Arta imperială a epocii lui Traian

ADDENDA

Arta imperială a epocii lui Traian, carte sub semnătura Mihai Gramatopol, este gata tipărită încă din noiembrie 2011.
Punând în ordine dosarul ce cuprinde manuscrisul lucrării precum şi dactilograma bătută la maşină de Mihai prin 1982, am găsit, de fapt am regăsit, studiul Tropaeum Traiani, a Reassessment, pus bine, chiar deasupra capitolelor lucrării. Timpul. Uitarea...
La timpul potrivit l-am inclus în vol. Mihai Gramatopol, Studia III, [p. 264 ş.u.], 2008. Între timp m-am luptat pentru readucerea pietrelor gravate de la Muzeul Naţional de Istorie a României la Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, pentru a fi fotografiate şi astfel incluse sub formă de planşe în volumul Mihai Gramatopol, Les pierres gravées du Cabinet numismatique de l’Académie Roumaine, Collection Latomus, Bruxelles, 1974, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2011 şi în vol. Geme şi camee din colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române. Teză de doctorat, susţinută la Institutul de Istorie şi Arheologie, Cluj-Napoca, 1977, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2011.
Mi-am spus că ar fi potrivit să figureze la finele volumului Mihai Gramatopol, Arta imperială a epocii lui Traian. Aceasta pentru ca şi cititorul străin să afle ce cuprinde cartea. Traducerea integrală în limba engleză va fi făcută la timpul potrivit.

Viorica Gramatopol

In November 2011 the printed edition of the book The Imperial Art of Trajan’s Age, signed by Mihai Gramatopol, was completed.
While classifying the file with the manuscript of the work and the „dactylogramme” typed by Mihai around 1982, I have found, or rather retrieved, the study titled Tropaeum Traiani, a Reassessment; it had been safely stacked on top of the study chapters. Time. Forgetfulness...
In good time, I had included this study in the volume Mihai Gramatopol, Studia III, [p. 264 et seq.], 2008. Meantime I have struggled to bring back the engraved stones from the Romanian National History Museum to the Numismatics Cabinet of the Romanian Academy Library, to be photographed and included as illustrations sheets in the volume: Mihai Gramatopol, Les pierres gravées du Cabinet numismatique de l’Académie Roumaine, Collection Latomus, Bruxelles, 1974, printed by Transilvania Expres Publishing House, Brasov, 2011 and in the vol.Gems and Cameos from the Collection of the Numismatics Cabinet of the Romanian Academy Library. Ph.D. thesis defended at the History and Archaeology Institute, Cluj-Napoca, 1977, Transilvania Expres Publishing House, Brasov, 2011.
Then I thought it would be appropriate to place it at the end of the volume Mihai Gramatopol, The Imperial Art of Trajan’s Age. This information is intended to make the foreign reader aware about the contents of the book. The translation into English of the whole will be ready in due time.

Viorica Gramatopol

cop-art2011

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2