Arta romană în România

ARGUMENT

Manuscrisul acestei cărţi a fost terminat în octombrie 1997. Mihai l-a predat Editurii Meridiane, urmând să pregătească ilustraţia în primăvara lui 1998. Dar, pe 31 martie 1998 Mihai a plecat, în mod neaşteptat. Abia în toamna anului 1998 am fost în stare să ating manuscrisul (exemplarul 2) aflat pe un raft al bibliotecii, aşa cum îl lăsase. Iniţial l-am citit. Totul îmi era cunoscut. În discuţiile noastre zilnice, pe lângă lucrurile obişnuite, Mihai avea obiceiul (şi acest lucru de 20 de ani) să-şi rostească ideile, gândurile tocmai pentru a şi le limpezi, ordona, ca apoi să le aştearnă pe hârtie, fără corecturi, de parcă „zeii mi le-ar fi dictat" (cum însuşi spunea, cu o uşoară mirare în glas).
Deci manuscrisul nu avea ilustraţie. Am luat din nou textul citind cu notele în paralel şi am întocmit o listă de ilustraţii. Au fost depistate volumele, care conţineau ilustraţiile, din depozitele Bibliotecii Academiei Române şi date spre a fi fotografiate. Am completat aceste ilustraţii cu fotografii găsite, în plicuri şi în cutiile cu fişe şi fotografii, în biblioteca de la Braşov.
În capitolele Stelele funerare, Altarele, Statuaria, Relieful erau însemnate pe marginea manuscrisului de la F 1 la F 49 ilustraţiile ce urmau să figureze în text. Unele le-am găsit, urmărind textul şi notele. Mihai a fost la Budapesta în decembrie 1994. A cercetat la Nemzeti Muzeum stele militare, construcţii funerare, a găsit material inedit - i-a rugat pe colegii de acolo să-i trimită fotografii - ceea ce s-a şi întâmplat, numai că eu nu găsesc plicul respectiv. Nu am fost în stare nici să lucrez în Biblioteca Academiei Române şi să caut ilustraţii color, aşa se explică inconsistenţa acesteia.
Tot ce mi-am dorit a fost să am puterea necesară să duc la bun sfârşit pregătirea manuscrisului (după observaţiile redactorului cărţii) şi a ilustraţiei, pentru a fi predate editurii.

VIORICA GRAMATOPOL

art rom ro

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2