

cop-art-arh

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2

manuscrise250x500