Imperial Art in the Age of Trajan

TITLES OF BOOKS BY THE SAME AUTHOR:

Moira, mythos, drama, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1969, 256 p.; 2nd edition*info, Editura Univers, Bucureşti, 2000, 256 p.

Mihai Gramatopol and Gh. Poenaru Bordea, Amphora Stamps from Callatis and South Dobrudja, Publishing House of the Academy of the Socialist Republic of Romania, Bucharest, 1970, 282 p., 203 fig.

Civilizaţia elenistică, (The Hellenistic Civilization), Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1974, 364 p., 16 plates [59 ill.]; 2nd edition*info, Editura Orientul Latin, Braşov, 2000, 382 p., 28 plates, [61 ill.].

Les pierres gravées du Cabinet numismatique de l’Académie Roumaine, Collection Latomus, Bruxelles, 1974, 130 p. 47 plates, 965 + 16 ill.; 2nd edition*info, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2009, 198 p., 47 plates, 965 + 16 ill. Edition complete with colour plates, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2011.

Dacia antiqua. Perspective de istoria artei şi teoria culturii (Dacia antiqua. Art History and Cultural Theory Perspectives), Editura Albatros, Bucureşti, 1982, 312 p., 32 plates.

Artă şi arheologie dacică şi romană (Dacian and Roman Art and Archaeology), Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1982, 240 p., 56 partially coloured plates.

Enciclopedia civilizaţiei romane (Encyclopaedia of Roman Civilization, co-author, author of illustrations and mapping), Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982, 828 p., 32 plates, [572 fig. ill.].

Arta imperială a epocii lui Traian (Imperial Art in the Age of Trajan), Editura Meridiane, Bucureşti, 1984, 266 p., 16 plates [216 ill.]; 2nd edition*info, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2011, 472 p., 16 plates, [216 ill.].

Portretul roman în România (Roman Portraits in Romania), Editura Meridiane, Bucureşti, 1985, 296 p., 40 plates, [102 ill.].

Artele miniaturale în antichitate (The Miniature Arts of Antiquity), Editura Meridiane, Bucureşti, 1991. The book received the “George Oprescu” Prize of the Romanian Academy, 1993, 464 p., 48 plates, [460 ill.].

Arta monedelor geto-dacice. Eseu numismatic (The Art of Getian and Dacian Coins. Essay on Numismatics), Editura Meridiane, Bucureşti, 1997, 176 p.

Arta romană în România*info (Roman Art in Romania), Editura Meridiane, Bucureşti, 2000, 352 p., 44 plates, [215 ill.].

Antichitate şi modernitate. Eseuri pragmatice*info (Antitquity and Modernity. Pragmatic Essays), Editura Orientul Latin, Braşov, 2000, 320 p. [4 plates, 16 ill.].

Morfologia dezastrului*info (The Morphology of Disaster), Editura Orientul Latin, Braşov, 2005, 136 p.

Gustul eternităţii. Memorii, 2 vol.*info, vol. I (1940-1962), 240 p., illustrations; vol. II (1962-1975), 254 p., partially coloured portraits (A Taste of Eternity. Memoirs. 2 vol.), Editura Transilvania Expres, Braşov, 2006; Editura Meridiane, Bucureşti, 2006.

Studia I-IV *info, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2008: 
Studia I (1964-1969), 306 p. with partially coloured illustrations,

Studia II (1969-1978), 342 p. with illustrations,

Studia III (1979-1987), 282 p. with partially coloured iustrations,

Studia IV (1992-1996), 466 p. with partially coloured illustrations.

Geme şi camee din colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române*info (Gems and Cameos in the Collection of the Numismatics 
Cabinet of the Romanian Academy Library). PhD Dissertation, 
defended at the Institute of History and Archaeology of Cluj-Napoca, 1977, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2009, 250 p., 48 plates, 965 + 16 illustrations. Edition complete with colour plates, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2011.

Miscelanea, 2 vol.*info, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2009: vol. I, 334 p. with partially coloured illustrations, vol. II, 356 p. with partially coloured illustrations.

cop-impart

rasfoieste-250x500

galeriei-250x500-2